Accions

4a Escola d’estiu IGOP 2. Un nou paper de la ciutadania? 2015/04/30

De teixidora

Esdeveniment ¬ Jornada ■

Calendar Noun project 1194.svg

4a Escola d’estiu IGOP 2. Un nou paper de la ciutadania?

Quan: 30-juny-2015

Organitza: IGOP, UAB

Hashtag:##escolaestiuigop_Xarxes socials:Twitter logo initial.png @igopbcn
“… Ja han passat les eleccions municipals. No les valorarem aquí, però sí que pensem que l’aposta per dedicar la IV escola d’estiu de l’IGOP a debatre sobre el futur dels municipis, no perd ni molt menys rellevància.
Steel Fire.svg

Documentació d'aquesta sessió


· Document (222488) - The Noun Project.svg apunts ·


Steel Fire.svg

Document (222488) - The Noun Project.svg Apunts i cròniques

Apunts presos a l'esdeveniment, cròniques, ressenyes i documents de conclusions.

Apunts

Apunts copiats al wiki:

30 juny 2015  Un nou paper de la ciutadania? Durant el anys anteriors a la crisis la qüestió de la participació ciutadana en el govern local va experimentar un cert auge, tant pel que fa als discursos com en la proliferació de noves pràctiques. Tothom semblava estar d’acord en que calia portar la participació de la ciutadania més enllà del moment electoral. Ara és tendeix a veure aquell període com d’experimentació fútil o anecdòtica, quan no de malbaratament de recursos donats els temps de bonança, a la vegada que, ara, la crisis sembla haver portat un ressorgiment del “fet participatiu”, tant a la societat com a la política i la “nova política municipal”. Estem parlant de la mateixa participació? La valoració de l’estat actual, i de las perspectives de futur de la democràcia local, ens exigeix plantejar-nos tot un seguit d’interrogants, como per exemple: • Quines lliçons es poden extreure del passat? ¿Quin balanç podem fer dels mecanismes participatius actualment existents? ¿Cóm incideixen les creixents desigualtats socials en la participació de la ciutadania? ¿Quines predisposicions, disponibilitats i capacitats té la ciutadania per a la participació, i cóm aquestes es distribueixen entre distints territoris i distints col·lectius? ¿De quina manera una democràcia més participativa pot contribuir a generar ciutats i pobles més inclusius i cohesionats? ¿Què cal esperar (i què no) de la participació directa de la ciutadania en la presa de decisions públiques locals i en la gestió dels bens comuns? El tipus de preguntes que plantegem en aquesta sessió entronquen amb el projecte de recerca TRANSGOB (governança urbana participativa en temps de crisis i austeritat www.transgob.net), finançat pel Ministerio de Economía e Innovación, Gobierno de España, en el marc del Plan Nacional de I+D. TRANSGOB es desenvolupa sota el lideratge de l’IGOP, i hi participen diversos equips de recerca d’ España i el Regne Unit. En el marco del diàleg final, es discutiran quatre de los casos estudiats en aquesta investigació (Barcelona, Lleida, San Sebastián y Madrid). Agenda dimarts: • Repensar les polítiques de participació ciutadana • El paper de las associacions, els moviments socials i la participació comunitària. • Internet, Política i Ciutadania. • Diàleg a partir de experiències municipals de promoció de la participació ciutadana: Barcelona, Madrid, San Sebastián i Lleida.

Apertura Ismael Blanco (IGOP) Boom participació ciutadana anys 90 – gestió de l’excés (no de l’escassetat) – actors que van dur un paper actiu universitats, consultories Esgotament – però s’havia incorporat Ara renaixement – emergència de nous moviments ciutadans – assumida com a pròpia per noves candidatures polítiques o no tan noves -  presa directa de decisions, autogestió, corresponsabilitat (discurs emergent del nou municipalisme) com a empodarement social o com a legitimització de la reducció del sector públic. Cal redefinir conceptes: -       corresponsabilitat -       participació ciutadana -       paper noves tecnologies -       ...

Internet, Procomú i política/ Modera: Marco Berlinguer (IGOPnet) • Recerca “Joves, Internet i Política” (Rubén Martínez, IGOP) • El rol de les noves tecnologies a les noves iniciatives municipalistes a Catalunya (Javier Toret – Technopolitica IN3) • Recerca P2Pvalue. Producció col·laborativa i nou municipalisme: De la privatització a la comunitzacio dels serveis públics (Mayo Fuster Morell, IGOPnet.cc).

