.
Logotip-teixidora-tror-slim 4anys trz.svg

seguim fils i teixim xarxes d'allò que passa.

.


Vietnamese Dragon blue.svg #TeixiRepte #femBlaus i #femLiles amb Android Emoji 1f381.svg compensacions per millorar continguts a Teixidora. Fins 15M.

 Accions

teixidora

Contacte

De teixidora

Si vols posar-te en contacte amb l'equip impulsor escriu-nos a: coop@femprocomuns.cat

O bé piulan's a @seguimfils

Teixidora Procomuns.png