Accions

La Comunificadora 2019-20 es documenta

De teixidora

Fotografia: Mogams 2019 CC-by-sa, Wikimedia Commons
enllaç drecera:
LACODOC2020
Idgràfica LaCo4.png

La Comunificadora 2019-20 es documenta


La Comunificadora és el nom del programa d'impuls de projectes d'economia col·laborativa orientada al procomú de Barcelona Activa que es porta a terme entre octubre de 2019 i abril de 2020, coordinada per femProcomuns i LabCoop amb la col·laboració d'altres actors de l'ecosistema de confluència procomú i cooperatiu. Aquesta pàgina documenta el que passa a La Comunificadora a partir de la informació recollida i estructurada. Part dels continguts d'aquesta pàgina s'obtenen automàticament a partir de consultes semàntiques sobre informació incorporada a Teixidora per l'equip de coordinació, les pròpies persones participants i altres persones interessades. Aquesta és la 4a edició d'un programa que es va iniciar l'any 2016 (vegeu la documentació de la primera, la segona i la tercera edició)Calendar Noun project 1194.svg

Sessions LaCo[ ]

El programa comença en obert (LaCo s'activa), segueix amb diverses sessions els dilluns i dimecres (DillunsLaCo tardes i DimecresLaCo matins) així com assessoraments grupals amb els projectes participants en les quals es fan 3 iteracions al model de 5 pilars del procomú, hi ha una sessió oberta durant el programa (LaCoEnObert) i una sessió final de cloenda (La Comunificadora punt i seguit) també en obert.

La Comunificadora s'activa[ ]

El programa comença en obert amb 3 sessions "s'activa" per identificar necessitats, reptes, oportunitats, recursos i propostes de solucions, per definir projectes en base a una metodologia on es treballa el què, qui i com. I després d'aquestes sessions es fa una sessió d'assessorament que ajuda als projectes que es vulguin presentar per seguir la resta del programa.

_____Primera sessió "La Comunificadora s'activa" + info/edita
12 desembre 2019 a InnoBa (Can Jaumeandreu)
· apunts

_____Segona sessió "La Comunificadora s'activa" + info/edita
18 desembre 2019 a InnoBa (Can Jaumeandreu)
· apunts

_____Tercera sessió "La Comunificadora s'activa" + info/edita
14 gener 2020 a Convent de Sant Agustí
· apunts

5 pilars, 3 iteracions[ ]

A partir de febrer de 2020 el programa alterna activitats dos dies a la setmana, les tardes dels DillunsLaCo i els matins dels DimecresLaCo en els quals es fan 3 iteracions als 5 pilars del procomú, assessoraments grupals, assessoraments creuats entre projectes i activitats per facilitar la col·laboració.

1a iteració[ ]

En la primera iteració els equips participants es coneixen i exploren el potencial d'intercol·laboració, es fa una introducció a l'economia del procomú i al model dels 5 pilars que fa de fil conductor del programa, es fa una primera iteració dels 5 pilars per cada projecte, es fa la primera jornada d'assessores i es comparteixen aprenentatges.

_____LaCo 2019-20. Dilluns LaCo 3 de febrer 2020. Qui som i expectatives + info/edita
3 febrer 2020 a InnoBa (Can Jaumeandreu)
· apunts

_____LaCo 2019-20. Dimecres LaCo 5 de febrer 2020. Introducció al Procomú + info/edita
5 febrer 2020 a InnoBa (Can Jaumeandreu)
· apunts

_____LaCo 2019-20. Dilluns LaCo 10 de febrer 2020. Habilitats, competències i col·laboracions + info/edita
10 febrer 2020 a InnoBa (Can Jaumeandreu)
· apunts

_____LaCo 2019-20. Dimecres LaCo 12 de febrer 2020. Iteració Beta + info/edita
12 febrer 2020 a InnoBa (Can Jaumeandreu)
· apunts

_____LaCo 2019-20. Dimecres LaCo 17 de febrer 2020. Pilar central: Recurs i comunitat procomuns + info/edita
17 febrer 2020 a InnoBa (Can Jaumeandreu)
· apunts

_____LaCo 2019-20. Dilluns LaCo 17 de febrer 2020. Pilar central: Recurs procomú i comunitat + info/edita
17 febrer 2020 a InnoBa (Can Jaumeandreu)
· apunts

_____LaCo 2019-20. Jornada d'Assessores LaCo 19 de febrer 2020 + info/edita
19 febrer 2020 a InnoBa (Can Jaumeandreu)
· apunts

_____LaCo 2019-20. Dilluns LaCo 24 de febrer 2020. Compartir aprenentatges i mancances + info/edita
24 febrer 2020 a InnoBa (Can Jaumeandreu)
· apunts

2a iteració[ ]

A la segona iteració cada sessió es dedica a un dels 5 pilars, es treballa amb llenços que ajuden a treballar aquell pilar per cada projecte i a identificar els elements a aprofundir. En aquesta fase també es fan assessoraments grupals (el model en el cas de SomMobilitat i campanya de crowdfunding amb Goteo). També es treballa la comunicació del projecte, la identificació d'aliances potencials i els perfils de persones usuàries.

