Accions

Consensus

De teixidora

Consensus

"Consensus, ciutadans en xarxa" és una eina tecnològica dissenyada per facilitar i impulsar la informació i la participació ciutadana a través d'Internet en l'àmbit municipal i local. El projecte es va iniciar el 2000 promogut per LocalRet, Fundació Bofill, Institut Català de Tecnologia i 12 ajuntaments de Catalunya: Badalona, Barberà del Vallès, Cardedeu, Granollers, Manresa, Mataró, Rubí, Sabadell, Sant Cugat del Vallès, Sant Feliu de Llobregat, Terrassa i Vic. Va comptar amb el finançament dels mateixos ajuntaments, del Ministerio de Ciencia y Tecnología espanyol, el Departament de Governació de la Generalitat i de l'AOC. Localret és des de 2009 la institució que dóna continuïtat al projecte.

El projecte afegeix una capa tecnològica que complementa i enriqueix els els processos i òrgans presencials de participació facilitant la informació i la comunicació permanents, agilitzant-ne l’organització. També permet obrir la participació de ciutadans a títol individual o a col·lectius poc atrets per la participació presencial.

La primera versió del programa es va llançar el 2001 i l'any 2003 es van incorporar funcionalitats al Consensus II i l'any 2007 Consensus III va canviar de gestor de continguts passant a utilitzar Joomla, s'havia estès a 73 ajuntaments, 4 Consells Comarcals i una EMD. L'any 2010 es llançava Consensus IV amb elements de web 2.0 i seguia incorporant millores amb Consensus V el 2012 i Consensus VI, modularitzat, al 2015.

No hi ha informació de la llicència d'ús i distribució i el codi font no és públic.

Més informació:

Sinnbild Wasser.svg Descripció en altres fonts: diba.cat, ·

Paraules clau: software de participació, innovació democràtica, participació política, processos de participació
Steel Fire.svg

Esdeveniments relacionats amb Consensus


Altres projectes similars

Que algú ha relacionat amb aquests projecte...
Decidim Barcelona