Accions

CCMRS 2020 Chantiers des communs, documentation 2020/01/17

De teixidora

Esdeveniment ¬ sessió • Forma part de: Commons Camp Marsella_2020

Calendar Noun project 1194.svg

CCMRS 2020 Chantiers des communs, documentation

Quan: 17-gener-2020 · Hora: 15:30· On: Maison arménienne de la jeunesse et de la culture (MAJC) · 12-14, rue Saint-Bazile. 13001 Marseille (mapa) · Llengua: fr-francès - Hi haurà traducció simultània Organitza: Brouettes et Compagnies, Un Centre Ville Pour Tous, B.A.Balex, Etats Généraux de Marseille, Eau bien commun, La Déviation, Le Comptoir de la Victorine, Le Zeph, Remix the Commons, Artfactories/autresparts, Ex Asilo Filangieri, Assemblée des Communs de Grenoble, FemProcomuns, Association Planning, SYNAVI, CNLII

Hashtag:##commonscampCommons Camp - Maison Arménienne de la jeunesse et de la culture (MAJC) – Marseille - 17, 18, 19/01/2020
Steel Fire.svg

Documentació d'aquesta sessió


· Document (222488) - The Noun Project.svg apunts ·Android Emoji 1f4f7.svg Noun Project drawing icon 2123401.svg Imatges ·Android Emoji 1f4e2.svg àudio ·


Steel Fire.svg

Document (222488) - The Noun Project.svg Apunts i cròniques

Apunts presos a l'esdeveniment, cròniques, ressenyes i documents de conclusions.


Apunts

Apunts copiats al wiki:

https://pad.femprocomuns.cat/p/CCMRS17012020documentation

COMMUNS ÇA VA MARSEILLE ?

Commons Camp 2020 -

Session : Chantiers des communs, documentation

Jour : 17/01/20

Horaire : 15:30


On parle des différentes dimensions de la documentation, des outils disponibles, du processus qui peut être suivi par la compilation des contenus produits pendant le Commons Camp  comment l'hybrider avec la facilitation, l'éventuelle éditorialization  ultérieure des contenus.

Photos à Wikimedia Commons, Text sur pads estructurés, Vídeo et Audio sur archive.org.

Ces informations, qui sont comme le code source de l'événement, seront ensuite utilisées pour développer plus divertissant, intéressant, attrayant, digestible, ...

on parle de pouvoir structurer les pads pour que les informations collectées puissent être utilisées, par exemple, dans la conception de jeux de société


[CA] Es parla de les diferents dimensions de la documentació, les eines disponibles, el procés que es pot seguir per la compilació dels continguts produits durant el Commons Camp, com hibridar-lo amb la facilitació, la possible editorialització posterior dels continguts. Aquesta informació, que és com el codi font de l'esdeveniment, després servirà per desenvolupar continguts més amens, interessants, atractius, digeribles,... es parla de poder estructurar els pads de manera que la informació recollida pugui servir per, per exemple, dissenyar jocs de taula


link-3D#Documentació

link-3D link-3D Imatges

Imatges de l'esdeveniment. Fotografies, relatoria gràfica, esquemes, etc.

Chantiers des communs documentation.jpg, Chantiers des communs documentation 2.jpg, Chantiers des communs documentation 3.jpg, Chantiers des communs documentation 4.jpg, Ambiances Commons Camp Marseille 01.jpg


Steel Fire.svg

Android Emoji 1f4e2.svg Àudio

Enregistrament sonor de l'esdeveniment o relatiu a l'esdeveniment.

el taller Noun 21753 cc.svg

Col·labora completant o afegint la documentació que falta.

Teixidora Rĕzboiul saŭ stativele 1898 PD.svg

Hi ha: > Document (222488) - The Noun Project.svg apunts o cròniques > Android Emoji 1f4f7.svg Noun Project drawing icon 2123401.svg imatges > Android Emoji 1f4e2.svg àudio

No s'ha incorporat documentació de:

  • Presentation icon BLACK-01.png Presentacions o material projectat
  • Android Emoji 1f3ac.svg VídeoFotografia: Jae 2009 CC-by-sa 2.0 Wikimedia Commons. Cusco, Perú
Steel Fire.svg

Teixim connexions

Teixim una xarxa de connexions partint d'aquest esdeveniment'. Extraiem i etiquetem continguts de la documentació generada per explorar relacions amb altres esdeveniments, identificar narratives, elements pel debat i generar cartografia dels actors implicats.

Fotografia: Jae 2009 CC-by-sa 2.0 Wikimedia Commons. Cusco, Perú
Steel Fire.svg

Metadata - The Noun Project.svg Metadades

Informació estructurada de l'esdeveniment que permet connectar-lo amb altres continguts a Teixidora.


Paraules clau: editorialització, facilitació, jocs, documentació, eines de documentació, contingut, informació

Mostra paraules clau en altres llengües · castellà ·anglès ·francès ·italià ·

Intervinents:

Persones mencionades:

Projectes mencionats: Wikimedia Commons, Archive.org

Organitzacions mencionades:

Llibres i publicacions citades:Steel Fire.svg

Aufgabe-ankreuzen.svg Diagnòstic

Diagnòstic i/o avaluació que s'ha fet a l'esdeveniment.

Riscos / debilitats / mancances


  • ...

Oportunitats / fortaleses


  • ...

Propostesel taller Noun 21753 cc.svg

Col·labora estructurant els resultats a partir de la documentació existent

Teixidora Rĕzboiul saŭ stativele 1898 PD.svg

A més dels resultats mostrats en aquesta pàgina, Teixidora permet mostrar de forma estructurada els següents resultats:

  • Cites (què s'ha dit)  • Alternatives

Si creus que d'aquesta sessió se'n poden extreure alguns d'aquests resultats edita la pàgina i posa-ho a les caselles previstes a la secció "resultats".

Hakka migration map (c).svg


Steel Fire.svg

Lloc

Steel Fire.svg

Mapa d'ubicació

Breathe-network-workgroup.svg

Localització: Maison arménienne de la jeunesse et de la culture (MAJC) · 12-14, rue Saint-Bazile. 13001 Marseille

Loading map...

Teixidora Rĕzboiul saŭ stativele 1898 PD.svg

el taller Noun 21753 cc.svg

Noun project - plus round.svg Afegir a teixidora esdeveniments similars a aquest

(es copiaran els continguts principals però no el títol ni el buidat)

Afegir esdeveniment que sigui... Noun project - plus round.svg amb mateixos organitzadors i lloc Noun project - plus round.svg al mateix lloc


Recycling symbol.svg Reutilizació de continguts : els continguts de teixidora es poden re-publicar en viu a altres webs.

Rss Shiny Icon.svg sindicació Atom d'aquesta pàgina Rss Shiny Icon.svg sindicació RSS d'aquesta pàgina Calendar Icon v1.svg Afegir a un calendari amb iCal