Accions

REVOL5G

De teixidora

REVOL5G

Experiment científic/social/comunitari per demostrar que un altre model de mobilitat urbana, amb criteris d’eficiència, equitat, equilibri, accessibilitat i sostenibilitat ambiental i econòmica, és possible.

Paraules clau: La Comunificadora, mobilitat, medi ambient, mobilitat sostenible
Steel Fire.svg

Esdeveniments relacionats amb REVOL5G
Steel Fire.svg

Documentació escrita o audiovisual sobre aquest projecte


Steel Fire.svg

Presentation icon BLACK-01.png Presentacions

Presentacions de "diapositives" relacionades amb el projecte.

REVOL-5G.beta02