Accions

Xarxa d'Espais Comunitaris (XEC)

De teixidora

Comissió sectorial

Xarxa d'Espais Comunitaris (XEC)

És una xarxa que coordina projectes gestionats de manera comunitària, amb l’objectiu de construir espais horitzontals i transparents per reapropiar-nos de les nostres vides des del suport mutu.

Es proposa generar punts de trobada, formació, creació i autoorganització. Parteix de la gestió comunitària de recursos col·lectius, entesa com una comunitat activa i organitzada amb formes democràtiques de governança, entorn uns interessos i necessitats comunes, així com uns recursos i valors compartits.

Després de fer un treball de confluència amb la XES, es va acordar que la XEC fos la comissió sectorial que representa els projectes de gestió comunitària dins de la XES, passant a formar part dels òrgans de governança i alineant plans de treball per ampliar l’impacte de les activitats de la XEC.

Inici: 2015

Forma part de: Xarxa d'Economia Solidària (XES)Paraules clau de descriuen la organització: gestió comunitària, autogestió, comunitat, organització horitzontal, suport mutu, auto-organització, recursos col·lectius¬ Xarxes socials:


¬ Adreça seu social Casp, 43, baixos - 08010 - Barcelona

Loading map...

Vegeu Xarxa d'Espais Comunitaris (XEC) en esdeveniments i projectes


Esdeveniments organitzats o co-organitzats per Xarxa d'Espais Comunitaris (XEC)
Encara no s'han afegit esdeveniments de Xarxa d'Espais Comunitaris (XEC) a teixidora.


¬ Co-organitzadores:
Altres organitzacions amb qui ha co-organitzat esdeveniments

Esdeveniments on s'ha mencionat a Xarxa d'Espais Comunitaris (XEC)

_____Balanç Comunitari per a espais de gestió comunitària + info/edita
des de 27 octubre 2018 fins a 27 octubre 2018 a Fabra i Coats
· apunts

¬ Co-mencionades:
Altres organitzacions que són mencionades als mateixos esdeveniments
Casa Orlandai, Plataforma de Gestió Ciutadana, Programa Patrimoni Ciutadà, Xarxa d'Economia Solidària de Catalunya (XES)Projectes on participa

Actualment hi ha a Teixidora 0 pàgines de projectes on participa Xarxa d'Espais Comunitaris (XEC). Explora els projectes agrupats alfabèticament.


¬ Co-impulsores de projectes:
Altres organitzacions amb qui impulsa projectes