Accions

Decidim

De teixidora

Decidim

Plataforma digital, projecte i infraestructura oberts. Inclou codi, documentació, disseny, formació, un marc legal, interficies col·laboratives, una comunitat d'usuaris i facilitadors i una visió global.

Paraules clau: plataforma digital, plataforma de participació

Mostra paraules clau en altres llengües · castellà ·anglès ·

Paraules clau en castellà: plataforma digital, plataforma de participación

Paraules clau en anglès: digital platform, participation platform
Steel Fire.svg

Esdeveniments relacionats amb Decidim

Steel Fire.svg

Mapa d'esdeveniments relacionats amb Decidim.

Localització geogràfica dels esdeveniments on s'han fet activitats pròpies del projecte o bé on ha estat presentat o se l'ha mencionat.

Loading map...

Altres projectes similars

Que algú ha relacionat amb aquests projecte...
Consul, Deliberaweb, E-Participa, Consensus