Accions

La Comunificadora 2021

De teixidora

Fotografia: Mogams 2019 CC-by-sa, Wikimedia Commons
enllaç drecera:
LACODOC2020
Idgràfica LaCo5.png

La Comunificadora 2021 es documenta


La Comunificadora és el nom del programa d'impuls de projectes d'economia col·laborativa orientada al procomú de Barcelona Activa que es porta a terme entre febrer i maig de 2021, coordinada per femProcomuns i LabCoop amb la col·laboració d'altres actors de l'ecosistema de confluència procomú i cooperatiu. Aquesta pàgina documenta el que passa a La Comunificadora a partir de la informació recollida i estructurada. Part dels continguts d'aquesta pàgina s'obtenen automàticament a partir de consultes semàntiques sobre informació incorporada a Teixidora per l'equip de coordinació, les pròpies persones participants i altres persones interessades. Aquesta és la 5a edició d'un programa que es va iniciar l'any 2016 (vegeu la documentació de la primera, la segona i la tercera edició i la quarta edició )Calendar Noun project 1194.svg

Sessions LaCo[ ]

El programa comença en obert amb la 1a Iteració als 5 pilars del procomú en tres Sessions Obertes LaCo i una Jornada d'Assessores. Segueix amb la 2a iteració als 5 pilars del procomú en 6 cicles quinzenals, el primer d'Introducció al procomú, i els altres cinc amb materials online, treball autogestionat, tallers i acompanyaments personalitzats (DillunsLaCo matins i DimecresLaCo tardes) així com visites amb expertes temàtiques i trobades amb projectes semblants.


5 pilars, 2 iteracions[ ]

1a Iteració als 5 pilars del procomú[ ]

El programa comença en obert amb 3 Sessions Obertes per identificar necessitats, reptes, oportunitats, recursos i propostes de solucions, per definir projectes en base a una metodologia on es treballa el què, qui i com. I després d'aquestes sessions es fa una sessió d'assessorament que ajuda als projectes que es vulguin presentar per seguir la resta del programa. En la primera iteració els equips participants es coneixen i exploren el potencial d'intercol·laboració, es fa una introducció a l'economia del procomú i al model dels 5 pilars que fa de fil conductor del programa, es fa una primera iteració dels 5 pilars per cada projecte, es fa la primera jornada d'assessores i es comparteixen aprenentatges.

_____1a Sessió Oberta de La Comunificadora + info/edita
1 febrer 2021
· apunts

_____2a Sessió Oberta de La Comunificadora (LaCo5) + info/edita
3 febrer 2021
· apunts

_____3a Sessió Oberta de La Comunificadora (LaCo5) + info/edita
8 febrer 2021
· apunts

_____Jornada d'Assessores a La Comunificadora (LaCo5) + info/edita
10 febrer 2021
· apunts


2a iteració[ ]

A partir de març de 2021 el programa segueix amb la 2a iteració als 5 pilars del procomú en 6 cicles quinzenals, el primer d'Introducció al procomú, i els altres cinc amb materials online, treball autogestionat, tallers i acompanyaments personalitzats (DillunsLaCo matins i DimecresLaCo tardes) així com visites amb expertes temàtiques i trobades amb projectes semblants. Es treballa amb llenços que ajuden a entendre aquell pilar per cada projecte i a identificar els elements a aprofundir.

_____LaCo 2021. Dilluns LaCo 1 de març 2021. Materials introducció + info/edita
3 març 2021

_____LaCo 2021. Dilluns LaCo 8 de març 2021. Taller introducció. + info/edita
8 març 2021

_____LaCo 2021. Dilluns LaCo 15 de març 2021. Materials Pilar central: Recurs i comunitat procomuns + info/edita
15 març 2021

_____LaCo 2021. Dilluns LaCo 22 de març 2021. Taller Pilar central: Recurs i comunitat procomuns + info/edita
22 març 2021

_____LaCo 2021. Dilluns LaCo 29 de març 2021. Materials Pilar: Polítiques del compartir + info/edita
29 març 2021

_____LaCo 2021. Dimecres LaCo 07 d'abril 2021. Taller Pilar: Polítiques del compartir + info/edita
7 abril 2021

_____LaCo 2021. Dilluns LaCo 12 d'abril 2021. Materials Pilar Models de governança + info/edita
12 abril 2021

_____LaCo 2021. Dilluns LaCo 19 d'abril 2021. Taller Pilar: Models de governança + info/edita
19 abril 2021

_____LaCo 2021. Dilluns LaCo 26 d'abril 2021. Materials Modes de co-producció + info/edita
26 abril 2021

_____LaCo 2021. Dilluns LaCo 03 de maig 2021. Taller Pilar: Modes de co-producció + info/edita
3 maig 2021

_____LaCo 2021. Dilluns LaCo 10 de maig 2021. Materials Pilar Recursos mobilitzats + info/edita
10 maig 2021

_____LaCo 2021. Dilluns LaCo 17 de maig 2021. Taller Pilar: Recursos mobilitzats + info/edita
17 maig 2021

La Comunificadora punt i seguit[ ]

En la sessió de cloenda els projectes expliquen la seva evolució al llarg del programa i el full de ruta que tenen previst.

Encara no s'han incorporat a TeixidoraProjectes participants[ ]

Encara no s'ha incorporat la descripció de projectes d'aquesta edició de La Comunificadora a Teixidora


Materials utilitzats en el programa[ ]

Per aplicar el model procomú als projectes i per explorar solucions híbrides amb la intercooperació i el mercat social, a La Comunificadora es fan servir com a materials de suport diversos llenços (adeptats al treball online) que permeten treballar els diferents pilars del model de sostenibilitat procomú.

Llenços 1a iteració (Beta)[ ]

Llenços d'aprofundiment[ ]

Agenda[ ]

S'està carregant…


Loading map...

Si no es veuen l'agenda i la línia de temps recarrega la pàgina i espera una mica.

Documentació gràfica[ ]

La documentació gràfica en obert del programa, fotografies, vídeos i altres imatges es publica a: