Accions

Acompanyar a Infants i joves en el consum crític de telecomunicacions. 2022/11/05

De teixidora

Esdeveniment ¬ • Forma part de: Escola Som Connexió 2022

Calendar Noun project 1194.svg

Acompanyar a Infants i joves en el consum crític de telecomunicacions.

Quan: 05-novembre-2022 · Hora: 10:30:00 - 13:00:00· On: Centre Cívic Palmira Domènech · Carrer de Lo Gaiter del Llobregat 0112, El Prat del Llobregat (mapa) · Llengua: ca-català Organitza: Som Connexió

Hashtag:#escolaSomConnexio_Xarxes socials:Twitter logo initial.png @SomConnexio _Retransmissió: https://somconnexio.coop/arriba-la-1a-edicio-de-lescola-de-som-connexio-inscriu-thi/
“… Com podem portar a terme polítiques cuidadores des del cooperativisme? Posar les persones al centre requereix pensar de polítiques actives d’acompanyament i cura que siguin capaces d’atendre a les necessitats de les nostres comunitats. En aquest taller ens centrarem en joves i infants i la necessitat de repensar un model de consum de tecnologia que sigui capaç d’acompanyar, cuidar i construir pràctiques alternatives i transformadores. Hi participarà: Montse Lamata (cooperativista i treballadora social - ENSÓ) Anna Ramis (Mestre i psicòloga – Manifest infància i pantalles) Pablo Rivera ( Investigador UB - projecte edDIT: impacte de les plataformes digitals als centres d’educació)
Steel Fire.svg

Documentació d'aquesta sessió


· Document (222488) - The Noun Project.svg apunts ·Presentation icon BLACK-01.png diapos ·


Steel Fire.svg

Document (222488) - The Noun Project.svg Apunts i cròniques

Apunts presos a l'esdeveniment, cròniques, ressenyes i documents de conclusions.


Apunts

Apunts copiats al wiki:

https://pad.femprocomuns.cat/scescola22joves-20221105

Acompanyar a Infants i joves en el consum crític de telecomunicacions.

Escola Som Connexió 2022

Apunts

Guernica Facundo presenta les persones participants

 • Anna Ramis Assens. Mestra pedagoga participa en el manifest infància i pantalles
 • Pablo Rivera Vargas. Departament de Didàctica i Organització Educativa
 • Còmic Sedó - Educador a l'Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet. Intervenció amb joves i tecnologia. Educació per l'Acció crítica.
 • Mercè Botella, Som Connexió - Guia per a famílies cruels i malvades

Anna Ramis Assens. 

El mes de maig vam presentar el manifest infancia i pantalles " rel="noreferrer noopener https://sites.google.com/view/manifestinfanciaipantalles/inici  12 profesionals diferents que treballem en petita infància de 0 a 6 anys, pediatra, psicoleg, mestres, treballadora social, pedagogues, sociologa, amb la preocupació pel món de les pantalles i el contacte amb la petita infancia.

Treballavem des d'octubre per fer una crida d'atenció sobre infancia i pantalles.

Som un grup de persones que ens hem unit informalment, per aportar des de la nostra expertesa, coneixement, feina diària, la nostra percepció del tema.

En un moment vam veure que el manifest no ha d'anar adreçat a les famílies perquè no són les úniques responsables, l'hem adreçat a la societat: cultura, lleure, acció política

Vol promoure un desenvolupament saludable a la primera infancia, perquè és l'etapa en què tot comença i es grava la placa base de la persona que serem. És clau preservar els infants de la sobreexplotació i el mal ús, perquè ja sabem que afectarà el seu desenvolupament cerebral, físic i emocional.

Abans de presentar-lo el vam moure entre els nostres contactes, era un projecte molt casolà i ens hem sorprès del ressò que està prenent, el vam fer només en català, vam buscar un traductor al castellà, a l'anglès i ara a l'euskera. Hi ha entitats de l'àmbit de salut, pediatria, i serveis socials, però no tants del món de l'educació. El departament i la direcció general de famílies i el consell escolar ens van escriure sobre perquè no les pantalles. Des del pla de digitalització de centres ho van viure com una amenaça.

