Accions

Procomuns 2017 documentats

De teixidora

Fotografia: Pedro Xing 2012, CC0 1.0, Wikimedia Commons
enllaç drecera:proc17
Seguim fils > jornades procomuns.net documentades

Fòrum Economies Col·laboratives Procomuns 2017

Col·lectivitzem la documentació de les jornades extraient diagnòstic i propostes


_____Economies col·laboratives procomuns + info/edita
des de 27 juny 2017 fins a 28 juny 2017 a Barcelona Activa (Carrer Llacuna, 162-164, 08018 Barcelona)
· web · @procomuns


Sessions del programatext-top]

_____Trobada prèvia a Procomuns: Debat sobre la regulació europea de l’economia col·laborativa + info/edita
26 juny 2017 a Oficina del Parlament Europeu
· web · @procomuns

_____Procomuns 2017. Xerrada inaugural. Procomú enfront del neoliberalisme. De de l’economia oligàrquica a l’economia social oberta + info/edita
27 juny 2017 a Sala Emprèn. Barcelona Activa.
· web · apunts · @procomuns

_____Procomuns 2017. Debat sobre la regulació de l'economia col·laborativa a Catalunya i Barcelona. Quin model ens cal? + info/edita
27 juny 2017 a Sala Emprèn. Barcelona Activa.
· web · apunts · @procomuns

_____Procomuns 2017. Reptes de ciutat: Economia de les cures. + info/edita
27 juny 2017 a Sala Emprèn. Barcelona Activa.
· web · apunts · @procomuns

_____Procomuns 2017. Infraestructura tecnològica i blockchain per a una economia col·laborativa procomú + info/edita
27 juny 2017 a Sala Innova. Barcelona Activa.
· web · apunts · @procomuns

_____Procomuns 2017. Ocupació, precarietat i economia col.laborativa: Nous sindicalismes i cooperativismes de treball + info/edita
27 juny 2017 a Sala Emprèn. Barcelona Activa.
· web · apunts · @procomuns

_____Procomuns 2017. Repte ciutat. Exclusió digital & economia col·laborativa. + info/edita
27 juny 2017 a Sala innova. Barcelona Activa.
· web · apunts · @procomuns

_____Procomuns 2017. Debat opinió publica envers l’economia col·laborativa. Com se’n parla als mitjans + info/edita
28 juny 2017 a Sala Emprèn. Barcelona Activa.
· web · apunts · @procomuns

_____Procomuns 2017. Estratègia i possibles aliances amb el món empresarial lligat al coneixement obert + info/edita
28 juny 2017 a Sala Emprèn. Barcelona Activa.
· web · apunts · @procomuns

_____Procomuns 2017. Què fa que una plataforma sigui procomú? + info/edita
28 juny 2017
· apunts · @procomuns

_____Recursos i models de governança procomú: Decidim en economia. + info/edita
28 juny 2017
· web · apunts · @procomuns

_____Test bot procomuns models + info/edita
28 juny 2017 a Sala Emprèn. Barcelona Activa.
· https://pad.lamardebits.org/p/proc17queprocomu, https://pad.lamardebits.org/p/proc17exclusio apunts · @procomuns

_____Procomuns 2017. Models de negoci i sostenibilitat econòmica Open i Procomú. + info/edita
28 juny 2017 a Sala Emprèn. Barcelona Activa.
· web · apunts · @procomuns

_____Procomuns 2017. Reptes ciutat: habitatge + info/edita
28 juny 2017 a Sala Innova. Barcelona Activa.
· web · apunts · @procomuns

_____Procomuns 2017. Polítiques i recursos de promoció de les economies col·laboratives a Barcelona. + info/edita
28 juny 2017 a Sala Emprèn. Barcelona Activa.
· apunts · @procomuns

 • 100%
 • 100%
 • 100%

Resultats de les sessions Noun project 253.svg

S'han recollit 97 riscos, 71 oportunitats i 71 propostes que es relacionen a continuació agrupades en els quatre eixos del programa. S'extreuen automàticament de les pàgines de cada sessió. Si voleu incloure'n o fer correccions feu-ho editant cada pàgina.

