Accions

Especial

Afegint un esdeveniment

No teniu permís per a modificar aquesta pàgina, pel motiu següent:

L'acció que heu sol·licitat es limita als usuaris del grup: Usuaris.Esdeveniment:

Enllaç web:

URL de la web de l'esdeveniment començant amb http://

Organització:

si hi ha més d'un organitzador separar noms amb comes

Data d'inici i horari:

Horari: de... a...

Data d'acabament:

només si és diferent de la d'inici

Nom del lloc:

Adreça:

Coordenades geogràfiques:
"Consulta coordenades" posant una adreça per aproximar-te a la localització, però no és un sistema precís, corregeix la ubicació exacta clicant sobre el mapa, si cal.

Carregant formulari d'entrada del mapa...

Tipus d'esdeveniment:

Indiqueu si és una conferència, xerrada, taula rodona, taller, jornada, sessió, congrés, trobada, hackaton, presentació, etc.

Forma part de:

Posar si l'esdeveniment forma part d'un cicle o sèrie d'esdeveniments permetrà agrupar-lo amb els altres. Si és un esdeveniment independent deixa la opció per defecte "cap"


Intervinents

ponents i persones que han intervingut. Si són més d'una separar noms amb comes
Llengua:
Si l'esdeveniment utilitza més d'una llengua posa-les separades per comes

Compta amb traducció simultània?

Descripció:

Descripció dels organitzadors:
Fragment de la presentació o descripció proporcionada pels organitzadors

Copia del programa:{{#info:Copia o resum dels continguts del programa de l'esdeveniment}}

Enllaç al programa:
URL de la pàgina on hi ha publicat el programa començant amb http://

Eines i canals per seguir o documentar l'esdeveniment quan està passant.

Apunts presos amb pad:

Enllaç retransmissió streaming:

URL de la retransmissió vídeo streaming començant amb http://

Compte de Twitter:

@
Compte de l'esdeveniment o organitzadors

Compte i node de GNUSocial:

Compte de l'esdeveniment o organitzadors a Quitter o node de GNUSocial
@
Node de GNUsocial, només nom i identificador, sense http://. Exemples: quitter.se, quitter.cat, somsants.net

Hashtag: #

Repositoris i materials que documenten l'esdeveniment quan ja ha passat.

Presentacions

Es poden incrustar presentacions i documents de diapositives que els intervinents han projectat i que hagi estat publicat a internet. De moment els publicats SlideShare, Prezi o en PDF a qualsevol adreça web.

Documentació escrita

Enllaça documentació escrita publicada durant o després de l'esdeveniment com apunts o cròniques en blogs, notícies, conclusions, etc. Si són apunts en etherpad no el posis aquí fes-ho a l'apartat de seguiment.

Imatges

Es poden posar fotos i imatges que s'hagin carregat prèviament a Wikimedia Commons. Poseu el nom dels fitxers separats per comes.

Galeria d'imatges:

Vídeo

Es pot incrustar vídeo que abans s'ha publicat a internet i es podrà veure dins les pàgines del wiki. Posa el servidor de vídeo (Archive.org, HTML5media, YouTube, etc...) i el codi identificador que aquest servidor ha donat al teu vídeo. D'aquesta manera el vídeo es mostrarà ala pàgina.

Àudio

Es pot incrustar so que abans s'ha publicat a internet i es podrà veure dins les pàgines del wiki. Posa el servidor d'àudio (de moment només HTML5media o un enllaç web URL) i el codi identificador o adreça URL que aquest servidor ha donat al teu fitxer d'àudio. D'aquesta manera el reproductor es mostrarà a la pàgina.

Buidat d'informació de l'esdeveniment. Persones que hi han intervingut, autors i persones citades, paraules clau, etc.

Persones mencionades
Separar amb comes
Autors, tecnòlegs, activistes, polítics i altres persones mencionades. Si són més d'una separar noms amb comes

Projectes mencionats
Separar amb comes
Projectes o iniciatives mencionades. Si són més d'una separar noms amb comes

Organitzacions mencionades
Separar amb comes
Organitzacions, institucions o entitats mencionades. Si són més d'una separar noms amb comes

Llibres i publicacions mencionats
Separar amb punt i coma
Atenció: feu servir ";" punt i coma enlloc de "," per separar els títols. Ho fem així perquè alguns títols poden contenir comes

Paraules clau
Separar amb comes
Conceptes mencionats i paraules clau. Escriu-los, si ja existeix s'autocompletarà i podràs escollir, si no fes intro i s'incorporarà. Si vols eliminar-ne una clica la "x" que porten.


Resultats

Resultats extrets de l'esdeveniment. Consulta els apunts en etherpad de seguiment.Debilitats / Riscos / Mancances:

Oportunitats / Fortaleses:


Propostes:

Cancel·la