Accions

Aire Circ Social

De teixidora

Aire Circ Social

Col·laboració entre projectes de Circ Social a Catalunya, promoguda per l’Escola de Circ Aire, on el circ és una eina de transformació social per a i amb col·lectius en risc, en coordinació amb entitats i en col·laboració amb altres projectes de circ social.

Paraules clau: circ, circ social, La Comunificadora
Steel Fire.svg

Esdeveniments relacionats amb Aire Circ Social

Steel Fire.svg

Mapa d'esdeveniments relacionats amb Aire Circ Social.

Localització geogràfica dels esdeveniments on s'han fet activitats pròpies del projecte o bé on ha estat presentat o se l'ha mencionat.