Articulació del model procomú d'economia col·laborativa

Sessions d'aquest eix: Procomuns 2017. Debat opinió publica envers l’economia col·laborativa. Com se’n parla als mitjansProcomuns 2017. Estratègia i possibles aliances amb el món empresarial lligat al coneixement obertProcomuns 2017. Què fa que una plataforma sigui procomú?Procomuns 2017. Xerrada inaugural. Procomú enfront del neoliberalisme. De de l’economia oligàrquica a l’economia social oberta

 • Riscs (16)

  • És complexe per a un periodista endinsar-se en els conceptes de procomú amb models que encara estan en exploració
  • Els grans productors de dades són administració públiques però sobretot grans empreses privades concesionàries de serveis públics.
  • En economies alternatives hi ha un sostre de vidre no reconegut en quant a regulació finançament visibilitat mitjans.
  • Hi ha un gap de com el valor del coneixement compartit ens pot donar un nou model econòmic.
  • La lògica de la universitat és la mateixa que les empreses els bancs... és perpetuar-se seguir existint.
  • La propietat del temps també és important. Com a les jornades es reparteix el temps de les intervencions.
  • Nivell actual d'exposició i emergència social de plataformes ens trobem amb necessitat de diferenciar plataformes extraccionistes i de procomú.
  • És difícil trobar indicadors que serveixin per tots els sectors.
  • Temor que consultores de RSC es lucrin amb les eines creades
  • Que les plataformes dediquin un % temps treballadors a projectes lliures com Firefox o destinin part beneficis a projectes socials
  • No s'ha de ser purista i admetre que cap dels casos compleix tots els critèris
  • Decidir entre eficient i inclusiu, no sempre el que és més eficient és més inclusiu, per tant basar-se només en eficiència és un risc
  • Escisció a favor del capital en detriment del món laboral en el repartiment de guanys derivats de l'augment de la productivitat des de 1973
  • Fracàs del capitalisme democràtic que suposa Trump etc... anticipat per Tatcher i Regan
  • La debilitat de l'esquerra dels estats units és la falta relativa d'un marc programàtic
  • Socialisme nostàlgic basat en l'estat
 • Oportunitats (20)

  • Relacionar temes d'actualitat (per exemple el problema de l'habitatge) amb la singularitat de inciatives que emergeixen desde el Procomú per donar solucions.
  • La Directa va intentar fer col·lectivament una detecció d'on hi havia especulació d'habitatge amb els lectors
  • El valor del coneixement compartit ens pot donar un nou model econòmic.
  • Es pot fer molt en àmbit finançament ètic Coop57 etc. També en camp monedes socials.
  • Les dades obertes són potencial d'activitat econòmica d'ús informació per a tothom
  • Les empreses tenen la responsabilitat d'obrir-se a la discussió veure què passa al seu voltant. no centrar-se només en els beneficis.
  • Obrir el coneixement i les dades dóna avantatges competitives a les empreses.
  • Veure quins altres sectors de l'economia que no responen totalment al nostre model tenen intersessos o problemàtiques comuns i els mateixos sostres de vidre.
  • Victoria de Trump i Brexit etc. ha obert el meló per qüestionar-se la Globalització
  • Visibilitzar qualitats procomunes de l'economia col·laborativa.
  • Aconseguir que el treball s'operativitzi des de les eines comuns de l'ecosistema procomuns
  • La base social mobilitzada va alimentant les eines creades
  • Encara que hi hagi free riders es poden posar llicències que defineixen l'ús i així generar serendípia
  • L'ESS té molta experiència en drets econòmics i des de Procomú en drets sobre el coneixement,
  • Assegurar que les eines són interoperables
  • Trobar l'equilibri entre eina àgil i operativa per tenir autoavaluació
  • El que està passant a Barcelona segurament és el procés més interessant d'integració d'estrategia pública i procomuna
  • Els moviments intel.lectuals dels darrers 30 anys ens ofereixen una caixa d'eines per enterndre l'evolució de l'economia i per una societat i economia més integrada basada en els procomuns
  • La cerca d'una economia social basada en els procomuns enlloc d'un socialisme nostàlgic basat en l'estat
  • La robotització a la indústria automobilística no implica pèrdua de llocs de treball on està més implantada
 • Propostes (17)

