Accions

Ciutat oberta, col·laborativa i democràtica. Béns comuns i nous models de negoci 2016/11/18

De teixidora

Esdeveniment ¬ Xerrada ■

Calendar Noun project 1194.svg

Ciutat oberta, col·laborativa i democràtica. Béns comuns i nous models de negoci

Quan: 18-novembre-2016 · Hora: 18:15 - 20:00 · On: Barcelona Activa · (mapa) · Llengua: Anglès i castellà Organitza: IGOP

_Xarxes socials:Twitter logo initial.png @igopbcnXerrada amb David Bollier, Francesca Bria i Pilar Conesa


“… Després d'haver realitzat aquest any un treball d'acompanyament a l'organització del Smart City Expo World Congress, i un cicle d'entrevistes a actors de l'ecosistema digital de de la ciutat, des de l'Institut de Govern i Polítiques Públiques de la UAB (IGOP) organitzem aquesta trobada per explorar com el paradigma i la pràctica del béns comuns (especialment en la seva dimensió digital) està inspirant nous models econòmics. Comptarem amb la participació de David Bollier* (estudiós del moviment dels béns comuns, EUA), Francesca Bria (comissionada en tecnologia i Innovació digital de l'Ajuntament de Barcelona) i Pilar Conesa (organitzadora de l'Smart City Expo World Congress). La trobada ofereix l'oportunitat de donar a conèixer experiències diverses i permetre una àmplia participació en la discussió. Vol ser una ocasió per trobar-nos entre protagonistes de l'ecosistema digital de la ciutat i discutir les línies de les polítiques estratègiques digitals de Barcelona, alhora que reflexionar sobre la trajectòria i el paper del congrés Smart City.
Steel Fire.svg

Documentació

· apunts · diapos · Imatges · vídeo · àudio ·

Apunts i cròniques

Apunts presos a l'esdeveniment, cròniques, ressenyes i documents de conclusions.


Apunts


el taller Noun 21753 cc.svg

Col·labora completant o afegint la documentació que falta.

Teixidora Rĕzboiul saŭ stativele 1898 PD.svg

Hi ha: > apunts o cròniques

No s'ha incorporat documentació de:

  • Presentacions o material projectat
  • Imatges
  • Vídeo
  • Àudio


Fotografia: Jae 2009 CC-by-sa 2.0 Wikimedia Commons. Cusco, Perú

Teixim una xarxa de connexions partint d'aquest esdeveniment: extraiem i etiquetem continguts de la documentació generada per explorar relacions amb altres esdeveniments, identificar narratives, elements pel debat i generar cartografia dels actors implicats.

Fotografia: Jae 2009 CC-by-sa 2.0 Wikimedia Commons. Cusco, Perú
Steel Fire.svg

Continguts relacionats

Informació estructurada de l'esdeveniment que permet connectar-lo amb altres continguts a Teixidora.

Paraules clau: Smart Cities, xarxa dels comuns, sobirania tecnològica, bé públic


Intervinents: David Bollier, Francesca Bria, Pilar Conesa, Marco Berlinguer, Mayo Fuster, Wouter Tebbens, Tomás Diez

Persones mencionades:

Projectes mencionats:

Organitzacions mencionades:

Llibres i publicacions citades:Fotografia: Jae 2009 CC-by-sa 2.0 Wikimedia Commons. Cusco, Perú
Steel Fire.svg

Resultats

Resultats extrets del que s'ha tractat a l'esdeveniment.S'hi ha dit

Coses significatives que s'han dit.


Conclusions

Conclusions a les que s'arriba.


Acords

Acords presos en aquest esdeveniment.


Tasques a fer

Tasques que s'ha previst fer.


Temes pendents

Temes que caldrà tractar en propers esdeveniments.


Preguntes obertes

Preguntes que queden obertes.


Alternatives

Identificació d'alternatives existentsSteel Fire.svg

Mapa

Localització: Barcelona Activa ·

Loading map...
Teixidora Rĕzboiul saŭ stativele 1898 PD.svg

el taller Noun 21753 cc.svg

Noun project - plus round.svg Afegir a teixidora esdeveniments similars a aquest

(es copiaran els continguts principals però no el títol ni el buidat)

Afegir esdeveniment que sigui... Noun project - plus round.svg amb mateixos organitzadors i lloc Noun project - plus round.svg al mateix lloc