Accions

Garriga Miret 2020/03/10 Els ‘nostres’ patriarques

De teixidora

Garriga Miret, Mònica; Gómez Fontanills, David (10/03/2020) Els ‘nostres’ patriarques

Xarxeta de continguts. Projecte “Too much patriarchal technocapitalism will kill you”


Llicència:

Paraules clau: feminismes, tecnopatriarcapitalisme, dinàmiques patriarcals, gènere, gènere i tecnologia, jerarquia, coneixement lliure, sexisme, racisme

David Gómez i Mònica Garriga membres de la cooperativa femProcomuns qüestionen des d’una mirada feminista quines dinàmiques patriarcals segueixen aplicant en la seva pràctica els col.lectius que treballen en procomuns digitals, concretament l’enaltiment d’un lideratge individual que eclipsa l’esforç col.lectiu que sempre hi ha darrere qualsevol fita tecnològica. Invoquen d’aquesta manera el principi feminista d’internet segons el qual hem de treballar “per crear formes alternatives de poder econòmic basades en principis de cooperació, solidaritat, béns comuns, sostenibilitat ambiental i obertura”, així com també dos dels principis relacionats amb la participació i segons els quals cal “desafiar els espais i processos patriarcals que controlen la governança d’internet” i donar continuïtat a “la nostra resistència (feminista) en altres espais, tant públics com privats.”

Tipus de publicació web
Suport digital
Adreça web https://pangea.org/blog-pangea/els-nostres-patriarques/
Editorial Pangea.org ·
Data 10/03/2020
Llengua català
isbn
issn
doi

Noun project - plus round.svg Afegir del mateix autor


Metadades

Noun project 253.svg

Persones mencionades: Steve Jobs, Bill Gates, Serguei Brin, Larry Page, Jeff Bezos, Mark Zuckerberg, Larry Roberts, Vinton Cerf, Robert Kahn, Richard Stallman, Lawrence Lessig, Linus Torvalds, Tim Berners Lee, Brewster Kahle, Jimmy Wales, Mark Shuttleworth, Julian Assange, Edward Snowden, Sheryl Sandbert, Susan Wojcicki, Ginni Rometty, Ada Lovelace, Hedy Lamarr, Grace Murray Hopper, Radia Perlman

Organitzacions mencionades: Apple, Microsoft, Google, Amazon, Facebook, GNU, Creative Commons, World Wide Web, Internet Archive, Canonical, WikiLeaks, YouTube, IBM, HP, Linkedin

Projectes mencionats: Linux, Wikipedia, Ubuntu, Wired, The Hum

Llibres i publicacions citades:

Cites destacades

Cquote2 black.svg

  • Si fem una narrativa que posi el focus en el fet relacional, en lloc de posar-lo en el geni individual, ja estarem deconstruint aquest model de relat patriarcal, no buscarem “els nostres patriarques” (o les “matriarques” substitutòries) i podrem construir els nostres mites sobre bases més corals. Aquest canvi en la narrativa segurament ens servirà també per transformar les nostres maneres d’organitzar-nos, de governar-nos, de viure o de ser.