  • Una idea per dur procomuns als mitjans és relacionar el projecte que planteges amb algun tema d'actualitat si té a veure amb habitatge per exemple planteja una entrevista sobre el projecte tractant la problemàtica actual d'habitatge
  • Explicar un projecte procomú des d'una experiència quotidiana per exemple d'una persona que ha canviat els habits de consum o de treball i a partir d'aquí explicar tot el canvi econòmic que suposa.
  • Crear una publicació independent (si és que no existeix ja) centrada en projectes/moviment procomuns (anàlisi/ difusió/ reflexió...) que pugui servir com a font de referència pel sector periodístic de cara a fer arribar a altres mitjans de comunicació la realitat del "sector" i se'n puguin fer resó.
  • Construir un discurs del model a nivell global
  • Deixar de fer servir anglicismes contínuament
  • Hem de crear aliances amb altres sectors de l'economia que tenen reptes similiars un 15M de l'economia.
  • Necessitat d'establir i mantenir control "polític" (marc regulador) perquè lo que inicialment comença com quelcom dels ciutadans, no acabi "tancant-se". utilitzant-se per les empreses en el seu benefici i passant a estar a mans de empresa/propietat/privat per treure'n desde lo privat el benefici econòmic (i altres beneficis). Limitar el capitalisme oligàrquic financer. (En base a la intervenció de Benkler)
  • Trobar una confluència entre economia de les cures.economia social i solidaria. procomú... però també més enllà. per crear una nova hegemonia econòmica.
  • Explorar indicadors preguntant als projectes quines bones pràctiques fan i després destil·lar-les
  • Crear un itinerari especial del balanç per veure si propostes encaixen a La Comunificadora
  • Crear eines concretes per definir i diferenciar Economia Social i Solidaria /Economia de Plataforma/ Economia Col.laborativa Procomú des de perspectiva del regulador o de l'admin publica
  • Crear una eina que generi alguna manera de mesurar de tenir un número d'impacte (quants usuaris ho fan servir etc..) d'impacte en el territori
  • Mesurar valor d'ús (en quina mesura fas un recurs que es fa servir es descarrega es fa obra derivada) enlloc de valor d'intercanvi
  • Valor ecosistèmic (crea infraestructura per projectes derivats).
  • Crear un itinerari (a Pam a Pam) amb Balanç Social dins Comissió DotCommons de la XES
  • Aplanar els intercanvis en aprenentatge eliminar jerarquies, és l'aprenentatge de per vida que fem en comunitat.
  • La propietat i el contracte que no siguin condició sinequanon de l'economia sinó un sistema recíproc

Solucions col·laboratives per a reptes de ciutat amb plataformes digitals i dinàmiques col·laboratives

Sessions d'aquest eix: Procomuns 2017. Repte ciutat. Exclusió digital & economia col·laborativa.Procomuns 2017. Reptes ciutat: habitatgeProcomuns 2017. Reptes de ciutat: Economia de les cures.