Mayo Fuster Privatització a Comunització Els diners no són suficients per indicar el valor dels nous models productius cal buscar altres maneres de valoritzar-los Producció procomú entre iguals – elements distintius Hi ha jerarquies però són diferents a les jerarquies de fins ara la jerarquia es basa en la confiança, jo et dono la confiança perquè tu facis tal dins del grup – descentralització – cada persona decideix on vol ficar els seus recursos de col·laboració . rols diferenciats, poca rotació en els rols. Poca activitat a través de l’intercanvi de diners Presa de decisions descentralitzada Comunitats molt obertes a la participació / són lliures / Modalitat de producció de serveis públics però no és centralitzada des de l’admin publica

E. Ostrom, Benkler – els dos referents del procomú

Han pres els apunts: Mogams

el taller Noun 21753 cc.svg

Col·labora completant o afegint la documentació que falta.

Teixidora Rĕzboiul saŭ stativele 1898 PD.svg

Hi ha: > Document (222488) - The Noun Project.svg apunts o cròniques

No s'ha incorporat documentació de:

  • Presentation icon BLACK-01.png Presentacions o material projectat
  • Android Emoji 1f4f7.svg Noun Project drawing icon 2123401.svg Imatges
  • Android Emoji 1f3ac.svg Vídeo
  • Android Emoji 1f4e2.svg Àudio


Fotografia: Jae 2009 CC-by-sa 2.0 Wikimedia Commons. Cusco, Perú
Steel Fire.svg

Teixim connexions

Teixim una xarxa de connexions partint d'aquest esdeveniment'. Extraiem i etiquetem continguts de la documentació generada per explorar relacions amb altres esdeveniments, identificar narratives, elements pel debat i generar cartografia dels actors implicats.

Fotografia: Jae 2009 CC-by-sa 2.0 Wikimedia Commons. Cusco, Perú
Steel Fire.svg

Metadata - The Noun Project.svg Metadades

Informació estructurada de l'esdeveniment que permet connectar-lo amb altres continguts a Teixidora.


Paraules clau: participació, comunització, descentralització, confiança, procomú


Intervinents: Ismael Blanco, Marco Berlinguer, Rubén Martínez, Javier Toret, Mayo Fuster Morell

Persones mencionades: Elinor Ostrom, Yochai Benkler

Projectes mencionats: Guifinet, Connexions, Wikihow, Ushahidi, Parkinghood, Open source ecology, P2PValue

Organitzacions mencionades:

Llibres i publicacions citades:Steel Fire.svg

Aufgabe-ankreuzen.svg Diagnòstic

Diagnòstic i/o avaluació que s'ha fet a l'esdeveniment.

Riscos / debilitats / mancances


Oportunitats / fortaleses

Propostesel taller Noun 21753 cc.svg

Col·labora estructurant els resultats a partir de la documentació existent

Teixidora Rĕzboiul saŭ stativele 1898 PD.svg

A més dels resultats mostrats en aquesta pàgina, Teixidora permet mostrar de forma estructurada els següents resultats:

  • Cites (què s'ha dit)  • Alternatives

Si creus que d'aquesta sessió se'n poden extreure alguns d'aquests resultats edita la pàgina i posa-ho a les caselles previstes a la secció "resultats".

Hakka migration map (c).svg


Steel Fire.svg

Lloc

Steel Fire.svg

Mapa d'ubicació

Breathe-network-workgroup.svg

Localització: ·

Teixidora Rĕzboiul saŭ stativele 1898 PD.svg

el taller Noun 21753 cc.svg

Noun project - plus round.svg Afegir a teixidora esdeveniments similars a aquest

(es copiaran els continguts principals però no el títol ni el buidat)

Afegir esdeveniment que sigui... Noun project - plus round.svg amb mateixos organitzadors i lloc Noun project - plus round.svg al mateix lloc


Recycling symbol.svg Reutilizació de continguts : els continguts de teixidora es poden re-publicar en viu a altres webs.

Rss Shiny Icon.svg sindicació Atom d'aquesta pàgina Rss Shiny Icon.svg sindicació RSS d'aquesta pàgina Calendar Icon v1.svg Afegir a un calendari amb iCal