Accions

Direcció General d'Economia Social, el Tercer Sector, les Cooperatives i l'Autoempresa

De teixidora

Administració pública

Direcció General d'Economia Social, el Tercer Sector, les Cooperatives i l'Autoempresa

La Direcció General d'Economia Social, el Tercer Sector, les Cooperatives i l'Autoempresa té les funcions següents:

  • a) Planificar, dirigir i executar les polítiques relacionades amb l'economia social i cooperativa, del tercer sector i de l'autoempresa.
  • b) Ordenar i controlar l'activitat de l'economia cooperativa, del tercer sector i de l'autoempresa, sotmesa a la regulació específica.
  • c) Dirigir les actuacions relatives a l'anàlisi i l'estudi del sector econòmic competència de la Direcció General.
  • d) Promoure mesures per a la integració en el mercat de treball de les persones en situació de risc d'exclusió sociolaboral, en coordinació amb el Servei Públic d'Ocupació de Catalunya.
  • e) Promoure la formació i la readaptació professional en l'àmbit de les entitats de l'economia social.
  • f) Impulsar la participació dels treballadors i treballadores en les empreses d'economia social.
  • g) Iniciar els procediments de responsabilitat patrimonial i nomenar l'instructor o instructora del procediment.
  • h) Qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que li encomanin els seus superiors jeràrquics.

Inici: 2016

Forma part de: Generalitat de CatalunyaParaules clau de descriuen la organització: administració pública, polítiques públiques, tercer sector, cooperativisme, economia social i solidària¬ Xarxes socials: Twitter logo initial.png @econ_socialcat


¬ Adreça seu social Carrer de Sepúlveda, 148-150 2a. planta 08011 Barcelona

Loading map...

Vegeu Direcció General d'Economia Social, el Tercer Sector, les Cooperatives i l'Autoempresa en esdeveniments i projectes


Esdeveniments organitzats o co-organitzats per Direcció General d'Economia Social, el Tercer Sector, les Cooperatives i l'Autoempresa
Encara no s'han afegit esdeveniments de Direcció General d'Economia Social, el Tercer Sector, les Cooperatives i l'Autoempresa a teixidora.


¬ Co-organitzadores:
Altres organitzacions amb qui ha co-organitzat esdeveniments

Esdeveniments on s'ha mencionat a Direcció General d'Economia Social, el Tercer Sector, les Cooperatives i l'Autoempresa

_____Balanç dels 4 darrers anys de Polítiques Públiques d'ESS a Catalunya + info/edita
des de 26 octubre 2019 fins a 26 octubre 2019 a Fabra i Coats. Sala: Micaela Chalmeta
· apunts

¬ Co-mencionades:
Altres organitzacions que són mencionades als mateixos esdeveniments
Comissionat Economia Solidària de l'Ajuntament de Barcelona, Federació de Cooperatives de Treball de Catalunya, Som Mobilitat, Xarxa de Municipis per l'Economia Social i Solidària, Xarxes Locals de la Xarxa d’Economia Solidària (XES)Projectes on participa

Actualment hi ha a Teixidora 0 pàgines de projectes on participa Direcció General d'Economia Social, el Tercer Sector, les Cooperatives i l'Autoempresa. Explora els projectes agrupats alfabèticament.


¬ Co-impulsores de projectes:
Altres organitzacions amb qui impulsa projectes