_____LaCo 2019-20. Dimecres LaCo 26 de febrer 2020. Pilar de Recursos mobilitzats, ingressos i contribucions + info/edita
26 febrer 2020 a InnoBa (Can Jaumeandreu)
· apunts

_____LaCo 2019-20. Dilluns LaCo 2 de març 2020. Assessorament grupal - Som Mobilitat + info/edita
2 març 2020 a InnoBa (Can Jaumeandreu)
· apunts

_____LaCo 2019-20. Dimecres LaCo 4 de març 2020. Pilar de co-producció + info/edita
4 març 2020 a InnoBa (Can Jaumeandreu)
· apunts

_____LaCo 2019-20. Dilluns LaCo 9 de març 2020. Assessorament grupal - Taller de Goteo + info/edita
9 març 2020 a InnoBa (Can Jaumeandreu)
· apunts

_____LaCo 2019-20. Dimecres LaCo 11 de març 2020. Pilar de polítiques del compartir + info/edita
11 març 2020 a InnoBa (Can Jaumeandreu)
· apunts

_____LaCo 2019-20. Dilluns LaCo 16 de març 2020. Comunicació del projecte + info/edita
16 març 2020 a InnoBa (Can Jaumeandreu) - Sessió online
· apunts

_____LaCo 2019-20. Dilluns LaCo 23 de març 2020. Aliances i recursos existents + info/edita
23 març 2020 a InnoBa (Can Jaumeandreu) - Sessió online
· apunts

_____LaCo 2019-20. Dilluns LaCo 30 de març 2020. Usuàries i productores + info/edita
30 març 2020 a InnoBa (Can Jaumeandreu) - Sessió online
· apunts

_____LaCo 2019-20. Dimecres LaCo 1 d'abril 2020. Models de governança (1) + info/edita
1 abril 2020 a InnoBa (Can Jaumeandreu) - Sessió online
· apunts

3a iteració[ ]

A la tercera iteració de nou cada sessió es dedica a un dels 5 pilars però mirant d'aterrar-ho molt més als projectes participants, resolent dubtes, identificant recursos, buscant solucions. Entre la segona i la tercera sessió es fa una sessió en obert en la qual els projectes comparteixen una estona amb un altre projecte del procomú i/o l'economia solidària que els pugui donar contrast i aportar la seva experiència; després es fa una plenària on els projectes es presenten públicament. En aquesta edició el confinament per la crisi arrel del COVID-19 a fer que en aquesta iteració les sessions s'hagin hagut d'adaptar per fer a distància per videoconferència.

_____LaCo 2019-20. Dilluns LaCo 6 d'abril 2020. Pilar central: Recurs i comunitat procomuns + info/edita
6 abril 2020 a InnoBa (Can Jaumeandreu) - Sessió online
· apunts

_____LaCo 2019-20. Dimecres LaCo 8 d'abril 2020. Pilar de Recursos Mobilitzats + info/edita
8 abril 2020 a InnoBa (Can Jaumeandreu) - Sessió online
· apunts

_____LaCo 2019-20. Dimecres LaCo 15 d'abril 2020. Pilar: Modes de co-producció + info/edita
15 abril 2020 a InnoBa (Can Jaumeandreu) - Sessió online
· apunts

_____LaCo 2019-20. LaCo en Obert 20 d'abril 2020 + info/edita
20 abril 2020 a InnoBa (Can Jaumeandreu) - Sessió online
· apunts

_____LaCo 2019-20. Dimecres LaCo 22 d'abril 2020. Pilar de polítiques del compartir (3) + info/edita
22 abril 2020 a InnoBa (Can Jaumeandreu)
· apunts

_____LaCo 2019-20. Dilluns LaCo 27 d'abril 2020. Preparació Jornada Oberta + info/edita
27 abril 2020 a InnoBa (Can Jaumeandreu) - Sessió online
· apunts

_____LaCo 2019-20. Dimecres LaCo 29 d'abril 2020. Models de governança + info/edita
29 abril 2020 a InnoBa (Can Jaumeandreu) - Sessió online
· apunts

La Comunificadora punt i seguit[ ]

En la sessió de cloenda els projectes expliquen la seva evolució al llarg del programa i el full de ruta que tenen previst.