 • Riscs (29)

  • CNMC limita que el wifi públic per accès a internet sigui superior a 256K
  • A Europa només el 25% dels ordinadors que es recullen s'acaben reciclant.
  • Directiva europea sobre el recilatge que posa nivells de recilatge per persona a cada país té l'efecte pervers que prioritza el reciclatge sobre la reutilització
  • Molts llocs de treball intermitjos estan desapareixent perquè la gestió de les persones la fan les plataformes. Queden els de dalt i els de baix
  • Què entenem per alfabetització digital? Facebook ho fa per conectar-los a la seva plataforma i obtenir les seves dades.
  • Hi ha franja intermitja entre 45 i 65 no exclosos però poc capacitats.
  • Escletxa social és no tenir accés a la tecnologia o tenir-hi accès i no saber-la fer servir
  • 4.9% de llars a Barelona no es poden permetre conexió a internet per situació de pobresa (Sants/ Ciutat Vella/ Nou Barris)
  • L'escletxa digital produeix incomunicació (per exemple entre generacions on una persona jove no sap transmetre operativa digital a algú gran perquè la distància és massa gran) el gran no ho aprofita. I el gran no troba com explicar-li a la persona jove qüestions generals que s'apliquen a l'ús concret (com no enganxar-se amb les coses) tenir criteri i sentit crític etc.
  • No centrar-nos només en el homesharing quan parlem d'habitatge
  • No hi ha una defensa de la vida permanent a la ciutat.
  • Falten marcs regulatoris de la convivència
  • No hi ha una plataforma clara que doni resposta al perfil no turístic
  • Manca de previsió d'escabilitat
  • La velocitat lenta de legislació davant del que està passant
  • Reptes de finançament. de marcs regulatoris. crisis de dinàmiques de grup a nivell de regulacions
  • No hi ha sòl no hi ha possibilitat de nova urbanització
  • El repte de fer-ho tot digital és que fa que la informació arribi a tothom. Però volem arribar a tenir una demanda alta i que qui pagui més pugui quedar-se amb l'habitatge.
  • La falta d'espais per connectar comunitats de persones interessades en el cohabitatge
  • La pressió que exerceix la creixent mobilitat de la vida sobre l'habitatge (canviem de casa molt més sovint fem estades curtes i en extrem viatgem molt més per turisme o feina)
  • Falta parc d'habitatge públic
  • Accés al sòl públic
  • Transició de paradigmes culturals respecte l'experiència de pràctiques quotidianes en l'esfera privada o compartida
  • No hi ha una regulació que defineixi la vida permanent a la ciutat
  • Accés. Manca de promoció o política pública d'accés universal a l'habitatge (només centrada a la part social o social housing)
  • Escassedat de capacitats culturals (des de l'individu) de saber col.laborar. Capactiats comunitàries de barri. Alternatives.
  • La urgència i realisme de les necessitats relacionades amb l'habitatge.
  • Dificultats per poder atendre les necessitats dels infants o dificultats per poder gaudir de temps en parella/ lliure
  • Persones amb mobilitat reduida que no fa de l'activitat física
 • Oportunitats (11)

  • Podem evitar tenir una conexió des d'un altre operador. Si fem aquest canvi generem un circuit d'interaccions en que no hi haurà exclusió. Perquè les interaccions seran diferent.
  • A Mataró es va alliberar una xarxa de fibra òptica que va deixar Caixa Laietana (Bankia) i que es va reclamar i es va donar a fundació Guifinet.
  • Hi ha directiva europea contraria a la limitació de la CNMC
  • Incentivar que les experiències d'habitatge siguin replicables.
  • Fer política pública en termes de la temporalitat.
  • Hem de ser creatius no esperar que la iniciativa la faci l'ajuntament hem de crear xarxes comunitàries
  • Si que hi ha certa edificabilitat lliguem qualsevol nova edificació a habitatge social
  • Busquem noves formes de gestió d'habitatge per trencar models clàssics
  • Hackejar-lo perquè les tecnologies vagin a favor del procomú
  • Generar confiança a través d'allò digital o de garanties municipals
  • Les cures (activitats necessaries per la sostenibilitat de la vida) són la base de la societat i també de l'economia productiva.
 • Propostes (5)

  • L'exclusió digital no s'ha de tractar des de serveis socials sinó des d'una altra perspectiva.
  • Socialitzar l’experiència de com se sent el cohabitatge (platform comunia entre tot el cohabitatge) des d'iniciatives de masoveria...
  • Posar en contacte a persones. leverage les xarxes socials existents
  • Facilitar el finançament de la inversió - un cobranding de goteo + coop57 especialitzada en promocionar el cohabitatge.
  • Fer una plataforma "Col·lectiu cures" per trencar aïllament treballadores cures. compartir informació i recursos. i fer intermediació contractació suportada per ajuntament (infraestructura i manteniment) i discurs i continguts de les treballadores.

