.
Logotip-teixidora-tror-slim 4anys trz.svg

.

· · ·
SARS-CoV-2, grey and white.svg Iniciatives i publicacions en la crisi del COVID-19. Contribuïm a documentar-les.

· · ·
Vietnamese Dragon blue.svg #TeixiRepte #femBlaus i #femLiles amb Android Emoji 1f381.svg compensacions per millorar continguts a Teixidora.

 Accions

Consensus

De teixidora

Consensus

"Consensus, ciutadans en xarxa" és una eina tecnològica dissenyada per facilitar i impulsar la informació i la participació ciutadana a través d'Internet en l'àmbit municipal i local. El projecte es va iniciar el 2000 promogut per LocalRet, Fundació Bofill, Institut Català de Tecnologia i 12 ajuntaments de Catalunya: Badalona, Barberà del Vallès, Cardedeu, Granollers, Manresa, Mataró, Rubí, Sabadell, Sant Cugat del Vallès, Sant Feliu de Llobregat, Terrassa i Vic. Va comptar amb el finançament dels mateixos ajuntaments, del Ministerio de Ciencia y Tecnología espanyol, el Departament de Governació de la Generalitat i de l'AOC. Localret és des de 2009 la institució que dóna continuïtat al projecte.

El projecte afegeix una capa tecnològica que complementa i enriqueix els els processos i òrgans presencials de participació facilitant la informació i la comunicació permanents, agilitzant-ne l’organització. També permet obrir la participació de ciutadans a títol individual o a col·lectius poc atrets per la participació presencial.

La primera versió del programa es va llançar el 2001 i l'any 2003 es van incorporar funcionalitats al Consensus II i l'any 2007 Consensus III va canviar de gestor de continguts passant a utilitzar Joomla, s'havia estès a 73 ajuntaments, 4 Consells Comarcals i una EMD. L'any 2010 es llançava Consensus IV amb elements de web 2.0 i seguia incorporant millores amb Consensus V el 2012 i Consensus VI, modularitzat, al 2015.

No hi ha informació de la llicència d'ús i distribució i el codi font no és públic.

Més informació:

Altres descripcions del projecte: diba.cat, · Paraules clau: software de participació, innovació democràtica, participació política, processos de participació

Inici: 2000

Organitzacions impulsores: LocalRet

Altres organitzacions vinculades: Fundació Bofill, Institut Català de Tecnologia


Xarxes socials:


Steel Fire.svg


Esdeveniments relacionats amb Consensus
Altres projectes similars

Que algú ha relacionat amb aquests projecte...
Decidim Barcelona


el taller Noun 21753 cc.svg

Afegeix una pàgina per fer aportacions al projecte
Per a projectes que fan servir Teixidora per relacionar-se amb col·laboradors i comunitat potencial.