Accions

FESC 2019 Fira d'Economia Solidària de Catalunya

De teixidora

(S'ha redirigit des de: FESC2019)

100%

enllaç drecera: FESC2019
Seguim fils > FESC documentada

FESC 2019 Fira d'Economia Solidària de Catalunya

Col·lectivitzem la documentació de la fira prenent apunts, recollint fotos i enregistraments


Steel Fire.svg

Què s'ha dit? Noun project 1822.svg

Allò que s'ha dit i que s'ha destacat als apunts col·laboratius en els 3 eixos del programa de la Fira.

 • Eix 1: Resistint

  • Quins valors i efectes voldries que emanessin de les tecnologies en un món ideal, serien com les que tenim?
  • Una alternativa a Amazon seria anar a comprar a una botiga al carrer.
  • L'epistemologia hegemònica actual és aquesta forma d'estructurar el pensament que té tres trets distintius: és binària, jeràrquica i té una pretensió d'universalitat (Amaia Orozco)
  • Per afrontar el model actual caldria un teixit internacional que obligués a seure els poders i fer una agenda que incidís en el model de producció, però això no sembla possible de moment, ens tocarà fer front amb polítiques que tendeixin a mirar de construir o intervenir en els nostres entorns més immediats, posant al centre la vida, sobirania reproductiva que avança envers la transformació del sistema productiu, i de les relacions socials que el produeixen i se'n deriven, envers una forma de societat que tingui com a objectiu el desenvolupament amb plenitud de les persones. (Josep Manel Busqueta)
  • El comerç internacional, regles que com diu Eduardo Galeano "hay países que se especializan en ganar y países que se especializan en perder", com s'ha creat les potencies dominants: militars i colonització, i proteccionisme. (Josep Manel Busqueta)
  • Hi ha senyals de crisis fa mesos, les informacions arreu ho diuen i hi ha gran consens, mai he vist tant acord, si hi ha una nova crisi i cal rescatar estem fatal, amb els nivells actuals de deute públic, no hi ha res preparat per tallar aquest cordó umbilical amb la banca. (Susana Martín)
  • El diari "El País" s'ha dedicat a vendre la transició i les empreses que l'han  configurat.
  • El capitalisme ha expulsat els mitjans de comunicació perquè ja no els necessita. La crisi del periodisme no està lligada a la tecnologia, sinó a raons econòmiques. 
  • El desplegament d'Uber està finançat per un fons d'inversió asiàtic que cerca que hi hagi més tràfic de vehicles a les ciutats.
  • L'economia hauria de ser la manera en que cobrim les necessitats de les persones, però el model econòmic capitalista mai les ha cobert, ni la més elemental necessitat, que és l'alimentació no està coberta, la gent segueix patint fam. (Arcadi Oliveras)
  • El darrer infome Oxfam de febrer 2019 xifra en 26 persones al planeta que tenen la mateixa riquesa que la meitat de l'humanitat (Arcadi Oliveras)
  • Els elements clau d'una economia alternativa al capitalisme haurien de ser: repartir el treball, salari just (repartir-lo si convé, internacionalitzar les lluites laborals), finances justes (que no dominin l'economia), economia de les cures. (Arcadi Oliveras)
 • Eix 2: Creant

  • El repte actual és la consolidació, reestructurar les polítiques públiques amb la xarxa d'ateneus i la xarxa de municipis, fer una política basada en els Ateneus i Projectes Singulars i alhora consolidar la part normativa amb la llei de contractació (les bases de la qual estan previstes per a final d'any 2019), que obrirà la porta a l'ESS de forma brutal ja que està pensada específicament per al servei a les persones (Josep Vidal)
  • Els ajuntaments han treballat en projectes d'ESS sempre, però fins ara mai s'havia pensat com una estratègia municipal. Ara 39 municipis de diferents colors polítics, petits i grans, estan enxarxats per coordinar-se. (Betlem Parés)
  • Per poder fer polítiques públiques sobre habitatge cooperatiu en cessió d'ús, cal que es visualitzi la demanda (Arnau Andrés, La Dinamo)
  • La col·laboració público-cooperativa en habitatge cooperatiu ha de ser tant en l'accessibilitat al sòl com al finançament, en aquest últim és important l'accés a avals i que no depenguin de la divisió horitzontal del sòl, perquè si s'individualitza el risc s'introdueix un risc de privatització, cal que es preservi la propietat col·lectiva. (David Guàrcia, Lali Daví, Arnau Andrés)
  • Llargavista.coop és una cartografia dels projectes d'habitatge cooperatiu que serveix per sistematitzar el coneixement de manera que sigui comparable, delimitar què és i què no és, i tenir dades per divulgar. (David Guàrdia)
  • Cal apostar per polítiques de suport a la gent gran perquè quan una persona va a una residència de gent gran no només ella perd el seu barri, també el seu barri la perd a ella. Perdem el que aquesta persona ens pot aportar.
  • No visualitzem la gent gran com a subjecte sinó com a objecte. Despersonalitzem, convertim persones en objectes de cures, la tractem des de la seva dependència enlloc de fer-ho des de la seva autodeterminació.
 • Eix 3: Avançant