Recursos per a l'emprenedoria en economia col·laborativa procomú

Sessions d'aquest eix: Procomuns 2017. Infraestructura tecnològica i blockchain per a una economia col·laborativa procomúProcomuns 2017. Models de negoci i sostenibilitat econòmica Open i Procomú.Recursos i models de governança procomú: Decidim en economia.

 • Riscs (38)

  • Les dades acabin essent únicament una mercaderia.Es compren i es venen.
  • Si no hi ha governança humana l'experiència de blockchain pot portar a una concentració de poder entre uns pocs actors.
  • El gran repte és imaginar com governem una xarxa descentralitzada. No hi ha una única solució.
  • S'ha idealitzat el blockchain. Per entendre bé què suposa cal entendre primer el bitcoin. Cal desmontar mites i llegendes.
  • En economies alternatives hi ha un sostre de vidre no reconegut en quant a regulació del finançament.
  • Hi ha un forat respecte a com el valor del coneixement compartit ens pot donar un nou model econòmic.
  • La propietat del temps també és important. Per exemple com es reparteix el temps de les intervencions a les jornades.
  • La lògica de la universitat és la mateixa que les empreses o els bancs... és perpetuar-se i seguir existint.
  • Els grans productors de dades són administracions públiques però sobretot grans empreses privades concesionàries de serveis públics.
  • Asimetria d'afectacions
  • Asimetria de contribucions les persones implicades no participen
  • Atomització de les decisions falta de coordinació
  • Capital polític simbòlic dirigismes asimetria d'apropiació
  • Captura il·legítima del valor comú capital material econòmic
  • Caure en l'immobilisme i el bloqueig del procomú
  • Clictivisme i falta d'efecte de la participació
  • Crear espais compartits i comunitaris i que després un privat l'exploti més enllà de lo econòmic
  • Definir condicions a més d'apertura
  • Desigualtat social
  • Esforçar-se a fer plataformes per oferir un servei i no esforçar-se a decidir com es governa la plataforma
  • Evitar decisionisme i potenciar deliberació
  • Generar models massa complexos
  • Incloure la participació dels desapoderats digitals
  • Influencia de dinàmiques de poder externes
  • Legitimació (accions propostes)
  • Majoritarismes (checks)
  • Massa fragmentació (Loomio myideas consul decidim...) manca d'estandardització
  • Models democràtics centralitzats
  • No prendre en consideració regulacions municipals que regeixen l'activitat
  • Projectes que els cal un rang competencial superior
  • Que altres empreses privades ofereixin serveis de governança i perdem l'oportunitat de fer-ho amb software lliure i de manera col·laborativa
  • Que es creïn lobbies per prendre decisions
  • Que la participació virtual superi lo presencial i sigui reservada als alfabetitzats digitals
  • Que les plataformes de participació siguin massa difícils poc usables i no s'utilitzin
  • Que no es visibilitzin els resultats dels processos de participació i la gent deixi d'utilitzar la plataforma (desgast manca de motivació..)
  • Que no s'impulsi la legislació per controlar el funcionament d'aquestes plataformes (limita les seves accions)
  • Sobiranies compartides
  • Tots els nodes no poden tenir el mateix pes (pot haver-hi un tercer que decidexi sobre un espai privat)
 • Oportunitats (26)

