Accions

SADESS

De teixidora

SADESS

Iniciativa per transformar el model actual de Servei d’Atenció Domiciliaria per a persones dependents construint relacions de cura a l’interior de les comunitats, basades en la corresponsabilitat i la participació.

Paraules clau: atenció domiciliaria, cures, La Comunificadora
Steel Fire.svg

Esdeveniments relacionats amb SADESS

Steel Fire.svg

Mapa d'esdeveniments relacionats amb SADESS.

Localització geogràfica dels esdeveniments on s'han fet activitats pròpies del projecte o bé on ha estat presentat o se l'ha mencionat.