Accions

Molano Camargo 2020 Capitalismo y pandemias

De teixidora

Molano Camargo, Frank (19/05/2020) Capitalismo y pandemias


Llicència: CC-NoComercial NoDerivades

Paraules clau: COVID19, denúncia, informació, reflexió, pandèmia, epidèmia, capitalisme, colonialisme, unificació microbiana del món, ecologia-món capitalista, pesta negra, verola, malària, còlera, grip espanyola, SIDA, VIH, medicina humoral, teoria dels gèrmens, teoria miasmàtica, quarantena, contagi, òptim climàtic medieval, contrarrevolució feudal, capitalocè, catàstrofe demogràfica americana, intercanvi ecològic desigual, guerra biològica, proletarització, càrrega de l'home blanc, higienisme

Les etapes històriques del capitalisme mercantil, industrial i financers han tingut formes equivalents d'organització i apropiació de la natura i la força del treball que han suposat també importants modificacions dels ecosistemes microbians. Els microorganismes han sortit dels seus nínxols ecològics i s'ha afavorit el salt a altres espècies i la seva circulació. L'autor recorre les pandèmies de la pesta negra, la verola, la malària, el còlera, la «grip espanyola», la sida i la covid-19 i les situa en el seu context de producció i dominació durant 5 segles de domini capitalista per entendre-les, no només com a fenòmens naturals o biològics, sinó com a fenòmens vinculats a les condicions socials que els promouen.

Tipus de publicació llibre
Suport paper
Adreça web https://www.traficantes.net/libros/capitalismo-y-pandemias
Editorial Traficantes de sueños · Madrid
Data 19/05/2020
Llengua castellà-es
isbn 978-84-122762-3-7
issn
doi

Noun project - plus round.svg Afegir del mateix autor


Metadades

Noun project 253.svg

Persones mencionades: Girolamo Fracastoro, William McNeill, Alfred Crosby, Jared Diamond, Rudyard Kipling, Edwin Chadwick

Projectes mencionats: Estatut de treballadors d'Eduard III, Llei britànica de Salut pública de 1848

Organitzacions mencionades: Companyia Britànica de les Índies Orientals


Cites destacades

Cquote2 black.svg

  • Desde la peste negra del siglo XIV hasta la covid-19, en nuestros días, las pandemias han sido una de las características del devenir capitalista en el planeta Tierra.,
  • Las epidemias y las pandemias no son solo fenómenos biológicos o sanitarios, sino que están vinculadas a situaciones socio-históricas, espaciales, culturales y mentales conflictivas que han dado forma a la historia humana y de manera particular a la del capitalismo.,
  • Las explicaciones europeas de las epidemias siempre señalan que las enfermedades llegan a Europa, un espacio concebido como sano y civilizado, desde el exterior, generalmente Asia y África, catalogadas como tierras bárbaras, exóticas, salvajes.