Accions

Discourse

De teixidora

Discourse

Eina de software lliure per debats, assignació de temes, presa de decisions. Llicència GPL 2. Aplicació desenvolupada amb el framework Ember.js de JavaScript i amb Ruby on Rails al costat del servidor. Base de dades Postgres. Disposa d'un contenidor Docker.

Paraules clau: participació, debat, discussió, software de participació, fòrum
Steel Fire.svg

Esdeveniments relacionats amb Discourse


Altres projectes similars

Que algú ha relacionat amb aquests projecte...
Loomio


Steel Fire.svg

Documentació escrita o audiovisual sobre aquest projecte

link-3D#Documentació

link-3D link-3D Imatges

Imatges del projecte. Fotografies, relatoria gràfica, esquemes, etc.

Discourse logo.png