_____LaCo 2019-20. LaCo Punt i Seguit 4 de maig 2020 + info/edita
4 maig 2020 a InnoBa (Can Jaumeandreu) - Sessió online
· apuntsProjectes participants[ ]

_____DadESS + info/edita
· web

_____Plataforma d'allotjament de dades obertes i comunitat d’entitats que volen una Economia Social i Solidària (ESS) formada sobre l’ús de les dades i trobar solucions col·lectives d'aprenentatge automàtic (machine learning), automatització/optimització de processos i millora dels serveis al client a través de l'explotació de dades.

_____Paraules clauː dades, dades obertes, La Comunificadora, economia social i solidària, bigdata, machine learning

_____DogCaring + info/edita

_____Comunitat per la cura de gossos domèstics, de les persones amb qui conviuen i de les persones que els passegen.

_____Paraules clauː gossos, economia col·laborativa, La Comunificadora, comunitat

_____Favors + info/edita

_____Servei que, utilitzant eines digitals i físiques, apropa persones de generacions diferents a través de l’intercanvi de temps entre elles, on l’excedent de temps serveix d’unitat d’intercanvi per incloure comerços i entitats locals.

_____Paraules clauː banc de temps, intercanvi, La Comunificadora

_____Holiday Exchange + info/edita
· web · @ExchangeCoop

_____Cooperativa per l’intercanvi temporal i no mercantil d’habitatge arreu del món, tenint cura de la petjada ecològica. Ofereix l’intercanvi (no mercantil) d’habitatge arreu del món, tenint cura de la petjada ecològica. Les usuàries (que ofereixen la seva casa) i les treballadores són propietàries de la plataforma.

_____Paraules clauː habitatge, intercanvi de casa, La Comunificadora

_____La Masovera + info/edita

_____Plataforma immobiliària d'alternatives a l'accés a l'habitatge que dona serveis a propietaris i inquilins a través de tres vies alternatives d’accés a l’habitatge: masoveria urbana (cessió a canvi reforma), compra temporal (per un temps pactat), compra compartida (per entitats públiques o sense ànim de lucre)

_____Paraules clauː habitatge, masoveria urbana, compra temporal, compra compartida, crisi immobiliària, La Comunificadora

_____Nala + info/edita
· organitzacions implicadesː Adab1ts· @adab1ts

_____Artefacte (tecnològic, científic i social/comunitari) per lluitar contra el ciber-masclisme i el ciber-assetjament a les xarxes socials, concretament Twitter. Una eina educativa i d'anàlisi per dissenyar i avaluar possibles intervencions i polítiques.

_____Paraules clauː ciberfeminisme, ciberseguretat, ciber-assetjament, xarxes socials, Twitter, masclisme, llenguatge, La Comunificadora

_____REVOL5G + info/edita
· @5gRevol

_____Experiment científic/social/comunitari per demostrar que un altre model de mobilitat urbana, amb criteris d’eficiència, equitat, equilibri, accessibilitat i sostenibilitat ambiental i econòmica, és possible.

_____Paraules clauː La Comunificadora, mobilitat, medi ambient, mobilitat sostenible

_____SADESS + info/edita
· organitzacions implicadesː Clara Ser Gran, Hospice.cat· @clarasergran

_____Iniciativa per transformar el model actual de Servei d’Atenció Domiciliaria per a persones dependents construint relacions de cura a l’interior de les comunitats, basades en la corresponsabilitat i la participació.

_____Paraules clauː atenció domiciliaria, cures, La Comunificadora

_____Som Ràdio Escolar + info/edita
· organitzacions implicadesː COMSOC - Comunicació Social· @comsoc_cat

_____Xarxa de ràdios escolars dels Països Catalans, gestionada de manera horitzontal, perquè ràdios locals i comunitàries, alumnes i docents, puguin traçar un camí en comú i compartir el coneixement radiofònic que neix en cada experiència educativa

_____Paraules clauː La Comunificadora, escola, ràdio, ràdios comunitàries, ràdios locals


Materials utilitzats en el programa[ ]

Per aplicar el model procomú als projectes i per explorar solucions híbrides amb la intercooperació i el mercat social, a La Comunificadora es fan servir com a materials de suport diversos llenços que permeten treballar els diferents pilars del model de sostenibilitat procomú.

Llenços 1a iteració (Beta)[ ]

Llenços d'aprofundiment[ ]

Agenda[ ]

S'està carregant…


Loading map...

Si no es veuen l'agenda i la línia de temps recarrega la pàgina i espera una mica.

Documentació gràfica[ ]

La documentació gràfica en obert del programa, fotografies, vídeos i altres imatges es publica a: