Accions

Balanç Comunitari per a espais de gestió comunitària 2018/10/27

De teixidora

Esdeveniment ¬ sessió • Forma part de: FESC 2018. Fira d'economia solidària de Catalunya

Calendar Noun project 1194.svg

Balanç Comunitari per a espais de gestió comunitària

Quan: des de 27-octubre-2018 fins a 27-octubre-2018 · Hora: 11:30 - 12:30· On: Fabra i Coats · Carrer de Sant Adrià, 20,08030 Barcelona (mapa) · Llengua: ca-català Organitza: Xarxa d'Economia Solidària (XES)

Hashtag:#FESC2018_Xarxes socials:Twitter logo initial.png @xes_catLa Fira d’Economia Solidària de Catalunya (FESC) va començar l'any 2012 i enguany arriba a la seva VII edició en el 50è aniversari de les lluites del 1968. El fil conductor de la fira aquest any són les "sobiranies" en 3 eixos: gestió de recursos, econòmica i relacional. Les xerrades i debats de la Fira , mirant de recollir 3 coses: les amenaces a les sobiranies, les oportunitats per aquestes i les alternatives de sobirania ja existents.


“… En aquesta VII edició de la Fira d’Economia Solidària de Catalunya volem parlar de les sobiranies. Sí, en plural! Perquè la sobirania d’un territori, d’una societat és, en realitat, un conjunt de sobiranies que hem de construir entre totes i que va molt més enllà de la construcció d’un estat. Si els recursos naturals, els mitjans de producció, els mitjans de comunicació, les xarxes socials… són controlats per uns pocs, el poble mai no podrà ser sobirà sobre la satisfacció de les seves necessitats i la cura del medi. Aquestes sobiranies, diverses, que defensem –alimentària, tecnològica, energètica, financera, dels nostres propis cossos…– ens aboquen a un repte organitzatiu per fer possible que tota la societat participi i sigui corresponsable de tot el que l’afecta.

Aquesta sessió: Presentació del Balanç Comunitari, eina d'autodiagnòstic de la qualitat comunitària dels nostres projectes. Amb: Xarxa d'Espais Comunitaris (XEC); Xarxa d'Economia Solidària (XES); Ajuntament de Barcelona (programa Patrimoni Ciutadà).

Des de la Xarxa d'Espais Comunitaris (XEC) s'està treballant, en col·laboració amb la XES i l'Ajuntament de Barcelona en desenvolupar una eina d'autodiagnòstic de la qualitat comunitària dels nostres projectes. El Balanç Comunitari (BC) s'inspira en l'eina del Balanç Social, amb l'objectiu de disposar d'una eina amb la que les entitats elaborin un diagnòstic del seu funcionament en relació amb qüestions de relació amb l'arrelament al territori, l'impacte i el retorn social, la democràcia interna i la participació, i la cura de les persones, els processos i l'entorn, i puguin així emprendre processos per millorar en aquests aspectes. L'eina ha de facilitar també la gestió comunitària de recursos públics segons una lògica de corresponsabilitat social, gestió democràtica i participació ciutadana, orientació a les necessitats humanes i el compromís amb la comunitat i retorn territorial. Es presentarà la primera versió d'aquesta eina, els indicadors que la composen i s'obrirà el debat sobre la seva funcionalitat i utilitat.
Steel Fire.svg

Documentació d'aquesta sessió


· Document (222488) - The Noun Project.svg apunts ·Presentation icon BLACK-01.png diapos ·


Steel Fire.svg

Document (222488) - The Noun Project.svg Apunts i cròniques

Apunts presos a l'esdeveniment, cròniques, ressenyes i documents de conclusions.


Apunts

Apunts copiats al wiki:

https://pad.femprocomuns.cat/fesc18gestiocomunitaria

Enric (Orlandai): Això va de "sobirania comunitària".

Volem parlar dels valors i del com treballem, més que del què.

Hem elaborat indicadors de qualitat comunitària.

Comunitat:

El balanç permet treballar la relació entre comunitat i projecte.

És una mirada cap endins.

Indicadors generals de qualitat: Sostenibilitat, retorn social, arrelament, participació.

Arrelament al territori.

Retorn a la societat, replicabilitat.