Pla d'educació digital de Catalunya (PEDC) " rel="noreferrer noopener https://educacio.gencat.cat/ca/departament/linies-estrategiques/pla-educacio-digital/

Quines motivacions tenim, partint dels drets dels infants i la observació de la realitat. No tenim intenció de condemnar les tecnologies, sinó posar de relleu els drets inecessitats dels infants. No són només les tecnologies que fan servir els infants, sinó els adults i com els hi passem i l'efecte que té en els nens i nenes. En el desenvolupament cerebral (els números petits són referències a les fonts) com estan fetes les pantalles per enganxar. En el desenvolupament físic, més sedentarisme, en una etapa que es necessita el cos per conèixer qui ets, estar en contacte amb els estímuls. amb la conseqüencia de laxitud muscular, motricitat fina, miopia. Efectes en la salut emocional, en  les relacions familiars, expressions facials, transtorns d'aspecte autista que es donen perquè no hi ha hagut la itneracció humana que es necessita, conseqüencia que els adults donen pantalles als nens quan volen evitar reaccions emocionals.

Hem fet 7 propostes.

Potenciar la recerca en el nostre país, les referències que hem utiltizat no són d'aquí, pràcticament no n'hi ha, amb universitats, centres, instituts de recerca, i fer-ne divulgació.

Promoure una major consicenciació social i deixar de normalitzar l'ús de pantalles amb criratures petites, està essent normalitzat, hi ha un tòpic de bonisme social, com més aviat millor perquè el nen és una esponja, o com que el món és digital no vull que el meu nen sigui raro,... S'ha de fer una acció similar a la que s'ha fet amb el tabaquisme. Hi entren els publicitaris, les administracions.

Millorar la regulació dels continguts audiovisuals, el codi PEGI (" rel="noreferrer noopener https://pegi.info/es) que es posa en els jocs, no té en compte els efectes del canvi ràpid de pla en els jocs, caldria una autoritat independent per alliberar els petits d'aquest perill.

Sensibilitzar la societat, informar i reinformar sobre la importància del contacte humà.

Orientar i acompanyar les famílies, amb informació i alternatives, empoderar i formar els professionals que acompanyen les famílies.

Promoure pràctiques de conciliació familiar, perquè les families puguin dedicar temps a la criança, sense por de perdre la feina, etc.

Impulsar la regulació de les empreses tecnològiques, sobre la recolecció de dades dels usuaris quan fan servir tecnologies digitals, s'estan recollint dades de les criatures gairebé des d'abans que néixin. Hi ha empreses que s'hi dediquen.

Trobareu com donar suport al manifest, l'equip impulsor, ... el trobareu en el compte d'Instagram, i fent una cerca a Google. Hem començat a fer servir aquestes eines perquè no vam tenir temps de buscar altres vies.

Direcció Gerneral d'infancia i familes, el departament d'ensenyament té una preocupació per utilitzar els diners europeus per la digitalització dels centres, perquè cada centre faci el seu pla digital, centres de 3 a 6 anys i escoles bressol. Hi ha molta confusió entre innovació pdeagògica i innovació digital, com que es pensa que és important que els nens utilitzin les eines com abans millor, el departament deia que no s'entendrà que impulsem el pla digital i al mateix temps signem el manifest. Cada centre, és diferent, s'estan fent accions contradictories.

Públic. S'ha de tenir en compte la situació de la pandèmia, que les escoles van haver de digitalitzar de cop, amb alumnes presencials i altres a casa, el departament ho aprofita,

Pablo Rivera Vargas. 

Hoy vemos que el poder tecnológico está en manos de informáticos, en manos de los que tienen el saber, que no se ha impulsado que los colectivos minoritarios lo tengan.

Trabajo como profesor agregado en la UB, coordino el proyecto edDit, en homenaje a una mujer que nos advirtió sobre las políticas del punto cero, nos dijo ojo con google.