  • Necessitem protocols perquè les violències impregnen el nostre dia a dia. No veure-ho és no veure la realitat que tenim.
  • En un cas d’assetjament, la mediació no té sentit perquè no hi ha dos iguals havent de mediar i implica una revictimització per les persones que s'han atrevit a fer pas de denunciar.
  • L'amor és un tema ple de normes i judicis, i és quelcom que no es tracta des de l'entorn públic. (Fil a l'Agulla)
  • L' autoconeixement del propi poder implica conèixer el nostre poder social (estatus, ètnia, classe...) perquè afecta les nostres relacions i "poder psicològics", personals, espirituals que ens permeten també impactar el món. (Fil a l'Agulla)
  • Com a suma de moviments el més important es fer pressió fora, al mercat i administració per augmentar l'habitatge desmercantilitzat, blindar l'habitatge com un bé públic, més enllà o a pesar del govern de torn.
  • Els moviments sindical tenen coneixement i experiència en promoure i gestionar el conflicte, és una oportunitat per no només aconseguir un sostre i suport en situacions d'emergència sinó per acompanyar en l’apoderament de persones en comunitat. El moviment cooperativista pot ser un estadi més en aquesta auto-gestió comunitària amb un grau major de seguretat respecte l'habitatge.
  • Cal que les persones que estem als moviments cooperativistes, o com a sectorial de habitatge ens co-responsabilizem, de la participació a desnonaments o altres accions de suport a l'emergència habitacional.
  • A la FESC hi ha moltes entitats però en el dia a dia passen desapercebudes. Les empreses ESS estan vinculades a empreses capitalistes, els fluxos són capitalistes. El màxim valor econòmic se l'enduen les empreses capitalistes (Jordi Garcia)
  • Com podem crear un model social que serveixi per ajudar que els fluxos no s'escapin a l'economia capitalista? (Jordi Garcia)
  • Descuidem la intercooperació informal deguda a la proximitat i que després potser es formalitza com a cooperativa de 2n grau (Jordi Garcia)
  • Estem fent un consum extremadament irresponsable en temes tecnològics (Alba Hierro)
  • Hi ha 3 indicis de debilitat econòmica: joventut de les iniciatives (les fa vulnerables), dependència de subvencions i temporalitat en la contractació (+40% identificat al Balanç Social). Les subvencions incentiven la temporalitat. (Ruben Suriñach)
  • L'objectiu és desconnectar del sistema capitalista. Cal ser embrió d'una economia diferent, fer viables els projectes de ESS, fer d'aparador que mostri que és factible fer una altra economia i fer-nos resilients davant la nova crisi econòmica, energètica i ecològica. (Jordi Garcia)
  • Si no volem que el mercat sigui lliure (la llei del més fort) necessitem regulació (Jordi Garcia)
  • La infertilitat és un dels grans tabús de la maternitat, juntament amb la pèrdua gestacional i la depressió post part (Esther Vivas)
  • El problema de la infertilitat és un problema d'arrel política i social relacionat amb la precarietat econòmica i amb la crisi mediambiental. En canvi, es abordat exclusivament des de l'àmbit, mèdic, tècnic i privat. Cal donar solucions polítiques a problemes polítics (Esther Vivas)
