Accions

Trobada Procomuns en el marc de l’Economia Solidària 2019/10/27

De teixidora

Esdeveniment ¬ sessió • Forma part de: FESC 2019 Fira d'Economia Solidària de Catalunya • Avançant ■

Calendar Noun project 1194.svg

Trobada Procomuns en el marc de l’Economia Solidària

Quan: des de 27-octubre-2019 fins a 27-octubre-2019 · Hora: 11:00 - 12:00· On: Fabra i Coats. Sala: David Santacana · Carrer de Sant Adrià, 20,08030 Barcelona. (mapa) · Llengua: ca-català Organitza: Xarxa d'Economia Solidària (XES)

Hashtag:#FESC2019_Xarxes socials:Twitter logo initial.png @xes_catLa Fira d’Economia Solidària de Catalunya (FESC), organitzada per la Xarxa d’Economia Solidària (XES), va començar l'any 2012 i és un aparador de productes i serveis necessaris per cobrir les necessitats de la nostra vida quotidiana a través de l‘Economia Social i Solidària (ESS): habitatge, alimentació, oci, educació, comunicació, tecnologia, serveis a persones i empreses, finances i assegurances ètiques, formació i educació i tecnologia, entre altres. És un esdeveniment anual amb projecció internacional que reuneix la gran diversitat d’experiències i pràctiques de l’economia social i solidària del territori català. Cada any la fira té un programa d'activitats amb reunions, xerrades i debats, part de les quals es .


“… Aquesta sessió tracta sobre:

Som un equip que hem anat treballant en la confluència procomú del FSMET des de fa una mica més d’un any i amb un equip internacional que també ha mantingut continuïtat des de la trobada d’abril.

Volem utilitzar l’empenta del Forum per reenergitzar la comunitat d’estudiosos i practicants de comuns a Europa i al món.

Preocupació principal: diversitat – que no parlem només les persones en posicions d'avantatge - homes/dones, blancs, angloparlants, acadèmics,...

 • - que l’anglès no sigui l’idioma central i que ens puguem expressar en llengües locals, en tant que sigui possible.
 • - horaris diversos (diferents continents)
 • - recollir converses per escrit (tothom i pugui accedir en moments diferents)
 • - buscar recursos per facilitar que puguin participar persones del «Global South»Steel Fire.svg

Documentació d'aquesta sessió


· Document (222488) - The Noun Project.svg apunts ·


Steel Fire.svg

Document (222488) - The Noun Project.svg Apunts i cròniques

Apunts presos a l'esdeveniment, cròniques, ressenyes i documents de conclusions.


Apunts

Apunts copiats al wiki:

https://pad.femprocomuns.cat/fesc19procomunsfsmet

"Trobada Procomuns en el marc de l’Economia Solidària" el diumenge 27, a les 11:00h a la FESC

Som un equip que hem anat treballant en la confluència procomú del FSMET des de fa una mica més d’un any i amb un equip internacional que també ha mantingut continuïtat des de la trobada d’abril.


El FSMET se celebrarà del 25 al 28 de juny de 2020 en Barcelona, font: https://transformadora.org/index.php/25-28-juny

Com s’està treballant en la confluència procomú.

 • Grup de Telegram – local – Nonty, Giacomo, Kevin, David, Wouter, Camille, Natxo, Raquel, Mònica
 • Grup de Telegram – internacional – 23  Catalunya, França, Andalusia, Mèxic, Dinamarca, Argentina, Grècia, Holanda, Bèlgica, Italia, Canadà, UK, Alemanya, Irlanda, 
 • Llista de correu- local – 30  - guifi, ereuse, fundació pare manel, XES, lleialtat, pangea, la hidra, colectic, ateneu9b,… 
 • Llista de correu – internacional - 46

Trobades

APIB - Articulação dos Povos Indígenas do Brasil   Auberto França Dias Terena

Comunidades tradicionales brasil  - Cláudia Regina  Sala De Pinho

Divish Gupta - Vikalp Sangam i Global Tapestry of Alternatives

Acord: Utilitzar l’empenta del Forum per reenergitzar la comunitat d’estudiosos i practicants de comuns a Europa i al món

Preocupació principal: diversitat

 • que no parlem només les persones en posicions d'avantatge -  homes/dones, blancs, angloparlants, acadèmics,...
 • que l’anglès no sigui l’idioma central i que ens puguem expressar en llengües locals, en tant que sigui possible.
 • horaris diversos (diferents continents)
 • recollir converses per escrit (tothom i pugui accedir en moments diferents)
 • buscar recursos per facilitar que puguin participar persones del «Global South»


21 maig – 1a trobada online


2 de juliol trobada online


Vam posar en pràctica la conversa multilingue, cada persona parla amb l’idioma que se sent més còmode, i altres apuntaires/traductors ho recullen en pads (espanyol, francès, italià, portuguès, anglès,...)