Nuestro proyecto es de investigación con la aFFaC, con un elevado compromiso social y de transferencia, que la hacen los docentes que han participado en el proyecto.

Partimos de que vivimos en una sociedad digital, con más o menos posibilidades. Hay que aprovechar los dispositivos tecnológicos en las aulas, todos tenemos que vivir en la sociedad digital de la misma manera. La pandemia, la perspectiva determinista tecnológica en EEUU es brutal, pero no pensemos que aquí estamos en un espacio muy distinto. Aquí se han puesto pantallas digitales, se han usado ordenadores que se han comprado a la empresa privada que se ha lucrado con los dispositivos y sus reparaciones. En general, resaltando que la pandemia ha sido una tragedia brutal, en el plano de la digitalización ha sido brutal, trabajo con Judith Jacovkis quien centra su marco en la sociedad digital. Durante un tiempo la administración promovia el Bring your own device (BYOD) en secundaria, Cataluña fue una impulsora de este proyecto, en Madrid se prohibía el uso del movil en el aula. Es una decisión que pasa por el docente, para él el móvil en el aula es una molestia. Hay un determinismo tecnológico que está condicionado por que el dispositivo es el que cambia la conducta social, permite enseñar, etc. Podemos estar todos de acuerdo, pero la verdad es que las administraciones son deterministas tecnológicas. Hubo alguna política pública de inclusión digital que no era determinista, por ejemplo el caso de Uruguay.

El debate de la incusión de la tecnología en la educación, ni la financiación pública, ni la gobernanza. Quien dudaría de que en España Google tiene más poder que el ministerio de educación. La ex ministra de educación hizo una presentación del acuerdo con google sobre el uso del classroom. En noviembre de 2019 cuando Xnet hizo público que el acuerdo que terminaba en 2015 se extendió hasta 2019.

El proyecto edDIT se centró en los derechos de la infancia en las escuelas de Cataluña. Primero analizamos la ley, si el uso de plataformas digitales corporativas, el impacto de las BigTech, google, microsoft, amazon , gsma, analizando las condiciones de uso, y con 6 centros educativos, entrevistas a expertos,  3.000 entrevistas a familias catalanas,

De este análisis surgieron 6 dimensiones de derecho y a partir del análisis de lo recogido miramos si se respetaban estas dimensiones de derecho y vimos que no, que no es posible respetar el derecho al libre desarrollo de la infancia, por ejemplo, cuando el formador no tiene los conocimientos sobre alternativas. Hay un monocultivo digital en la escuela, solo se conoce una plataforma, los niños salen de la escuela conociendo solo esta plataforma.  Google es una empresa de márqueting, no es de educación, Microsoft miró de resistirse pero ha caido también, GSMA también acaba ofreciendo los mismos servicios.

Hay poca conciencia sobre los riesgos. Uno de los logros de la modernidad educativa es favorecer la autonomía escolar de los centros, su proyecto educativo, la mayoría de los países desarrollados llievan años impulsandolo, pero hablando con al UNESCO, este es el escenario ideal para las bigtech, porque es su única barrera para llegar al centro, la bigtech ofrece la plataforma gratis, les dan ordenadores, el equipo de dirección da acceso a los datos para mejorar la experiencia de usario. Google usa estos datos para aprender sobre las decisiones que vas a tomar en el futuro. Google ha comprado Youtube, el profe no explica a los alumnos que definan los parámetros de uso para protegerse.

Còmic Sdóe

Nosaltres fa 20 anys que l'Ajuntament i des d'Educació per l'Acció Crítica (" rel="noreferrer noopener https://edpac.cat), que treballem en pantalles des d'una perspectiva crítica. Fem diferents tallers amb els joves.

Vam començar amb el Messenger, veiem que activar-lo era treure els joves de l'espai públic. Vam començar a veure com desenganxar els joves d'aquestes eines. Vam començar a veure el tema de les càmeres, que les posaven les grans ciutats com Londres, i acabavem posant-les en les nostres habitacions. Parlant amb els joves, que portaven el mobil a sobre 24h per si passava alguna cosa. Veiem el Facebook, que va captant totes les coses que t'agraden. I vam començar a parlar de l'uniformitat, si tots escoltem la mateixa música ens preocuparem, però a l'aula tots som diferents i fem servir la mateixa eina, no estem escollint. Vam veure el mòbil, el gran invent que et dona el do de la ubicuitat, anem amb una noia per exemple de 4art d'eso i li preguntem què voldria si fos la presidenta d'una gran empresa de telefonia, voldries que els usuaris s'enganxin? contesten que si, vols que cada u hagi de portar musica, diu que si, què vols que sigui l'element comú de totes vosaltres? contesta que el mòbil. Tot el que vols com a president d'empresa de mobil, ho has aconseguit.

El sistema és totalment capitalista, la gent demana un crèdit per comprar un telèfon. Sobre obsolecència programada, el desig de tenir un mòbil. anem a la presidenta, li diem que ho fa molt bé. Parlem del contracte, com a acord voluntari entre dues parts, però aquí és un contracte que només el signa una part, i a més aquesta persona no l'ha ni llegit. Parlem de la intimitat, que el mòbil ha fet que s'acabi el dret a l'intimitat dels joves. Parlem dels jocs en línia, de si tu estàs jugant o si ells estan jugant amb tu. Les xarxes socials, no són xarxes, sinó aplicacions informàtiques fetes per empreses amb afany de lucre que volen guanyar pasta.

Diuen "todo el mundo lo usa" fan comentaris poc reflexius. Al principi quan vam començar a parlar de Messenger, comparàvem els porros amb el messenger, des d'un punt de vista anti-drogues, amb el messenger t'estàs drogant, hi ha una doble personalitat, la disneyització de les relacions, t'estàs drogant i no n'ets conscient, són drogues i no li tens respecte.

Quan jugues online, deixes de ser jove: estàs sol, no et mous i no aprens (encefalograma pla).

El que té èxit amb les pantalles, són les xorrades. Estan pensades per entretenir: no llegeixis, no pensis, no agafis cap llibre, utilitza les pantalles per entretenir-te, perquè les decisions importants es prenen per un altre costat.

Per què l'iPhone està fabricat a la Xina, perquè Apple no ven components? Per què no puc comprar memòria RAM? No coneixen les condicions de fabricació dels seus mòbils, perquè ens parlen de la mort de la reina d'Anglaterra, per exemple, però no ens expliquen com es fabriquen els nostres mòbils.

La paraula analfabetisme digital, "analfabet" és un terme insultant, hem de reivindicar poder ser "un inútil digital".

DEBAT

Guernica

La setmana passada es va aprovar una llei sobre la limitació de l'accés a les dades de menors de 13 anys, les bigtech posen un percentatge de la seva facturació perquè el cumpliment d'aquesta normativa pugui ser controlada.

Anna Caldrà veure com s'aplica això. És important que estiguem informats, perquè cap pare o mare vol que els seus fills tinguin un desenvolupament defectuós o que posin les seves dades a disposció de grans empreses

Pablo. Preocupa la falta de consciencia, les consequencies positives i negatives, és dur veure que la majoria d'escoles de catalunya fan servir plataformes, principalment google, i les families han autoritzat.

Guernica, has de ser molt combatiu perquè el teu fill no ho utilitzi, no els donen altra opció.

Pablo. A l'escola del meu fill està passant, dues mares no ho volen. Es pot mirar de fer un ús més responsable. Pels estudiants aprendre a utiltizar el google suite es molt fàcil, veuen que els docents tenen més ordenada la informació, google ofereix continguts als professors.

Hay un problema creciente, cuando el docente crea un curso, en base a la IA el algortimo te ofrece aplicacones, google no te obliga, pero te lo facilita, y muchos docentes están tomando estas recomendaciones.

El vostre estudi pq s'ha centrat en escoles públiques i quantes hores heu estat amb els docents.

Amb 6 equips directius estaveu presents en el moment en que es prenia la decisió.

Estuvimos en 2 equipos.

En Cataluña, amb finançament de l'Agencia de Cooperació Catalana. Hablamos de diseño mixto, con selección de fuentes de información variadas. En los centros educativos, nuestro foco de itnerés no era cuantitativo , sino profundo. Estuvimos 6 o 7 personas 3 semanas en cada centro.

Estic en un centre de màxima complexitat, on l'escletxa digital, tot i haver rebut ajudes, és la que és. Ens manca molta informació, i necessitem un cop de mà. ÉS una escola de primaria de 3-12. Se'ns està fent una formació digital, el claustre s'ha de formar. El tema de seguretat es va passar molt per sobre. Ens falta informació contrastada. He estat en dos equips directius, ens falta informació.

Guernica.

Les ajudes de les administracions públiques, en eines digitals són gairebé sempre de microsoft. Ara està passant el mateix en la capa digital online, que no ho defineix l'equip directiu, sinó des de l'administració pública.

Pablo

Como investigador social, tenemos lo que hemos trabajado con 8 centros y 3.000 familias. No estamos juzgando a los docentes. El tema está en que hay una institución pública que tiene que garantizar nuestros derechos y no lo hace. Los presupuestos de la administración podrían distribuirse de formas más inteligentes. Por ejemplo no tanto en dispositivos, sino en infraestructuras. Gran parte de la alfabetización, se han establecido acuerdos con google para que sean ellos los que hacen las formaciones.

Trabajamos con centros de máxima complejidad, los dos técnicos TIC eran los dos más conscientes.

Nuestra propuesta va a ser a l'administración, promoviendo la autonomia escolar, se está dejando que sean las escuelas las que abran la puerta a google.

Anna

La majoria d'escoles bressol són de propietat municipal i la gestió està concedida a una empresa, que és la que decideix.

La realitat tecnològica és tant més gran i més ràpida, que no s'arriba a fer una parada per pensar i prendre decisions.

Quina llengua entén un nen quan neix, enten tots els sons, però a partir dels 6 mesos ja no té els sons que no ha sentit. Quan un nen entra en un món microsoft ja no pot aprendre un altre món. No estem tenint la opció de triar.

Quan el departament fa el programa de digitalització dels centres, hem de reflexionar, perquè els nostres nens s'hi conformaran.

Intervenció

Sóc educadora social, els nanos venen després de l'escola, amb situacions a casa molt complexes. a l'escola s'ensenyen molts instruments que qui tingui la possibilitat de fer-ho a casa, pot funcionar millor. Els nanos van a buscar la informació, l'aprenentatge al Tiktok, a l'instagram,...

El coneixement és un procés d'apropriació, no simplement saber on trobar la informació

Las empresas de marketing, entran en las escuelas para que los niños y niñas pasen el tiempo en sus plataformas y poder cogerles los datos sobre su comportamiento. Quieren que todos los ciudadanos pasen la mayor parte del tiempo en su aplicación.

Hem de responsabilitzar les persones usuaries.

Podem utilitzar google de manera responsable.

Hem de despertar aquesta consciencia i després ser responsable de la nostra opció.

En aquesta línia, Som Connexió, on hi ha un nombre de persones rellevant, com a entitat ja no fem servir determinades eines, potser és on té sentit generar aquests espais de consciencia. Podem apel·lar o promoure una consciencia crítica que porti canvis de pauta en els comportaments individuals i col·lectius.

Una buena estrategia es que la concepción de la alfabetización digital, formarse con gente distinta, como le pides a una bigtech que haga una formación con consciencia crítica, por qué van a hacerlo?

Cuando quieres dejar de utilizar una red, por ejemplo whatsapp, es difícil explicarlo a tu entorno, y cuando lo explicas la gente lo recibe como un ataque. Me falta información para poder explicar.

La gent que està més ultraconscienciada ja no tenen smartphone.

Al final las herramientas digitales se han convertido en la solución completa.

No és només un instrument, no veiem tot el que hi ha al darrere, la llibertat de la meva decisió condiciona la llibertat dels altres.

Com transmetem aquesta informació als joves i als nens? és diferent en la conversa entre adults.

No tothom té l'oportunitat de fer-se aquestes preguntes, ni té el dret real a no voler utiltizar el whatsapp o l'eina que sigui, perquè són necessitats bàsiques, no s'ho poden preguntar.

Hay que tener cuidado cuando tu hijo quiere ver el móbil como concepto abstracto, simplemente quiere pasar tiempo en la plataforma. Pregunta qué quiere ver y le dejas ver aquello y evitas que te enganchen. Los reels que van recomendandote vídeos que pueden gustarte, con IA.

Una estrategia molt bona és el pensament crític. "Ets un pringat, el Larry Page, estaria encantat", Les samarretes amb logos/ persona anunci"

No tothom té l'oportunitat, però si coneixen alternatives, serà més fàcil que puguin tenir-la.

Un infant és un ciutadà que et demana que siguem analògics.

Diagnòstic

Resultats

Metadades

Steel Fire.svg

Presentation icon BLACK-01.png Presentacions

Material projectat pels intervinents, presentacions de "diapositives".

Currently your browser does not use a PDF plugin. You may however download the PDF file instead.

Download (89527) - The Noun Project.svg

Enllaç al document

Presentació de l'Anna Ramis sobre el manifest "infància i pantalles"

el taller Noun 21753 cc.svg

Col·labora completant o afegint la documentació que falta.

Teixidora Rĕzboiul saŭ stativele 1898 PD.svg

Hi ha: > Document (222488) - The Noun Project.svg apunts o cròniques > Presentation icon BLACK-01.png material projectat

No s'ha incorporat documentació de:


 • Android Emoji 1f4f7.svg Noun Project drawing icon 2123401.svg Imatges
 • Android Emoji 1f3ac.svg Vídeo
 • Android Emoji 1f4e2.svg Àudio


Fotografia: Jae 2009 CC-by-sa 2.0 Wikimedia Commons. Cusco, Perú
Steel Fire.svg

Teixim connexions

Teixim una xarxa de connexions partint d'aquest esdeveniment'. Extraiem i etiquetem continguts de la documentació generada per explorar relacions amb altres esdeveniments, identificar narratives, elements pel debat i generar cartografia dels actors implicats.

Fotografia: Jae 2009 CC-by-sa 2.0 Wikimedia Commons. Cusco, Perú
Steel Fire.svg

Metadata - The Noun Project.svg Metadades

Informació estructurada de l'esdeveniment que permet connectar-lo amb altres continguts a Teixidora.


Paraules clau: cures, joves, infants, comunitat, consum tecnològic, GAFAM, pantalles, desenvolupament emocional, cervell, drets dels infants, addicció, sederentarisme, salut infantil, PEGI, ètica de dades, innovació pedagògica, innovació digital, pla digital educatiu, pandèmia, Bring your own device (BYOD), BigTech, capitalisme, obsolecència programada, termes d'ús, intimietat, disneyització de les relacions, iPhone, intel·ligència artificial (IA), escletxa digital, alfabetització digital, smartphone

Intervinents: Guernica Facundo, Anna Ramis, Pablo Rivera, Còmic Sadó, Mercè Botella

Persones mencionades:

Projectes mencionats: Pla d'educació digital de Catalunya (PEDC), Pan European Game Information (PEGI), Google Classroom, Youtube, Messenger, Facebook, TikTok, Instagram, Whatsapp

Organitzacions mencionades: Google, Microsoft, Apple, Departament d'Educació, EdPAC (Educació per a l'Acció Crítica), Direcció General d'infància i famílies, Associacions Federades de Famílies d'Alumnes de Catalunya (aFFaC), Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament (ACCD), grup de recerca Esbrina UAB, Xnet, Amazon, GSMA, UNESCO

Llibres i publicacions citades:Steel Fire.svg

Aufgabe-ankreuzen.svg Diagnòstic

Diagnòstic i/o avaluació que s'ha fet a l'esdeveniment.

Riscos / debilitats / mancances


 • El problema no són només les tecnologies que fan servir els infants, sinó les que fem servir els adults i com els hi passem i l'efecte que tenen en els nens i nenes (Anna Ramis),
 • Hi ha un determinisme tecnològic, podem estar tots d'acord, però les administracions públiques són deterministes, pensen que el dispositiu permetrà educar, canviar les conductes (Pablo Rivera Vargas),
 • Hay un monocultivo digital en la escuela, solo se conoce una plataforma, los niños salen de la escuela conociendo solo esta plataforma.  (Pablo Rivera Vargas),
 • Transmetre aquestes reflexions als joves i als nens, saber-los explicar perquè no han d'enganxar-se als dispositius i les xarxes,
 • Parlem dels jocs en línia, de si tu estàs jugant o si ells estan jugant amb tu. (Còmic Sadó),
 • No llegeixis, no pensis, no agafis cap llibre, utilitza les pantalles per entretenir-te, perquè les decisions importants es prenen per un altre costat. (Còmic Sadó)

Oportunitats / fortaleses

Propostes


 • La paraula analfabetisme digital, "analfabet" és un terme insultant, hem de reivindicar poder ser "un inútil digital".,
 • Utilitzar el pensament crític, fer-nos adonar que quan consumim les bigtechs som uns pringats,
 • No tothom té l'oportunitat de fer-se aquestes preguntes, però si coneixen alternatives, serà més fàcil que puguin tenir aquesta oportunitat,
 • Signar el Manifest infancia i pantalles,
 • Cal potenciar la recerca en el nostre país sobre l'ús de pantalles per part d'infants i joves, la gran majoria de referències que hi ha no són d'aquí  (Anna Ramis).,
 • Promoure una major consicenciació social i deixar de normalitzar l'ús de pantalles amb criatures petites,
 • Millorar la regulació dels continguts audiovisuals,
 • Sensibilitzar la societat, informar i reinformar sobre la importància del contacte humà.,
 • Orientar i acompanyar les famílies, amb informació i alternatives,
 • Promoure pràctiques de conciliació familiar,
 • Impulsar la regulació de les empreses tecnològiques, sobre la recolecció de dades dels usuaris.,
 • Alertar a l'administració que promovent l'autonomia escolar, s'està deixant que siguin les escoles les que obrin la porta a google i els GAFAMel taller Noun 21753 cc.svg

Col·labora estructurant els resultats a partir de la documentació existent

Teixidora Rĕzboiul saŭ stativele 1898 PD.svg

A més dels resultats mostrats en aquesta pàgina, Teixidora permet mostrar de forma estructurada els següents resultats:

 • Cites (què s'ha dit) • Alternatives

Si creus que d'aquesta sessió se'n poden extreure alguns d'aquests resultats edita la pàgina i posa-ho a les caselles previstes a la secció "resultats".

Hakka migration map (c).svg


Steel Fire.svg

Lloc

Steel Fire.svg

Mapa d'ubicació

Breathe-network-workgroup.svg

Localització: Centre Cívic Palmira Domènech · Carrer de Lo Gaiter del Llobregat 0112, El Prat del Llobregat

Loading map...

Teixidora Rĕzboiul saŭ stativele 1898 PD.svg

el taller Noun 21753 cc.svg

Noun project - plus round.svg Afegir a teixidora esdeveniments similars a aquest

(es copiaran els continguts principals però no el títol ni el buidat)

Afegir esdeveniment que sigui... Noun project - plus round.svg amb mateixos organitzadors i lloc Noun project - plus round.svg al mateix lloc


Recycling symbol.svg Reutilizació de continguts : els continguts de teixidora es poden re-publicar en viu a altres webs.

Rss Shiny Icon.svg sindicació Atom d'aquesta pàgina Rss Shiny Icon.svg sindicació RSS d'aquesta pàgina Calendar Icon v1.svg Afegir a un calendari amb iCal