  • La maternidad es un deseo legítimo que no está al alcance de tod@s (Gracia Trujillo)
  • Las múltiples formas de organizarse aportan muchas opciones y riqueza al marco amplio de las maternidades, no sólo a las no heteronormativas (Gracia Trujillo)
  • No todas las personas que gestan son madres y no todas las que son madres gestan (Gracia Trujillo)
  • El 60% de la infertilitat en parelles heterosexuals és causa masculina, en canvi el focus dels tractaments sovint recau en la dona (Pilar Roca)
  • El procés per arribar a tenir una criatura ha estat llarg, dur i molt dolorós (Paula Arce)
  • Hi ha opcions de fecundació in vitro natural sense medicalització que jo desconeixia (Paula Arce)
  • El "balanç social" recull tota una sèrie d'elements que cal avaluar.
  • És més important arribar als valors, les emocions, i forçar canvis de manera ràpida, ens podríem morir avaluant l'impacte social i mediambiental.
  • Calen polítiques agràries i cal conscienciar la gent en el seu consum i la incidència del poble en aquestes polítiques.
  • Un proyecto por si solo difícilmente será transformador, pero muchos pequeños proyectos trabajando juntos si son transformadores a nivel social
  • Únicamente trabajando en red podemos ser rupturistas, consolidar redes es la única vía para lograr la transformación
  • En la economía solidaria andaluza tenemos un debate interno sobre si debemos sostenernos con subvenciones o no, y lo mismo ocurre con las esponsorizaciones.
  • La gente ha empezado a hablar del cambio climático y nosotros estamos ahí para decir que se puede producir/consumir de otra manera, debemos visibilizarnos y ofrecernos como una alternativa de consumo real.
  • ESS i acció comunitària han d'anar de la mà. Han d'anar lligats.
  • ESS segueix sent de persones amb privilegis, i l'acció comunitària ha de contibuir a trencar amb això.
  • Projectes d'acció comunitària faciliten l'empoderament de la ciutadania.
  • S'ha creat una cooperativa, Taula de canvi sccl, que gestionarà la mondeda ciutadana REC en un futur, utilitzant una app mòbil.
  • El cooperativisme de plataforma cerca espais de treball i influència que no havien estat rellevants en l'àmbit del cooperativisme tradicional
  • Les plataformes de facturació són un risc, sobretot si les usuàries no poden partcipar en la governaça i l'estructura democràtica de l'organització.
  • En trobades online de la confluència procomú del FSMET vam posar en pràctica la conversa multilingue, cada persona parla amb l’idioma que se sent més còmode, i altres apuntaires/traductors ho recullen en pads (espanyol, francès, italià, portuguès, anglès,...)
  • Hi ha moltes experiències que són procomú però no es reconeixen com a procomú; podem treballar amb elles sense necessitat d'etiquetar-les
  • Som un equip que hem anat treballant en la confluència procomú del FSMET des de fa una mica més d’un any i amb un equip internacional que també ha mantingut continuïtat des de la trobada d’abril.
Steel Fire.svg

Cartografia temàtica Community Noun project 8285.svg Community Noun project 36082.svg

Panoràmica dels temes que s'estan tractant a la FESC a partir de les paraules clau que s'estan recollint als apunts col·laboratius.

· Clica els enllaços blaus i veuràs a quins altres esdeveniments s'ha recollit la mateixa paraula clau. Això et permet navegar per la documentació d'esdeveniments que han tractat temàtiques similars.

8M · 15 mesures · acció comunitària · acció coordinada · acolliment residencial · acompanyament de projectes · agressió · agroecología · ajuntaments · alternatives · amor · anàlisi hormonal · anàlisi quantitatiu · app · assemblees · assetjament sexual · assistencialisme · autoavaluació · autoconeixement · autogestió · Balanç Social · balanç Social · banc d'objectes · Barcelona · barris · beneficis · biblioteca · botigues · brigadistes · cadena de valor · canvi climàtic · capitalisme · capitalisme digital · capitalisme industrial · capitalisme nord · capitalisme senil · capitalisme verd · capital risc · Catalunya · cens · classe baixa · classe mitja · cohabitatge sènior · col·laboració públic-cooperatiu · col·laboració público-cooperativa · col·lapse ecològic · col·lectivització d'empreses · comercialitzadora · comerciants · comerç just. · comerç local · comuniació · comunicació · comunitat · comunitats cuidadores · comunitats no cuidadores · confiança · confluència de comunitats · congrés d'habitatge · consensos · consum · consumidora · consum irresponsable · consum responsable · contractació pública · cooperativa · cooperatives · cooperatives d'habitatge en cessió d'ús · cooperatives d'usuàries d'habitatge · cooperativisme · cooperativisme de plataforma · creixement · criança · crisi econòmica · crisi mediambiental · crisis · crisis climàtica · crisis del 2008 · crisis ecològica · crisis economica · crisis econòmica · crèdit · culpa · dades · denúncia · dependència de subvencions · desconnectar del capitalisme · desmercantilització de l'economia · despesa pública · deute públic · dieta omnívora · dieta vegana · diner segur · disrupció · diversitat · dones · dret a decidir · dret a l'habitatge · ecodependència · ecofeixisme · ecofeminisme · ecografia vaginal · economia del procomú · economia feminista · economia finançaritzada · Economia Social i Solidària (ESS) · economies plurals · economies transformadores · educacció en l'ESS · el senyor Esteve · emergència climàtica · empoderament · envelliment · errors censals · espai amigable · espai inclusiu · estalvi responsable · estratègia comuna · fecundació in vitro natural · feminisme · FESC · finances ètiques i solidàries · finançament · FLOSS · franquícies · FSMET · fàbriques · Fòrum Social Mundial · GAFAM · gestió de conflictes · governança · greenwashing · grups d'habitatge · gènere · habitatge cooperatiu · habitatge cooperatiu en cessió d'ús · habitatge de protecció oficial · hackejar · histerosalpingografia · Hong Kong · horitzontalitat · immigració · impost sobre el temps · inclusió · independentisme · indicadors · infertilitat · instruments de lluita · integració · intercooperació · intercooperació informal · intercooperació intersectorial · internacionalització de les lluites sindicals · invisibilització · Iugoslàvia · laboratori de projectes · La Il·lustració · la vida al centre · LGTBI · Libra · lideratge · llei de la dependència · llibertat · lobby · lògica del capitalisme · Madrid · marca · masoveria urbana · massa crítica · matchfunding · maternitat · mediació · mercat de treball · mercat financer · mercat social · metoo · microfinançament · model econòmic · moneda · moneda ciutadana · moneda social · moviment cooperativista pel dret a l'habitatge · moviment feminista · moviment sindical pel dret a l'habitatge · neoliberalisme · nova economia · noves polítiques públiques · núvol · objecte de cures · Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) · ovodonació · Pam a Pam · pamazon · patriarcat · periodisme · permagel · perscohousingones afectades · persones en risc d'exclusió · persones migrades · persones racialitzades · persones vulnerabilitzades · perspectiva antiracista · plataforma digital · plataformes col·laboratives · pobres · polifòbia · polítiques de coneixement · polítiques públiques · preus justos · prevenció · problema polític · processos de comunicació · procomuns · procomuns digitals · procomú · producció · productores · protocol · protocols · racisme · recerca i desenvolupament · redistribució del treball · reglament intern · relacions amoroses · relacions sostenibles · renda bàsica universal · renda mínima garantitzada · reparació · reproducció assitida · rescat bancari · rescats bancaris · responsabilitat social · reutilització · revictimització · revoltes socials · rupturisme · Saragossa · sectors estratègics · Singulars · situacions discapacitants · soledat · sostenibilitat · sostenibilitat temporal · subjecte · subvencions · suport social · tecnocapitalisme · tecnooptimisme · tecnopatriarcapitalisme · temporalitat laboral · territori · treball col·laboratiu · treball de processos · unitat de convivència · vaga · valor econòmic · veÏna motivada · vincles · violències masclistes · vulnerabilitat · whatsapp · xarxa ·   economia de plataforma ·   intercooperació ·   tecnooptimisme · òrgan regulador ·

Steel Fire.svg

Cartografia d'actors Community Noun project 8285.svg Noun project 3067.svg

Projectes, organitzacions i persones mencionades a la FESC. Una cartografia de context.

Persones intervinents Noun project - Presentation with screen.svg

Persones intervinents a les activitats de la FESC.

