Accions

La Masovera

De teixidora

La Masovera

Plataforma immobiliària d'alternatives a l'accés a l'habitatge que dona serveis a propietaris i inquilins a través de tres vies alternatives d’accés a l’habitatge: masoveria urbana (cessió a canvi reforma), compra temporal (per un temps pactat), compra compartida (per entitats públiques o sense ànim de lucre)

Paraules clau: habitatge, masoveria urbana, compra temporal, compra compartida, crisi immobiliària, La Comunificadora
Steel Fire.svg

Esdeveniments relacionats amb La Masovera

Steel Fire.svg

Mapa d'esdeveniments relacionats amb La Masovera.

Localització geogràfica dels esdeveniments on s'han fet activitats pròpies del projecte o bé on ha estat presentat o se l'ha mencionat.