Dues xarxes #org

Plataforma de Gestió Ciutadana, creada 2009, equipaments Barcelona que fan gestió ciutadana i que volen intercooperar. Casals de barri, punts informació, poliesportius, centre cívics. ... on els veïns es comprometen a portar-lo endavant, a gestionar-lo.

PGC va definir uns indicadors.

XEC, a la FESC 2015 ens vam trobar alguns projectes PGC amb altres de Catalunya i vam treballar-ho un any i a la FESC 2016 ens vam presentar.

Compartíem valors i objectius. Equipaments, Espais Okupats, Espais Autogestionats.

Any passat "Balanç comunitari des de la pràctica".

Vam treballar els 4 eixos.

Visió externa: arrelament.

Xarxes, plataformes, col·laboracions.

Visió externa: arrelament, retorn al barri.

Esquema 4 eixos:

    territori arrelament (externa)

    Impacte retorn social. (externa)

    Democràcia i participació (interna)

    Cures de les persones, processos i entorn (interna)

Democràcia i participació:

    presa de decisions, diversitat, obertura i accessibilitat, transparència

Cures persones, processos i entorn (sostenibilitat):

    dignitat laboral, ambiental, sostenibilitat econòmica, espais de cura.

On som? Versió Zero.

Eina informàtica evolutiva per fer el Balanç.

Indicadors de qualitat comunitària dels projectes.

Dades quantitatives agregables.

... també qualitatives.

Reptes de futur: governabilitat, usos.

Quins usos ha de tenir? Entitats, institucions.

Amanda (XES): vam partir del Balanç Social de la XES. Vam adaptar-la als espais comunitaris.

Què ens cal per construir el balanç comunitari que no té el BS? Dimensió "entitat" i dimensió "projecte".

Segregar-ho.

Alguna entitat gestiona diversos projectes.

Vàries entitats un projecte.

BS original obliga a que hi hagi una entitat darrera un projecte (encara que sigui entitat sense entitat jurídica).

Per la dimensió entitat vam assumir el BS bàsic de la XES (55 preguntes = 27 indicadors).

Preguntes = allò que la persona ha d'introduir (quali i quanti). Indicadors = el que la màquina genera (només quanti)

Dimensió projecte:

    Versió completa 88 preguntes => 55 indicadors

    Versió bàsica 31 preguntes = 25 indicadors

Tenim moltes més preguntes qualitatives en relació a BS.

L'eina permet fer qüestionaris externs a grups d'interès.

En "retorn social" això és necessari, preguntar a l'entorn on estàs operant.

Dos qüestionaris externs:

    voluntaries i participants

    entitats col·laboradores

L'eina les agrega i les afegeix al Balanç Comunitari.

Tenim Manual d'ús de les dues versions + Tutorial de l'eina tecnològica.

4 àmbits ja explicats: arrelament, impacte, participació, cures.

Fem servir la plataforma informàtica "ensenya el cor".

Què genera BC?

Arxius full de càlcul de dades

Informe en PDF molt orientat a comunicació

Podem agregar per entitats i per projectes.

L'eina permet itineraris. Podríem fer-los per gestió comunitària específica.

Serveix per gestió interna i per comunicació externa.

Laia Forné 

(Ajuntament de Barcelona)

Reptes: governança, encara no definida, caldrà parlar-ho.

Ús: regidoria de participació ja l'estem fent servir

Programa Patrimoni Ciutadà: promoure gestió ciutadana del patrimoni públic.

Cedir gestió de locals i solars a projectes que compleixin els 4 àmbits mencionats:

    coresponsabilitat social

    gestió democràtica

    orientació a necessitats humanes,

    compromís amb la comunitat i retorn territorial

Ja apliquem com a requisit a les entitats el complir aquest Balanç Comunitari.

Permet Ajuntament fer seguiment de l'impacte i retorn social de la gestió comunitària de patrimoni públic.

Mariona

A vegades amb l'administració ens trobem amb una màquina que ens rebota a la cara, que no ens entén.

En aquest cas ha sigut un procés coresponsable. L'Ajuntament necessitava una eina i ho ha volgut fer conjuntament amb els qui els havíem de fer servir.

Les persones que ho han facilitat (Iolanda Fresnillo i Mauro ) han tingut la sensibilitat de treballar-ho de forma...

Hem pogut tenir una facilitació i una gent que ha fet una sistematització dels nostres coneixements.

Intervencions del públic

Preguntes i aportacions del públic, respostes de les intervinents

...

