Accions

P2PValue

De teixidora

P2PValue

Projecte europeu per la creació d'una plataforma tecnosocial de models sostenibles peer-to-peer.

Paraules clau: procomuns, p2p


  • Oxygen480-actions-media-playback-start.svg Inici: 2015

    Lock Icon.svg Estat del projecte: Conclòs, finalitzat

  • link Xarxes socials: Twitter logo initial.png @P2PvalueSteel Fire.svg

Esdeveniments relacionats amb P2PValue

Steel Fire.svg

Mapa d'esdeveniments relacionats amb P2PValue.

Localització geogràfica dels esdeveniments on s'han fet activitats pròpies del projecte o bé on ha estat presentat o se l'ha mencionat.

Loading map...