Accions

Penang Hills Watch

De teixidora

Penang Hills Watch

El públic enregistra casos en què els desenvolupadors urbanístics construeixen il·legalment en turons i en tal.len els boscos.Els observadors fan una foto de l'activitat i l'envien a través de WhatsApp o Facebook amb una ubicació GPS, es penja a un mapa de Ushahidi i se n'informa a les autoritats.


Paraules clau: plataforma de participació, participació ciutadana, observatori

Inici: 2016

Organitzacions impulsores: Penang ForumXarxes socials:


Steel Fire.svg


Esdeveniments relacionats amb Penang Hills Watch


el taller Noun 21753 cc.svg

Afegeix una pàgina per fer aportacions al projecte
Per a projectes que fan servir Teixidora per relacionar-se amb col·laboradors i comunitat potencial.