Intervenció: on es pot trobar la eina?

Iolanda: no està disponible fins al 2019.

Per què es fan els pilots.

Si algú vol fer els pilots que ho digui.

Mariona: per entitats petites pot ser molt burocràtic, són moltes preguntes, volem anar a poc a poc.

Intervenció:

    Em sembla una eina necessària. També per el com s'ha fet (amb els propis projectes).

    Pot servir per millora projectes a través autoavaluació. Des de Sau ens volem proposar pel pilot.

    També podria ser eina de Recerca que et permeti conèixer dades i perquè quedi dipositat un material qualitatiu i estadístic.

    Que sigui un element d'incidència política.

Mariona:

    Com més entitats millor, perquè la governança serà més àmplia.

Intervenció (Joana):

    Estem fent una Guia metodològica pels Casals de barris.

    M'agradaria integrar el BC a la Guia.

    Voldria saber criteris per fer el pilot.

    No sempre el model de gestió es correspon amb la governança real.

    No sempre "gestió cívica" és democràtica i té arrelament.

    A vegades una "empresa" a la pràctica té més arrelament i participació.

Laia:

    Amb la Mireia vam mirar si els criteris de "Casals de barri" coincidien amb el BC, és quasi 90%.

    També en Fàbriques de creació ho hem comparat.

    Estem pensant en tenir una matriu base i a partir d'aquesta fer itineraris.

Mariona:

    Alguns equipaments han de rendir coses com "casal de barri", com "fàbrica creació", com "centre cívic"... i es perd el temps per complir amb tot. Si això té una base compartida serà molt més fàcil.

    També és important que l'eina d'autoavaluació dels projectes quadri amb els indicadors que vol l'administració. Sinó sembla que no treballem per el mateix.

Iolanda:

    Hem pensat en una versió "P3" que sigui la super-bàsica.

    Testar-ho amb projectes petits com un hort urbà podria ser el pilot ideal.

Intervenció:

    Vull relacionar autoavaluació amb "clàusules socials". Si podem fer la connexió seria perfecte. Autoavaluació + fiscalització.

    La feina de preparació subvencions ens està matant.

Enric:

    Il·lusió que tinguem versions P3.

    El balanç no és per donar un "aprovar", són per aprendre, qüestionar-nos, ... encara que es relacioni amb indicadors administració, no perdem de vista que l'objectiu és ser un balanç per als propis projectes.

Intervenció:

    Ara es qüestiona que s'hagin escollit com a proveïdors determinades organitzacions.

Intervenció:

    10 de novembre a Ateneu ¿? de Sau fem Jornada equipaments culturals públics. Matí temes normatius, tarda espai de trobada.

PatrimoniCiutadaBCN@gmail.com

Steel Fire.svg

Presentation icon BLACK-01.png Presentacions

Material projectat pels intervinents, presentacions de "diapositives".

Currently your browser does not use a PDF plugin. You may however download the PDF file instead.

Download (89527) - The Noun Project.svg

Enllaç al document

Presentació mostrada en la sessió

el taller Noun 21753 cc.svg

Col·labora completant o afegint la documentació que falta.

Teixidora Rĕzboiul saŭ stativele 1898 PD.svg

Hi ha: > Document (222488) - The Noun Project.svg apunts o cròniques > Presentation icon BLACK-01.png material projectat

No s'ha incorporat documentació de:


 • Android Emoji 1f4f7.svg Noun Project drawing icon 2123401.svg Imatges
 • Android Emoji 1f3ac.svg Vídeo
 • Android Emoji 1f4e2.svg Àudio


Fotografia: Jae 2009 CC-by-sa 2.0 Wikimedia Commons. Cusco, Perú
Steel Fire.svg

Teixim connexions

Teixim una xarxa de connexions partint d'aquest esdeveniment'. Extraiem i etiquetem continguts de la documentació generada per explorar relacions amb altres esdeveniments, identificar narratives, elements pel debat i generar cartografia dels actors implicats.

Fotografia: Jae 2009 CC-by-sa 2.0 Wikimedia Commons. Cusco, Perú
Steel Fire.svg

Metadata - The Noun Project.svg Metadades

Informació estructurada de l'esdeveniment que permet connectar-lo amb altres continguts a Teixidora.


