Accions

Lendi

De teixidora

Lendi

Projecte per desenvolupar amb programari lliure una aplicació mòbil i una plataforma cooperativa com a eines per una comunitat ja en formació que facilita el prèstec d’eines i altres objectes entre el veinat d’un mateix barri, donant importància a l’accés per sobre de la propietat. Es proposa generar un sistema confiable amb comptes públics i on es posa en valor tant les hores de feina com els objectes prestats, computant tot allò relatiu al funcionament del projecte de forma equitativa.

Paraules clau: programari lliure, cooperativa, compartir
Steel Fire.svg

Esdeveniments relacionats amb Lendi

Steel Fire.svg

Mapa d'esdeveniments relacionats amb Lendi.

Localització geogràfica dels esdeveniments on s'han fet activitats pròpies del projecte o bé on ha estat presentat o se l'ha mencionat.

Loading map...