Vam iniciar trobades temàtiques amb una llengua princpial, per exemple:

23 Setembre – trobada online organitzada per Remix the Commons – Rennes en Communs, Artfactories,  Atelier Populaire d'Urbanisme, Grenoble, Institut d'Urbanisme et de Géographie Alpine, Alimentation, Haute-Savoie, RISE Montréal,


Pròximes setmanes una 3a trobada online – data a definir.

Proposta d’altres trobades per tractar temes específics amb projectes específics, però obertes a tothom, sobre: models d’acompanyament de projectes procomuns, tecnologies per treballar en el núvol.


Es farà un framadate per decidir la data.


 

Les properes accions i trobades de cara al juny de 2019

Commons Camp seguint la trobada que es va fer a Grenoble el 2018 (amb unes 300 participants)

Pressupost de: Fondation Pour le Progrès de l'Homme. Aconseguit i gestionat des de Remix de Commons

Entitats implicades per ara:

 • Arts Factories (collectif français de lieux occupés), 
 • La Myne (tiers lieu à Villeurbanne près de Lyon), 
 • Mouvement Utopia et Commonspolis (associations qui travaillent sur le municipalisme),
 • L'Asilo Filangieri et l'assemblée nationale des communs d'Italie (Nàpols)
 • Remix de Commons 
 • femProcomuns

Properes passes, els CommonsCamp

 • 21 Nov- trobada de preparació CommonsCamp Marsella – s’està mirant d’organitzar amb Jardin Levat, Déviation, Communs dans la cité, Gare Franche,
 • 16 a 19 Gener 2020 – CommonsCamp Marsella 
  • Per parlar de: aspectes jurídics, eines de documentació, relat polític
 • CommonsCamp Nàpols – Assilo Filangieri (Novembre, desembre?)
 • CommonsCamp – un altre lloc d’europa (Grècia?)
 • CommonsCamp Barcelona – Juny 2020

Altres:

SobTec – Febrer 2020 – Barcelona

Jornada sangre indígena: ni una gota más - https://es.nenhumagotamais.org/

17 a 20/11 Madrid, Barcelona y Valencia

A finals de novembre a la facultat de dret de la UB hi ha trobada de mediambient, es tractarà el procomú amb gent que porta tractant jurídicament els "drets col·lectius" des de fa temps. Es passaran curts d'activistes locals de tot el món.


Cartografiar qui estem treballant sobre els procomuns a Catalunya per trobar l’encaix amb els visitants i participants d’altres llocs del món.

Què tenim a nivell local i com fer connexió: treballem el mapatge d'actors -

https://cloud.transformadora.org/s/feKDD2Q5TZfkNJt

Fer visible què es fa des de la pràctica, la recerca, la divulgació, la reflexió, les polítiques, a Catalunya sobre procomuns del coneixement i la cultura, urbans, rurals, naturals i tecnològics. Esperem comptar amb vosaltres!


Conversa entre els assistents

A afegir al mapeig:

 •     Creacultulab
 •     Smart-IB
 •     La Borda + La Dinamo (habitatge cooperatiu)

A la "commons week" es va fer un webinar sobre reptes jurídics dels béns comuns organitzat per Filangeri. Hi va haver 2 ponències principals i diferents intervencions. Es va informar del procés del FSMET. Els ponents eren un sociòleg i un politòleg.


[passarem el link]


Idea de que pensem per cada persona/equip a convocar quina és la raó principal que li pot interessar per venir i unes 2 raons secundàries.

Jurídic:

Trobada Marsella

A Catalunya hi ha vàries cooperatives jurídiques tot i que no s'han preocupat especialment per la qüestió jurídica del procomú.

A Andalucia hi ha una cooperativa que treballa temes jurídics, no des de la perspectiva procomú. Red andaluza de cooperativas jurídicas (Autonomía Sud, Abogadas en Red).

Posibilidad de hacer un encuentro online en castellano sobre el enfoque jurídico de lo procomún convocando a Cooperativas jurídicas.

Información del encuentro que hubo en Andalucía:

Comuniaria, herramientas de intervención social. Encuentro, publicaicón. Se habĺó del procomún, hastaba Fundación de los Comunes

Próximo encuentro:

6 de noviembre - Consumo responsable y economías transformadoras - Granada

Culturlab introducirá el tema procomún

Proyecto de universidades andaluzas para introducir transversalmente la temática ESS.

Hi ha moltes experiències que "són procomú però no es reconeixen com a procomú". Què fem?

Convidar experiències que considerem procomuns, no cal que els diem que les etiquetem.


Per exemple: xarxes de quostodia del territori, ...

Potser el convocar per un propòsit és millor.

