Accions

Categoria

Projectes

De teixidora

Projectes relacionats amb qüestions tecnosocials, amb temàtiques que hi interseccionen o que organitzen esdeveniments i activitats que hi estan relacionats.

Aquesta categoria fa servir el formulari Project.