Accions

Cites

De teixidora

Una cita a l'atzar

Cquote2 black.svg

Fragment extret d'una de les publicacions documentades.

Tria aleatòria, recarrega la pàgina perquè se'n mostri una altra. Clica "+info" per veure informació de la publicació d'on s'ha extret.

...consideramos que esta última versión de eurobonos o coronabonos, que serían comprados directamente por el BCE a perpetuidad con interés 0% y limitados a este período de lucha contra la crisis del covid-19, son los únicos eurobonos que van más allá del marco conceptual neoliberal y, por tanto, de las lógicas de poder y negociación neoliberal que han hipotecado las vidas de muchas personas... (+info: Coronabonos, de entrada, no)

9 cites més a l'atzar

Què s'ha dit, a l'atzar

Font Awesome 5 regular comment-dots.svg

Fragment extret del que s'ha dit en alguna de les sessions documentades (cita no literal).

Tria aleatòria, recarrega la pàgina perquè se'n mostri una altra. Clica "+info" per veure informació de la publicació d'on s'ha extret.

L'exercici col·lectiu més complex és construir estat, construir el comú (Sylvie Duran) (+ info)

9 més què s'ha dit a l'atzar

  • El que hem criticat aquests anys de la concertació publico-privada, ha posat les ciutats al servei del capitalisme global amb agendes ocultes, i ha generat les condicions que permeten l'acumulació del capital. (Ivan Miró) (+ info)
  • La social-democràcia està en crisi, també, perquè té problemes d'homogeneïtzació: no admet la diversitat. (Jean-Louis Laville) (+ info)
  • Tenim la responsabilitat de no isolar-nos, per anar convencent més gent que les coses es poden transformar. (Guernica Facundo Vericat) (+ info)
  • Posa a la llista a continuació preguntes que els ponents o el públic han aportat en aquesta sessió i que poden ser objecte de debats futurs (+ info)
  • El "balanç social" recull tota una sèrie d'elements que cal avaluar. (+ info)
  • És més important arribar als valors, les emocions, i forçar canvis de manera ràpida, ens podríem morir avaluant l'impacte social i mediambiental. (+ info)
  • Calen polítiques agràries i cal conscienciar la gent en el seu consum i la incidència del poble en aquestes polítiques. (+ info)
  • El populismo es de estos conceptos que sufre el castigo de los tiempos, lo que algun dia podría haber sido una categoria política se usa tanto para un fregado como para un barrido (Josep Ramoneda) (+ info)
  • Tendríamos que interpretar el populismo como una respuesta a un malestar de la política (Lassalle) (+ info)

Publicacions

Consultar les publicacions documentades