A llatinoamèrica el terme "comunitàri" i les "comunalitats" són termes més utilitzats. El congrés de Comunalitats de 2015 a Puebla va ser massiu.

Tenir en compte qüestió de com les comunitats comunals a Espanya han tingut dificultats amb la Llei Montoro. Potser també s'hauria de tractar.

La gent que a Andalucia treballa bens comunals i gestió comunitària no se sent identificada amb el terme "procomú".

Hi ha una eina que es va presentar a Granada (herramientas de transformación social) per identificar pràctiques municipalistes que treballen sobre els comuns. http://ciudadesdelcambio.org/

Atlas del canvi.REVISED AUTOMATIC TRANSLATION IN ENGLISH :

We are a team that has been working at the FSMET's common confluence for more than a year now and an international team that has also been meeting since the April meeting.

How is the Commons Confluence working?

Telegram Group - local - Nonty, Giacomo, Kevin, David, Wouter, Camille, Natxo, Raquel, Mònica

Telegram Group - International – 23 people Catalonia, France, Andalusia, Mexico, Denmark, Argentina, Greece, Holland, Belgium, Italy, Canada, UK, Germany,

Mailing list - 30 - guifi, ereuse, fundació pare manel, XES, lleialtat, pangea, la hidra, colectic, ateneu9b,…

Mailing list - international - 46

Meetings

Regular locals until April 2019 - trying to follow the rules of the organization of the FSMET.

April 2019 Encounter - Notes https://pad.femprocomuns.cat/FSMET2019_RELATORIES_PROCOM

APIB - Association of the Indigenous Peoples of Brazil Auberto França Dias Terena

Traditional communities brasil Cláudia Regina Sala De Pinho

Divish Gupta - Vikalp Sangam and Global Tapestry of Alternatives

Agreement: Use the Forum's drive to re-energize the community of scholars and practitioners of commons in Europe and the world.

Main concern: diversity - not only people in advantage positions - men / women, whites, English-speakers, academics, ...

- English is not the central language, we can express ourselves in our local languages, as much as possible.

- different time frames (different continents)

- Document conversations in writing (everyone can access at different times)

- Search for resources to help people in the "Global South" participate

May 21 - 1st meeting online

July 2 meetingonline

We put into practice the multilanguage conversation, each person speaks with the language that feels most comfortable, and other notetakers / translators write on pads (Spanish, French, Italian, Portuguese, English, ...)

We started thematic encounters with a main language, for example:

September 23 - online meeting organized by Remix Commons - Rennes en Communs, Artfactories, Atelier Populaire d'Urbanisme, Grenoble, Institut d'Urbanisme et de Géographie Alpine, Alimentation, Haute-Savoie, RISE Montréal,

Next few weeks a 3rd meeting online - date to be defined.

Proposal of other meetings to deal with specific topics with specific projects, but open to everyone, on: models sustainability of projects, cloud technologies

next actions and meetings until June 2019

Commons Camp following the meeting held in Grenoble in 2018 (with some 300 participants)

Budget: Fondation Pour le Progrès de l'Homme.-  Remix de Commons

Entities involved for now:

Arts Factories (collectif français de lieux occupés),

La Myne (tiers lieu à Villeurbanne près de Lyon),

Utopiaet Commonspolis (associations qui travaillent sur le municipalisme),

L'Asilo Filangieri et l'assemblée nationale des communs d'Italie

Remix de Commons

femProcomuns

21st November - CommonsCamp Marseille meeting - is looking to organize with Jardin Levat, Déviation, Communs dans la cité, Gare Franche,

16 to 19 January 2020 - CommonsCamp Marseille

To talk about: legal aspects, documentation tools, political narratives

CommonsCamp Naples - Assilo Filangieri

CommonsCamp - another place in Europe

Forum Social Barcelona - June 2020

Others:

SobTec - February 2020 - Barcelona

Indigenous blood day: not one more drop - https://en.nenhumagotamais.org/

17 to 20/11 Madrid, Barcelona and Valencia

Mapping out who are working on the commons in Catalonia to find the links with visitors and participants from other places in the world.

What we have at the local level and how to connect: we work on mapping of actors -

https://cloud.transformadora.org/s/feKDD2Q5TZfkNJt

To make visible what is done from the practice, research, dissemination, reflection, policies, in Catalonia about knowledge and culture, urban, rural, natural and technological.


-||-|-

A destacar...

Posa en forma de llista 3 frases destacables del que s'ha dit

Què s'ha dit

 • Som un equip que hem anat treballant en la confluència procomú del FSMET des de fa una mica més d’un any i amb un equip internacional que també ha mantingut continuïtat des de la trobada d’abril.
 • En trobades online de la confluència procomú del FSMET vam posar en pràctica la conversa multilingue, cada persona parla amb l’idioma que se sent més còmode, i altres apuntaires/traductors ho recullen en pads (espanyol, francès, italià, portuguès, anglès,...)
 • Hi ha moltes experiències que són procomú però no es reconeixen com a procomú; podem treballar amb elles sense necessitat d'etiquetar-les


Persones intervinents

David Gómez, Mònica Garriga, Mar Osuna, Ester Bonet, Raquel Prado, Miguel Rendón, Wouter Tebbens-||-|-

-
el taller Noun 21753 cc.svg

Col·labora completant o afegint la documentació que falta.

