Accions

CCWorld

De teixidora

CCWorld

www.bccn.cc/ccworld

Projecte per dotar d’una plataforma online horitzontal i descentralitzada a la xarxa CCWorld de festivals que promouen les obres audiovisuals produïdes sota criteris de digitalització i cultura lliure. Actualment cada festival, actuant com un node autònom i autogestionat, ja posa a disposició de la resta de la xarxa els materials generats en la realització del certamen per fomentar-ne la reapropiació. S’ha detectat, però, la necessitat de reforçar les eines de co-creació garantint la sostenibilitat i visibilitat dels recursos comuns.

Paraules clau: cultura lliure, audiovisual
Steel Fire.svg

Esdeveniments relacionats amb CCWorld

Steel Fire.svg

Mapa d'esdeveniments relacionats amb CCWorld.

Localització geogràfica dels esdeveniments on s'han fet activitats pròpies del projecte o bé on ha estat presentat o se l'ha mencionat.

Loading map...