Accions

Categoria

Esdeveniments multisessió

De teixidora

Esdeveniments que tenen múltiples sessions, com poden ser unes jornades, un congrés, una fira o festival, etc.

Aquesta categoria forma part de la categoria mare Col·leccions de sessions i fa servir el Formulari:Event_ms

Breezeicons-actions-22-view-calendar-agenda.svg Breezeicons-actions-22-view-calendar-agenda.svg Breezeicons-actions-22-view-calendar-agenda.svg