Accions

E-Participa

De teixidora

e-Participa

e-Participa 4.0 és una eina telemàtica per a la participació ciutadana que va desenvolupar l'Associació Vegga per tal de permetre gestionar processos participatius, comunitats, portals d'entitats, grups de treball, presa de decisions col·lectives, planificació de projectes, planificació d'obres i projectes urbanístics.

Cada procés participatiu es divideix en N fases. A cada fase es realitza un tipus d’acció o una altra. Les dades que es generen a una fase es traspassen a la següent fase, tractades automàticament per a la seva utilització. Per exemple s'obra una fase d'aportacions i després una de classificació d'aquestes.

Les tipologies d'acció per cada fase són les següents: Gestió de Workflow (rols, fases, tasques), Debat, Proposta, Votació, Decisió, Planificació, Anàlisi multicriteri, Enquesta, Comunicació, Experimentació, Simulació, Reports i informes procés, Avaluació impacte als resultats, Avaluació

L'e-Participa distingeix les aportacions dels comentaris, que no són propositius, només complementaris, i no entren en flux de dades del procés. Les aportacions pròpiament dites són classificades per després poder fer-ne un anàlisi multicriteri i votacions.

Preveu també la possibilitat de fer informes sobre el procés, informan de com s'ha produït la participació.

La llicència no és estàndard, es menciona una llicència Copy Left però s'especifica que és no-comercial i el codi no està disponible en obert.

Paraules clau: software de participació, participació política, innovació democràtica, tecnologies de participació
Steel Fire.svg

Esdeveniments relacionats amb e-Participa

Steel Fire.svg

Mapa d'esdeveniments relacionats amb e-Participa.

Localització geogràfica dels esdeveniments on s'han fet activitats pròpies del projecte o bé on ha estat presentat o se l'ha mencionat.

Loading map...