· Clica els enllaços blaus per descobrir la pàgina de la persona. Clica els enllaços vermells per crear les pàgines d'aquestes persones a Teixidora i descobreix-ne les relacions amb altres esdeveniments. Teixidora només recull informació pública sobre les persones.

Organitzacions Noun project 288.svg

Organitzacions que han estat mencionades a la FESC.

· Clica els enllaços blaus per descobrir amb què es relaciona una organització. Clica els enllaços vermells per crear les pàgines d'aquestes organitzacions a Teixidora i descobreix-ne les relacions amb altres esdeveniments.

Abogados en Red AirBnB Amazon Apple Arts Factories Asociación Matilde Associació Institut Quotidiana Ateneu Candela Autonomía Sur Banc Central Europeu Banc d'Espanya Bankia BiciClot BioConsum Cercle de Consum de Coopolis CIDOB Clara Ser Gran Comissionat Economia Solidària de l'Ajuntament de Barcelona CommonsPolis Consell de Joventut de Barcelona Cooperativa Etcèteres Cooperativa Molsa COS cooperativa Creación positiva CreaCultuLabs Cuidante Decathlon Dimmons Diputació de Barcelona Direcció General d'Economia Social, les Cooperatives i l'Autoempresa El Risell Enreda Eticom Facebook FAO Federació de Cooperatives de Treball de Catalunya Federación Andaluza de Municipios par la Solidaridad Internacional (FAMSI) FemProcomuns Fil a l'Agulla SCCL Food Coop Bcn Fundació Goteo Fundació La Dinamo Fundació Roca Galès Google Greenpeace Grup ECOS Grup Mondragón Grupo Cooperativo Tangente IGOP-UAB Ikea Inditex Institut Català de Finances Katuma L'Apòstrof L'Asilo Filangieri LabCoop La Ciutat invisible LaCol Lafede.cat La Myne Lehman Brothers Linux Mensakas Mercabarna Microsoft Mouvement Utopia Més que cures Novac Nusos Cooperativa ONU Opcions Oxfam PAH Pangea REAS REAS Andalucía Remix the commons Renault RoE (Rebelion or Extinction) Seat Seminari Taifa SETEM Catalunya Sindicat de llogaters i llogateres Smart SmartIB Som Connexió Som Energia Som Mobilitat Sostre Cívic Taula de Canvi Teachers for Future Traperos de Emaús Tribunal Constitucional Uber Viquipèdia Volskwagen XAREC Xarxa d'Acció Climàtica Xarxa d'Economia Solidària de Catalunya (XES) Xarxa de Municipis per l'Economia Social i Solidària Xarxa d’Economia Solidària (XES) Xarxes Locals de la Xarxa d’Economia Solidària (XES) Zara

Projectes Noun project 465.svg

Projectes mencionats a les activitats de la FESC.

· Clica els enllaços blaus per descobrir amb què es relaciona un projecte. Clica els enllaços vermells per crear les pàgines d'aquests projectes a Teixidora i descobreix-ne les relacions amb altres esdeveniments.

Persones mencionades Community Noun project 7345.svg

Persones mencionades a les activitats de la FESC.

· Clica els enllaços blaus per descobrir la pàgina de la persona. Clica els enllaços vermells per crear les pàgines d'aquestes persones a Teixidora i descobreix-ne les relacions amb altres esdeveniments. Teixidora només recull informació pública sobre les persones.

Steel Fire.svg

Sessions del programaCommunity Noun project 32154.svg amb relatoria col·laborativa
Teixidora Rĕzboiul saŭ stativele 1898 COLOR.svg


Steel Fire.svg

Imatges de la FESC

Commons-logo.svg

Tens fotos de la Fira? Afegeix-les a Wikimedia Commons i allibera'n els drets perquè puguin ser reutilitzades reconeixent-te l'autoria (posa-les dins la Categoria:Fira d'economia social de Catalunya 2019)

