Accions

Nala

De teixidora

Nala

Artefacte (tecnològic, científic i social/comunitari) per lluitar contra el ciber-masclisme i el ciber-assetjament a les xarxes socials, concretament Twitter. Una eina educativa i d'anàlisi per dissenyar i avaluar possibles intervencions i polítiques.

Paraules clau: ciberfeminisme, ciberseguretat, ciber-assetjament, xarxes socials, Twitter, masclisme, llenguatge, La Comunificadora
Steel Fire.svg

Esdeveniments relacionats amb Nala