  • L'administració pública s'està interessant a participar en la definició dels standards.No havia passat abans. Podríen participar liderant accions permeses per blockchain
  • Generar cadenes productives d'obres d'art.
  • Obrir el coneixement i les dades dóna avantatges competitives a les empreses.
  • El valor del coneixement compartit ens pot donar un nou model econòmic.
  • Victoria de Trump i Brexit etc. ha obert el meló per qüestionar-se la Globalització
  • Les empreses tenen la responsabilitat d'obrir-se a la discussió (veure què passa al seu voltant) no centrar-se només en els beneficis.
  • Les dades obertes són potencial d'activitat econòmica. d'ús d'informació per a tothom
  • Es pot fer molt en àmbit finançament ètic com Coop57. També en el camp de les monedes socials.
  • Veure quins altres sectors de l'economia (que no responen totalment al nostre model) tenen interessos o problemàtiques comuns i els mateixos sostres de vidre.
  • Canalitzar el control social del crèdit definir prioritats en l'assignació dels recursos
  • Connectar diferents formes o dimensions de la democràcia econòmica institucional associativa...
  • Coordinació fractal dinàmica versàtil (replicable)
  • Crear alternatives i models replicables
  • Desenvolupament de múltiples models de governança flexibles dinàmics oberts replicables
  • Efectes vinculants de la participació en els recursos econòmics per exemple 1 clic 1euro
  • Governança democràtica dins d'infraestructures democràtiques
  • La plataforma Decidim permet crear valoracions o interaccions i noves oportunitats en una comunitat
  • La plataforma Decidim permet documentar el procés i fer una memòria de la història de la comunitat
  • La plataforma Decidim permet visibilitzar i l'auto-organització de sistemes alimentaris locals i sustentables
  • La plataforma Decidim és modular es pot adaptar a processos participatius específics
  • Mesurament d'intangibles
  • Podem ser els primers
  • Possibilitat de fer simulacions
  • Potenciar la intel·lgència col·lectiva
  • Prendre decisions basades en l'evidència
  • ROI social i economies d'escala
 • Propostes (21)

  • Totes les dades també el codi i tot el que es produeix ha de ser de les comunitats
  • El sistema ha de ser sempre suficientment distribuit perquè ningú no el pugui controlar.
  • La solució ha de ser híbrida. Una part del contracte (objectiva) autoexecutable i la part subjectiva s'ha de deixar a la voluntat de les parts.
  • Els ajuntaments poden participar liderant accions permeses per blockchain
  • Trobar una confluència entre economia de les cures economia social i solidaria procomú... però també més enllà per crear una majoria nova hegemonia econòmica.
  • Hem de crear aliances amb altres sectors de l'economia que tenen reptes similiars i fer un 15M de l'economia.
  • Construir un discurs del model a nivell global.
  • Deixar de fer servir anglicismes contínuament.
  • Necessitat d'establir i mantenir control "polític" (marc regulador) perquè el que inicialment comença com quelcom dels ciutadans no acabi "tancant-se" ni utilitzant-se per les empreses en el seu benefici i passant a estar a mans de empresa/propietat/privat per treure'n (desde lo privat) el benefici econòmic (i altres beneficis). Limitar el capitalisme oligàrquic financer. (En base a la intervenció de Benkler).
  • Crear algoritmes contra l'efecte Mateu (els rics es fan més rics)
  • Dos nivells: normes i mecanismes assegurar el compliment de les normes
  • Equivalències econòmiques en botons de votar
  • Fer un matchfunding amb social coins
  • Gamificació crear reputació online i offline indicadors quantitatius i qualitatius
  • Igualtat
  • Mòdul índex de bones pràctiques idees i avaluació
  • Ponderació de vots i valor en funció de la dedicació
  • Repositòri de models de governança
  • Simulacions. Simular efectes de les decisions democràtiques
  • Visualització fractal
  • Vot en temps real per grups

Recomanacions de polítiques públiques i per a les administracions

Sessions d'aquest eix: Procomuns 2017. Polítiques i recursos de promoció de les economies col·laboratives a Barcelona.Procomuns 2017. Ocupació, precarietat i economia col.laborativa: Nous sindicalismes i cooperativismes de treballProcomuns 2017. Debat sobre la regulació de l'economia col·laborativa a Catalunya i Barcelona. Quin model ens cal?

