Accions

Categoria

Esdeveniments multisessió amb format propi

De teixidora

Esdeveniments que tenen múltiples sessions, com poden ser unes jornades, un congrés, una fira o festival, etc. però que tenen un format propi, no estandaritzat. Normalment passa amb les creades abans que existís una plantilla per aquests esdeveniments.

Aquesta categoria forma part de la categoria mare Esdeveniments multisessió.

Albrecht Durer hand study drawing.jpg Breezeicons-actions-22-view-calendar-agenda.svg