Accions

Som Ràdio Escolar

De teixidora

Som Ràdio Escolar

Xarxa de ràdios escolars dels Països Catalans, gestionada de manera horitzontal, perquè ràdios locals i comunitàries, alumnes i docents, puguin traçar un camí en comú i compartir el coneixement radiofònic que neix en cada experiència educativa

Paraules clau: ràdio, escola, ràdios locals, ràdios comunitàries, La Comunificadora
Steel Fire.svg

Esdeveniments relacionats amb Som Ràdio Escolar