Steel Fire.svg

Com s'ha documentat

La comissió de continguts de la FESC ha fet l'encàrrec a l'Equip de Teixidora (grup dins la cooperativa femProcomuns, SCCL) d'organitzar i coordinar la presa d'apunts i recollida de documentació. La Comissió ha prioritzat unes sessions a cobrir però s'ha facilitat que persones voluntàries poguèssin cobrir-ne d'altres. Teixidora ha preparat els pads d'apunts, les pàgines de cada sessió i aquesta pàgina que les agrupa, a més d'una carpeta per recollir les presentacions de diapositives. Des de l'equip organitzat per Teixidora s'han pres apunts de 13 sessions, 5 de les quals amb 2 persones de l’equip per garantir més qualitat. 7 sessions més s'han cobert gràcies a persones voluntàries que hi han pres apunts. En total doncs s'han recollit apunts de 20 sessions. Les persones participants podien seguir i editar els pads des del mòbil, tablet o ordinador, i contribuir-hi. El programa web tenia enllaços per accedir directament als apunts de cada sessió i, com a novetat, l’app de la FESC també permetia accedir a la relatoria des d’un botó. Després la comissió de continguts ha fet de pont amb l'equip de Teixidora per vehicular contactes amb les persones intervinents que han revisat els apunts presos a les seves sessions o han aportat el material projectat.

Crida prèvia a voluntaris/es per prendre apunts

Steel Fire.svg

Voluntaris/es per prendre apunts!

Laptop (6900) - The Noun Project.svg
 • Si vols prendre apunts en una sessió on hi ha ja algú de l'equip de Teixidora simplement connecta't el pad i col·labora-hi.
 • Però no a totes les sessions hi ha gent de l'equip, t'expliquem com fer-ho en aquest cas.
 • Per qualsevol cosa busca'ns o escriu-nos i demana'ns ajuda.

Vols prendre apunts en una altra sessió del programa que no està aquí?

 1. Crea el pad d'apunts
 2. Crea la pàgina de la sessió a Teixidora
 3. Posa l'enllaç al pad dins la secció "documentació" de la pàgina
 4. Avisa'ns <teixidora@femprocomuns.cat> o @seguimfils
 5. Pren apunts (mira't la guia)

O, simplement, diga'ns a quina sessió vols prendre apunts i demana'ns que t'ho preparem.

Informació sobre com documentar col·laborativament

Teixidora Rĕzboiul saŭ stativele 1898 COLOR.svg

Com s'hi pot participar? Noun project 143222.svg Ic phone android 48px.svg

Per prendre apunts col·laboratius

 • Es fan servir pads d'escriptura col·laborativa
 • S'hi pot accedir des d'un telèfon mòbil o un ordinador portàtil
 • A la llista de sessions hi haurà un enllaç després de cada títol que et porta als apunts col·laboratius d'aquella sessió
 • Només connectar-se ja es pot escriure, cada editor té un color, es pot fer anònimament o posant un nom o pseudònim

Suma't-hi. Col·labora. Col·lectivitzem el relat!


Per compartir les fotos que facis

Commons-logo.svgSteel Fire.svg

I en la FESC anterior...

Consulteu els apunts i documentació de la FESC 2018

Temes Community Noun project 36082.svg

Alguns temes tractats a les xerrades de la FESC 2018.

acadèmia · agregació recursos distribuits · alternatives · aplicacions mòblis · apps · arrelament · assemblees · autoavaluació · autoconsum compartit · autogestió · balanç comunitari · balanç social · bancs sistèmics · ciutat autogestionada · ciutat contemporània · clàusules socials · cohabitatge · comunicació · comunicació anticapitalista · comunicació radical · comunicació transformadora · comunitat · comunitats · comunitats locals d'energia · conciliació · concursos · coneixement · conflicte capital-vida · consulta · cooperatives · cooperatives de consum · cooperativisme · criança · cures · desobediència · despoblament · dignitat laboral · diversitat · documentació · dret de les ciutats · drogues · economia de subsitència · economia extractivista · economia feminista · Economia Social i Solidària (ESS) · economia urbana · economies feministes · editorial · educació · emmagatzament tèrmic · empoderament energèti · energia vehicular · energies renovables · ensenyament · entitats · esclavitud · espais de cura · exclusió · extractivisme global · finances ètiques · fiscalització · formació · gastronomia · gestió comunitària · governança · guerra · gènere · hores reproductives · impacte ambiental · indicadors qualitatius · indicadors quantitatius · infraestructures · innovació · institucionalització dels projectes · instruments d'assegurament​ · interdependència · intermediació financera · intervenció pública · llibres · mancomunar · monocultius · multinacionals · màrqueting · obrador cooperatiu · participació · pau · petit comerç · plataforma · política · precarietat · presa de decisions · procés de pau · provocació · publicacions · referèndum · regadiu · remunicipalització · replicabilitat · retorn social · riders · sistema de finances alternatiu i ciutadà · smart city · sobirania econòmica · sobirania energètica · sobirania en la gestió de recursos · sobirania relacional · sostenibilitat · terres · transformació social · transparència · turisme · universitats · venda ambulant · xoc climàtic ·   ciutadania · ​Economia Social i Solidària (ESS) ·

