Accions

Ensenya el cor

De teixidora

Ensenya el cor

Plataforma de mesura d'impacte i rendició de comptes per l'univers ampli de les economies transformadores, desenvolupant itineraris sectorials i adaptats partint de la base del balanç social i els seus indicadors. Un desenvolupament emmirallat en el model de LimeSurvey, que requereix definir conceptes passa a passa i que es basa en el Balanç Social de la Xarxa d'Economia Solidària. Aquesta una eina de mesura d'impacte que permet autoavaluar-se a les organitzacions de l'economia social i solidària, i per fer-ho recull informació per diferents blocs d'indicadors (democràcia, igualtat, medi ambient, etc.). Un cop finalitzen el balanç, cada organització obté un informe amb els resultats de la seva avaluació, tant en format csv com amb resultats infogràfics. La plataforma permet també una gestió de dades versàtil des del backoffice que és la base per l'anàlisi estadístic agregat de tota la informació reportada per les empreses i organitzacions.

Paraules clau: plataforma online, balanç social, dades, economia social, economia solidària, eines de mesura
Steel Fire.svg

Esdeveniments relacionats amb Ensenya el cor

Steel Fire.svg

Mapa d'esdeveniments relacionats amb Ensenya el cor.

Localització geogràfica dels esdeveniments on s'han fet activitats pròpies del projecte o bé on ha estat presentat o se l'ha mencionat.

Loading map...Steel Fire.svg

Documentació escrita o audiovisual sobre aquest projecte

link-3D#Documentació

link-3D link-3D Imatges

Imatges del projecte. Fotografies, relatoria gràfica, esquemes, etc.

EnsenyaElCor1.jpg, EnsenyaElCor2.jpg, EnsenyaElCor3.jpg, EnsenyaElCor4.jpg, Fitxa Projecte La Comunificadora Sessió Inicial 09.jpg
Steel Fire.svg

Android Emoji 1f3ac.svg Vídeo

Enregistraments audiovisuals sobre el projecte o continguts audiovisuals relacionats.Ensenya el cor a La Comunificadora punt i seguit 30/01/2018