Accions

La Comunificadora

De teixidora

Fotografia: Mogams 2019 CC-by-sa, Wikimedia Commons
enllaç drecera:
LACODOC2020


Idgràfica LaCo5.png

Programa d'impuls de projectes d'economia col·laborativa orientada al procomú de Barcelona Activa


Vegeu la documentació de les tres edicions anteriors:

En la seva organització hi han participat femProcomuns, LabCoop, Free Knowledge Institute, Platoniq, Fundació Goteo, i Dimmons.

Paraules clau: economia col·laborativa, procomú, cooperativa, impacte social, economia circular, formació, incubadora, cocreació
Steel Fire.svg

Esdeveniments relacionats amb

Steel Fire.svg

Mapa d'esdeveniments relacionats amb .

Localització geogràfica dels esdeveniments on s'han fet activitats pròpies del projecte o bé on ha estat presentat o se l'ha mencionat.

Loading map...
  • "" no es pot fer servir com a nom de pàgina en aquest wiki.
  • Algun ús de "<nowiki>&#x005B;&#x005B;</nowiki>" en la vostra consulta no es clou amb els "]]" corresponents.Steel Fire.svg

Documentació escrita o audiovisual sobre aquest projecte

"File:La_Comunifcadora_s%27engega_86.jpg" no es pot fer servir com a nom de pàgina en aquest wiki.
"File:La_Co_s%27Engega_041018_(47).jpg" no es pot fer servir com a nom de pàgina en aquest wiki.
link-3D#Documentació

link-3D link-3D Imatges

Imatges del projecte. Fotografies, relatoria gràfica, esquemes, etc.

Taller de La Comunificadora 3.jpg, Sessions Obertes La Comunificadora 2021-02-01 04.png
Steel Fire.svg

Android Emoji 1f3ac.svg Vídeo

Enregistraments audiovisuals sobre el projecte o continguts audiovisuals relacionats.


La Comunificadora (vídeo del projecte Commoning Catalonia)


La Comunificadora: Building a Commons and Solidarity oriented Collaborative Economy


La Comunificadora (vídeo promocional)