Organitzacions Noun project 288.svg

Organitzacions mencionades a la FESC 2018.

Abasud ACCIONA Agbar Aigües de Terrassa Aigües Ter Llobregat Ajuntament de Barcelona Aldi Alencop Amazon Associació Acaf Associació de Municipis per l'Aigua pública Associació Leader Associació Micropobles de Catalunya Ateneu Cooperatiu del Maresme Ateneu cooperatiu La Baula Ateneu Cooperatiu Terres de l'Ebre Ateneu l'Harmonia ATTAC Acordem Barcelona Activa Bonpreu Cabify Cabyfy Cal Roio Cambra Comerç Terrassa. Carrefour Casa Ametller Casa Orlandai CCOO Centre d'Ecologia i Projectes Alternatius (CEPA) Ciutadans Clavial ColectivaT Col·lectiu Rayuela (Berlin) Col·lectiu Ronda Col·lectivaT ComunTour (Colombia) Consell Comarcal del Vallés Oriental Convergencia Alternativa Social y Solidaria por la Paz (Colombia) Coop57 Coop Camp Coopcamp Coopdevs Cooperativa el Risell Cooperativa La Fábrica (Colombia) Cooperativa mujeres Pa'lante Coop Maresme Coopolis Coopsetània Creative Commons CUP Terrassa Càrnies en lluita Damm Deliveroo Departament d'Ensenyament Departament de Treball de la Generalitat Dimmons DiomCoop Economat social EcoServeis Els Caus de Mura Esberla Escola del Sol FARC Fato FemProcomuns Fiare Fil a l'agulla Fil a l’agulla Fundació Autònoma Solidària Fundació Fiare Fundació Guifinet Fundació Món Rural Fundació Surt Generalitat de Catalunya Grup Forge Grup Jorge Holon Icaria Editorial Institució Puig-Porret Institut Diversitas Institut Francès de Barcelona Jamgo LabCoop La Borda La Caixa La Ciutat Invisible La Col·lectiva La Constructiva La Dinamo Las Kellies Lidl Marriott Matriu Mbolo Moye Doole Mensakas Mercabarna Mescladis MigrESS MINA Mujeres Pa'lante MásMovil Observatori de l'Aigua a Terrassa. Observatori del Deute Observatori DESC Plataforma d'Afectats per la Hipoteca (PAH) Plataforma de Gestió Ciutadana Plataforma Mbolo Moyr Doodle (Eskal Herria) Pol.len Edicions PP Programa Patrimoni Ciutadà RAI Ramaderas.cat Réseau Européen des Villes & Régions de l'Economie Sociale (Reves) Sargfabrik (Viena) Sindicar de materrns Sindicat de llogaters i llogateres Sindicat popular de venedors ambulants Som Connexió Som Energia Sostre Cívic Suez Taula de l'aigua Taula per l'Aigua Terrassa Tecnocampus Teler Cooperatiu The order of the good death Tigre de Paper Trama Tres cadires Triodos Txarango Uber UGT Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) Universitat Politècnica de Catalunya V de Vivienda Veritas Vilamon Vodafone Xarec Xarxa d'Economia Solidària de Catalunya (XES) Xarxa d'Espais Comunitaris (XEC) Xarxa d’Economia Solidària (XES) Xarxa ESS Manlleu Xarxa per la sobirania energètic XES Sabadell Yoigo Zumzeig


Projectes Noun project 465.svg

Projectes mencionats a la FESC 2018.


Steel Fire.svg

I en altres trobades de l'Economia solidària...

Consulteu els apunts i documentació de la trobada COMUNESS 2019 i l'Escola d'Estiu de la XES 2019