Paraules clau: sobirania en la gestió de recursos, indicadors quantitatius, indicadors qualitatius, balanç comunitari, balanç social, autoavaluació, fiscalització, clàusules socials, gestió comunitària, autogestió, sostenibilitat, comunitat, participació, governança, arrelament, retorn social, replicabilitat, dignitat laboral, impacte ambiental, espais de cura, presa de decisions, diversitat, transparència

Intervinents: Iolanda Fresnillo, Mariona Soler, Enric Soldevila, Amanda  Ortega, Laia Forné

Persones mencionades:

Projectes mencionats: Balanç comunitari, Programa de patrimoni ciutadà, Guia metodològica del balanç social pels Casals de barris

Organitzacions mencionades: Xarxa d'Espais Comunitaris (XEC), Casa Orlandai, Programa Patrimoni Ciutadà, Xarxa d'Economia Solidària de Catalunya (XES), Plataforma de Gestió Ciutadana

Llibres i publicacions citades:Steel Fire.svg

Aufgabe-ankreuzen.svg Diagnòstic

Diagnòstic i/o avaluació que s'ha fet a l'esdeveniment.

Riscos / debilitats / mancances


 • No sempre el model de gestió es correspon amb la governança real.,
 • No sempre la "gestió cívica" és democràtica i té arrelament.,
 • La preparació i justificació de subvencions dificulta la feina dels espais comunitaris quan aquesta no coincideix amb els propis cirteris d'autoavaluació.

Oportunitats / fortaleses

Propostes


 • Pel retorn social del Balanç comunitari és necessari preguntar a l'entorn on estàs operant.,
 • Que els indicadors per rendir comptes d'un equipament tinguin una base compartida perquè alguns han de fer-ho en diverses categories com "casal de barri", "fàbrica creació", "centre cívic", etc.,
 • Que l'eina d'autoavaluació dels projectes quadri amb els indicadors que vol l'administració; connectar l'autoavaluació amb la fiscalització en base a clàusules socials.,
 •  Vull relacionar autoavaluació amb "clàusules socials". Si podem fer la connexió seria perfecte. Autoavaluació + fiscalització.


Alternatives

Identificació d'alternatives existents


 • Per fer el balanç comunitari s'ha adaptat l'eina informàtica del balanç social (ensenya el cor) segregant la organització del projecte.,
 • El balanç comunitari permet treballar la relació entre comunitat i projecte.,
 • La Plataforma de Gestió Ciutadana, creada el 2009, reuneix equipaments Barcelona que fan gestió ciutadana i que volen intercooperar.,
 • La Xarxa d'Espais Comunitaris, creada el 2016 a partir d'una trobada a la FESC de 2015 reuneix espais autogestionats i de gestió ciutadana de Catalunya amb valors i objectius compartits.,
 • Els criteris que s'han definit per als "Casals de barri" a barcelona coincideixen quasi al 90% amb els indicadors del Balanç comunitari.el taller Noun 21753 cc.svg

Col·labora estructurant els resultats a partir de la documentació existent

Teixidora Rĕzboiul saŭ stativele 1898 PD.svg

A més dels resultats mostrats en aquesta pàgina, Teixidora permet mostrar de forma estructurada els següents resultats:

 • Cites (què s'ha dit)
Si creus que d'aquesta sessió se'n poden extreure alguns d'aquests resultats edita la pàgina i posa-ho a les caselles previstes a la secció "resultats".

Hakka migration map (c).svg


Steel Fire.svg

Lloc

Steel Fire.svg

Mapa d'ubicació

Breathe-network-workgroup.svg

Localització: Fabra i Coats · Carrer de Sant Adrià, 20,08030 Barcelona

Loading map...

Teixidora Rĕzboiul saŭ stativele 1898 PD.svg

el taller Noun 21753 cc.svg

Noun project - plus round.svg Afegir a teixidora esdeveniments similars a aquest

(es copiaran els continguts principals però no el títol ni el buidat)

Afegir esdeveniment que sigui... Noun project - plus round.svg amb mateixos organitzadors i lloc Noun project - plus round.svg al mateix lloc


Recycling symbol.svg Reutilizació de continguts : els continguts de teixidora es poden re-publicar en viu a altres webs.

Rss Shiny Icon.svg sindicació Atom d'aquesta pàgina Rss Shiny Icon.svg sindicació RSS d'aquesta pàgina Calendar Icon v1.svg Afegir a un calendari amb iCal