Accions

Loomio

De teixidora

Loomio

Aplicació per ajudar la gent a prendre decisions conjuntament amb espai de discussió i diferents mètodes per prendre decisions. Funciona en web i també es pot utilitzar per correu electrònic. Software lliure amb llicència GNU Affero General Public License v3.0. Està desenvolupat per una Cooperativa de treball neozelandesa.

Paraules clau: software de participació, debat, fòrum, presa de decisions, sistemes de votació, software lliure
Steel Fire.svg

Esdeveniments relacionats amb Loomio

Steel Fire.svg

Mapa d'esdeveniments relacionats amb Loomio.

Localització geogràfica dels esdeveniments on s'han fet activitats pròpies del projecte o bé on ha estat presentat o se l'ha mencionat.

Altres projectes similars

Que algú ha relacionat amb aquests projecte...
Discourse, Decidim, Consul


Steel Fire.svg

Documentació escrita o audiovisual sobre aquest projecte

link-3D#Documentació

link-3D link-3D Imatges

Imatges del projecte. Fotografies, relatoria gràfica, esquemes, etc.

Loomio 2.jpg, Loomio screenshot.png