 • Riscs (12)

  • La no paritat als projectes
  • Falten espais de trobada
  • Els riscos són més grans per als treballadors i estan controlats el 100% del temps
  • Discurs que exclou de l'imaginari dels treballadors que són treballadors.
  • Cal superar dicotomia treballador empleat i treballador per compte propi
  • Les plataformes digitals (orientades a allò quantitatiu o al treball) no prenen en consideració la part emocional o la satisfacció del treball
  • Burocratització i capitalització del treball "nou" o informal
  • L'Ajuntament ha acordat amb totes les plataformes un marc de treball menys amb AirBnB
  • La resolució del Parlament Europeu sobre Economia Col.laborativa distingeix 'agent productor' (Consideració 11) i es pregunta si podem exigir el mateix en codi de consum a una empresa i un igual.
  • No queda definit on han de complir les seves obligacions fiscals.On generen el benefici.
  • No està clar que suposats beneficis que s'atribueixen a les plataformes d'allotjament turísitc (inclusió social/ reducció del trànsit/ ingressos a qui no en té) i que s'atribueixen a la Economia Col·laborativa es dónin efectivament o siguin beneficiosos.
  • Evitar que en voler evitar legislacions massa detallades i fàcilment anacròniques s'obrin les portes a models que s'autoadjectiven "col·laboratius"
 • Oportunitats (17)

  • Eines i recursos per promoure projectes procomú
  • S'estan impulsant diferents iniciatives d'economies comunitàries
  • projectes socio-empresarials
  • Actualment hi ha a la ciutat un cert cert consens per impulsar un espai de trobada procomú.
  • Crowdfunding per testejar productes
  • Espais de treball col.laboratius amb recursos compartits. Resolen problemes d'aïllament i donen lloc a la lluita coordinada i a organtizar suports mútus.
  • Crear una cooperativa de treball
  • Assaltar el sector des de la propia força del treball
  • La Generalitat crea una Comissió Interdepartamental sobre regulació economia col·laborativa
  • S'està experimentant amb noves maneres d'establir les relacions entre professionals
  • La xarxa ofereix noves maneres d'organitzar-se laboralment.
  • Estem a l'any de l'economia col.laborativa és el moment de fer aportacions per definir-ne la regulació
  • La Generalitat obre un procés participatiu en el qual Procomuns presenta 120 recomanacions
  • La Comissió Interdepartamental presentarà 24 recomanacions executives en 7 eixos temàtics al Govern.
  • S'està experimentant amb noves maneres de fer intercanvis econòmics
  • L'Ajuntament s'està coordinant amb altres ciutats (catalanes i d'arreu del món) en el tractament de plataformes de allotjament turístic perquè és un problema comú.
  • Volem confluència amb sector Economia Social i Solidària i Procomú. Volem convidar-los.
 • Propostes (21)