Teixidora Rĕzboiul saŭ stativele 1898 PD.svg

Hi ha: > Document (222488) - The Noun Project.svg apunts o cròniques

No s'ha incorporat documentació de:

 • Presentation icon BLACK-01.png Presentacions o material projectat
 • Android Emoji 1f4f7.svg Noun Project drawing icon 2123401.svg Imatges
 • Android Emoji 1f3ac.svg Vídeo
 • Android Emoji 1f4e2.svg Àudio


Fotografia: Jae 2009 CC-by-sa 2.0 Wikimedia Commons. Cusco, Perú
Steel Fire.svg

Teixim connexions

Teixim una xarxa de connexions partint d'aquest esdeveniment'. Extraiem i etiquetem continguts de la documentació generada per explorar relacions amb altres esdeveniments, identificar narratives, elements pel debat i generar cartografia dels actors implicats.

Fotografia: Jae 2009 CC-by-sa 2.0 Wikimedia Commons. Cusco, Perú
Steel Fire.svg

Metadata - The Noun Project.svg Metadades

Informació estructurada de l'esdeveniment que permet connectar-lo amb altres continguts a Teixidora.


Paraules clau: economia del procomú, procomuns, Fòrum Social Mundial, FSMET, economies transformadores

Intervinents: David Gómez, Mònica Garriga, Mar Osuna, Ester Bonet, Raquel Prado, Miguel Rendón, Wouter Tebbens

Persones mencionades:

Projectes mencionats: l'Assemblea Nazionale dei Comuni d'Italia, Commons Camp, FSMET, Sobtec, Nen Huma Gota Mais,   Congreso de Comunalidades de Puebla (2015), Llei Montoro, Atlas del cambio

Organitzacions mencionades: Arts Factories, La Myne,   Mouvement Utopia,   CommonsPolis, CreaCultuLabs, L'Asilo Filangieri, Remix the Commons, femProcomuns

Llibres i publicacions citades:Steel Fire.svg

Aufgabe-ankreuzen.svg Diagnòstic

Diagnòstic i/o avaluació que s'ha fet a l'esdeveniment.

Riscos / debilitats / mancances


Oportunitats / fortaleses

Propostes

S'hi ha dit

Coses significatives que s'han dit.


 • Som un equip que hem anat treballant en la confluència procomú del FSMET des de fa una mica més d’un any i amb un equip internacional que també ha mantingut continuïtat des de la trobada d’abril.,
 • En trobades online de la confluència procomú del FSMET vam posar en pràctica la conversa multilingue, cada persona parla amb l’idioma que se sent més còmode, i altres apuntaires/traductors ho recullen en pads (espanyol, francès, italià, portuguès, anglès,...),
 • Hi ha moltes experiències que són procomú però no es reconeixen com a procomú; podem treballar amb elles sense necessitat d'etiquetar-lesel taller Noun 21753 cc.svg

Col·labora estructurant els resultats a partir de la documentació existent

Teixidora Rĕzboiul saŭ stativele 1898 PD.svg

A més dels resultats mostrats en aquesta pàgina, Teixidora permet mostrar de forma estructurada els següents resultats:
 • Alternatives

Si creus que d'aquesta sessió se'n poden extreure alguns d'aquests resultats edita la pàgina i posa-ho a les caselles previstes a la secció "resultats".

Hakka migration map (c).svg


Steel Fire.svg

Lloc

Steel Fire.svg

Mapa d'ubicació

Breathe-network-workgroup.svg

Localització: Fabra i Coats. Sala: David Santacana · Carrer de Sant Adrià, 20,08030 Barcelona.

Loading map...

Teixidora Rĕzboiul saŭ stativele 1898 PD.svg

el taller Noun 21753 cc.svg

Noun project - plus round.svg Afegir a teixidora esdeveniments similars a aquest

(es copiaran els continguts principals però no el títol ni el buidat)

Afegir esdeveniment que sigui... Noun project - plus round.svg amb mateixos organitzadors i lloc Noun project - plus round.svg al mateix lloc


Recycling symbol.svg Reutilizació de continguts : els continguts de teixidora es poden re-publicar en viu a altres webs.

Rss Shiny Icon.svg sindicació Atom d'aquesta pàgina Rss Shiny Icon.svg sindicació RSS d'aquesta pàgina Calendar Icon v1.svg Afegir a un calendari amb iCal