Accions

Polítiques i recursos de promoció de les economies col·laboratives a Barcelona. 2017/06/28

De teixidora

Esdeveniment ¬ Jornades • Forma part de: Economies col·laboratives procomuns 2017

Calendar Noun project 1194.svg

Procomuns 2017. Polítiques i recursos de promoció de les economies col·laboratives a Barcelona.

Quan: 28-juny-2017 · Hora: 17:00 - 18:30 · On: Sala Emprèn. Barcelona Activa. · Carrer Llacuna, 162-164, 08018 Barcelona (mapa)

Organitza: BarCola, Barcelona Activa, Dimmons, Free Knowledge Institute, IGOP

Hashtag:#procomunsbcn_Xarxes socials:Twitter logo initial.png @procomuns
“… Barcelona Activa ens introduirà als recursos que proporcionen per a projectes d’economia col·laborativa en el marc del Pla d’Impuls de l’Economia Social i Solidària de l’Ajuntament de Barcelona. A partir del document Transitant cap al procomú: La Comunificadora la sessió s’aturarà en el cas d’aquest programa amb la presència d’alguns projectes participants. Sala Emprèn

Ernest Pons (Barcelona Activa), altres convidats
Steel Fire.svg

Documentació

· apunts · diapos · Imatges · vídeo · àudio ·

Apunts i cròniques

Apunts presos a l'esdeveniment, cròniques, ressenyes i documents de conclusions.


Apunts

Vídeo

Enregistrament audiovisual de l'esdeveniment o continguts audiovisuals relacionats.el taller Noun 21753 cc.svg

Col·labora completant o afegint la documentació que falta.

Teixidora Rĕzboiul saŭ stativele 1898 PD.svg

Hi ha: > apunts o cròniques > vídeo

No s'ha incorporat documentació de:

  • Presentacions o material projectat
  • Imatges
  • Àudio


Fotografia: Jae 2009 CC-by-sa 2.0 Wikimedia Commons. Cusco, Perú

Teixim una xarxa de connexions partint d'aquest esdeveniment: extraiem i etiquetem continguts de la documentació generada per explorar relacions amb altres esdeveniments, identificar narratives, elements pel debat i generar cartografia dels actors implicats.

Fotografia: Jae 2009 CC-by-sa 2.0 Wikimedia Commons. Cusco, Perú
Steel Fire.svg

Continguts relacionats

Informació estructurada de l'esdeveniment que permet connectar-lo amb altres continguts a Teixidora.

Paraules clau: projectes, impuls, barcelona, procomú, La Comunificadora


Intervinents: Ernest Pons, David Gómez Fontanills

Persones mencionades:

Projectes mencionats: La Comunificadora, Katuma, Som Mobilitat, Aquapioneers

Organitzacions mencionades: Barcelona Activa, Free Knowledge Institute, Platoniq, Goteo

Llibres i publicacions citades:Fotografia: Jae 2009 CC-by-sa 2.0 Wikimedia Commons. Cusco, Perú
Steel Fire.svg

Resultats

Resultats extrets del que s'ha tractat a l'esdeveniment.

Riscos / debilitats / mancances


  • La no paritat als projectes,
  • Falten espais de trobada

Oportunitats / fortaleses


  • Eines i recursos per promoure projectes procomú,
  • S'estan impulsant diferents iniciatives d'economies comunitàries, projectes socio-empresarials,
  • Actualment hi ha a la ciutat un cert cert consens per impulsar un espai de trobada procomú.,
  • Crowdfunding per testejar productes

Propostes


  • Projectes com La Comunificadora. Que ajuden a impulsar i connectar nous projectes en una fase prèvia ajudant a les iniciatives a aterrar idees i acabar de definir els seus projectes.

S'hi ha dit

Coses significatives que s'han dit.


Conclusions

Conclusions a les que s'arriba.


Acords

Acords presos en aquest esdeveniment.


Tasques a fer

Tasques que s'ha previst fer.


Temes pendents

Temes que caldrà tractar en propers esdeveniments.


Preguntes obertes

Preguntes que queden obertes.


Alternatives

Identificació d'alternatives existentsSteel Fire.svg

Mapa

Localització: Sala Emprèn. Barcelona Activa. · Carrer Llacuna, 162-164, 08018 Barcelona

Loading map...
Teixidora Rĕzboiul saŭ stativele 1898 PD.svg

el taller Noun 21753 cc.svg

Noun project - plus round.svg Afegir a teixidora esdeveniments similars a aquest

(es copiaran els continguts principals però no el títol ni el buidat)

Afegir esdeveniment que sigui... Noun project - plus round.svg amb mateixos organitzadors i lloc Noun project - plus round.svg al mateix lloc