  • Projectes com La Comunificadora. Que ajuden a impulsar i connectar nous projectes en una fase prèvia ajudant a les iniciatives a aterrar idees i acabar de definir els seus projectes.
  • Que els treballadors contribueixin a la seguretat social.
  • Crear alternatives a la seguretat social: assegurances de salut / pensions / mútues / cooperatives
  • Crear espais de coworking/coliving a Barcelona
  • Teixir xarxa des dels barris on habiten els treballadors precaris
  • Crear estructures i reunions o dinàmiques transverals per cobrir els drets que les plataformes no cobreixen
  • Crear el subjecte col·lectiu
  • Implicar més actors /més consum.
  • Crear una cooperativa de riders
  • S'han de trobar mecanismes per complir obligacions en funció d'on extreuen els seus beneficis.
  • Donar eines als sectors tradicionals perquè puguin aprofitar oportunitats digitalització
  • Buscar equilibri entre competència corporacions locals (que puguin per exemple valorar el nivell acceptable de turisme) i alhora buscar homogenització entre ordenances per no crear desigualtats entre municipis
  • No assumir lloguer de pisos sensers a turistes al centre de la ciutat
  • Tenir en compte el principi de subsidiarietat pel que fa a la presa de decisions sobre economia col·laborativa
  • Utilitzar el nivell d'ingressos generats per l'activitat com a criteri per determinar si aquesta és ocasional i per tant si parlem d'un proveïdor o un prosumidor.
  • Que les plataformes posin eines perquè els seus treballadors i usuaris es puguin organitzar i no per individualitzar-los i atomitzar els productors del valor.
  • Dir "economia de plataforma" quan no hi ha col·laboració i "Col·laborativa" només quan hi ha col·laboració.
  • Cal valorar molt bé els impactes de l'economia col·laborativa i estudiar si les hipòtesi d'impacte es validen o no
  • La Generalitat hauria d'incloure els impactes de les plataformes d'allotjament turístic (desplaçament dels veïns/ pujada preu del lloguer) igual que ho fa amb la protecció del prosumidor
  • Incloure formes de regulació dinàmica que garanteixin drets i deures molt bàsics a partir dels quals es puguin interpretar els textos legals
  • introduir accions de discriminació positiva vers les dones per a la seva participació activa en l'economia col.laborativa procomuna.

Com s'ha documentat? Noun project 143222.svg Ic phone android 48px.svg

Teixidora goes mobile a Procomuns 2017.jpg
 • S'han fet servir pads d'escriptura col·laborativa (gràcies a La Mar de Bits!)
 • S'hi podia accedir des d'un telèfon mòbil o un ordinador portàtil
 • Només connectar-se ja es pot escriure, cada editor té un color
 • Dels debats a cada sessió s'han extret:
  • #Risc
  • #Oportunitat
  • #Proposta
  • #Comentari
 • I també... actors mencionats (projectes, organitzacions) i paraules clau

Suma't-hi. Completa-ho. Col·lectivitzem el relat!

Dades de contribucions (extreta automàticament de les dades que hi ha a les pàgines de cada sessió):

 • 0 persones identificades amb un nom o pseudònim han fet contribucions als pads d'apunts:
 • persones que han contribuït com anònimes (resultat de la suma de contribuïdores anònimes en cada sessió)
 • Mitjana de persones que fan alguna contribució al pad en una sessió: 0
 • Màxim de persones que han contribuït a una mateixa sessió: 0
 • Mínim de persones que han contribuït a una mateixa sessió: 0


Cartografies Community Noun project 8285.svg

Projectes, organitzacions i persones mencionades a les jornades. Una cartografia de context de l'economia col·laborativa i del procomú.

Els enllaços vermells són pàgines que no s'han creat, quan les cliques surt un formulari per omplir-lo (et cal estar registrat) i un com desat es crea la pàgina i l'enllaç es torna blau.

Organitzacions Noun project 288.svg

Clica els enllaços blaus per descobrir amb què es relaciona una organització. Clica els enllaços vermells per crear les pàgines d'aquestes organitzacions que han participat o estat mencionades a les jornades o en esdeveniments similars. Clica el botó per afegir la que no surti al núvol.

Projectes Noun project 465.svg

Clica els enllaços blaus per descobrir amb què es relaciona un projecte. Clica els enllaços vermells per crear les pàgines d'aquests projectes que han estat mencionads a les jornades o en esdeveniments similars. Clica el botó per afegir el que no surti al núvol.Persones Community Noun project 7345.svg

Clica els enllaços blaus per descobrir a quins esdeveniments ha participat o ha estat mencionada una persona. Clica els enllaços vermells per crear les pàgines d'aquestes organtizacions que han participat o estat mencionades a les jornades. Clica el botó per afegir la que no surti al núvol.


Imatges[ ]

Si has fet fotografies de les jornades Procomuns no te les guardis, comparteix-les a la Category:Procomuns Barcelona 2017 conference de Commons-logo.svg Wikimedia Commons.

Vídeo[ ]

Pàgina de streaming i enregistraments de vídeo