Accions

Procomú digital i Economia Solidària: com construïm i compartim des de les nostres iniciatives 2018/07/11

De teixidora

Calendar Noun project 1194.svg

Procomú digital i Economia Solidària: com construïm i compartim des de les nostres iniciatives

Quan: des de 11-juliol-2018 fins a 11-juliol-2018 · Hora: 18:30· On: Espai biblioteca, CooperaSec · carrer Blai 34, Baixos, Barcelona (mapa) · Llengua: ca-català Organitza: Xarxa CooperaSec, XES procomunsQuè són les llicències lliures? Quins continguts puc compartir sota aquestes llicències? Quins tipus hi ha? Totes les iniciatives de la XES generen continguts (webs, material gràfic, documents, …) però poques han fet una reflexió sobre com comparteixen aquestes dades. Es dona un marc de confluències entre economia procomú, cooperativisme obert, cooperativisme de plataforma, cooperativisme col·lectivista i solidari, que apunten cap a una economia solidària on les organitzacions creen recursos compartits pel conjunt de la societat. Es repassen maneres de compartir i es posa el focus en allò vinculat a la propietat intel·lectual i específicament als drets d'autor. Es repassen alguns conceptes clau i s'explica l'origen i les característiques de les llicències lliures (permissives i robustes) i obertes. S'expliquen les llicències GPL, AfferoGPL, Creative Commons i Peer Production. S'expliquen els processos d'obertura de pam a pam i ensenya el cor. Es juga al joc de cartes RemixGame per entendre millor, a través de la compatibilitat de les llicències, els conceptes explicats. Presentació feta a Cooperasec (Poblesec) el juliol de 2018 en el marc de l'Escola d'Estiu de la XES per part de la seva comissió de procomuns. Introducció a càrrec d'Alba Hierro. Presentació a càrrec de David Gómez
Steel Fire.svg

Documentació d'aquesta sessió


· Presentation icon BLACK-01.png diapos ·
Steel Fire.svg

Presentation icon BLACK-01.png Presentacions

Material projectat pels intervinents, presentacions de "diapositives".

Currently your browser does not use a PDF plugin. You may however download the PDF file instead.

Download (89527) - The Noun Project.svg

Enllaç al document

Presentació projectada durant l'explicació.

el taller Noun 21753 cc.svg

Col·labora completant o afegint la documentació que falta.

Teixidora Rĕzboiul saŭ stativele 1898 PD.svg

Hi ha: > Presentation icon BLACK-01.png material projectat

No s'ha incorporat documentació de:

 • Document (222488) - The Noun Project.svg Apunts o cròniques
 • Android Emoji 1f4f7.svg Noun Project drawing icon 2123401.svg Imatges
 • Android Emoji 1f3ac.svg Vídeo
 • Android Emoji 1f4e2.svg Àudio


Fotografia: Jae 2009 CC-by-sa 2.0 Wikimedia Commons. Cusco, Perú
Steel Fire.svg

Teixim connexions

Teixim una xarxa de connexions partint d'aquest esdeveniment'. Extraiem i etiquetem continguts de la documentació generada per explorar relacions amb altres esdeveniments, identificar narratives, elements pel debat i generar cartografia dels actors implicats.

Fotografia: Jae 2009 CC-by-sa 2.0 Wikimedia Commons. Cusco, Perú
Steel Fire.svg

Metadata - The Noun Project.svg Metadades

Informació estructurada de l'esdeveniment que permet connectar-lo amb altres continguts a Teixidora.


Paraules clau: llicències, copyright, copyleft, propietat intel·lectual, drets d'autor, Economia Social i Solidària (ESS), Ensenya el cor, Pam a Pam, copyfair, GPL, Affero GPL, creative commons


Intervinents: Alba Hierro, David Gómez Fontanills

Persones mencionades: Richard Stallman, Erik Möller

Projectes mencionats: Projecte GNU, Creative Commons, Freedomdefined.org, Ensenya el cor, Pam a Pam

Organitzacions mencionades:

Llibres i publicacions citades:


Steel Fire.svg

Aufgabe-ankreuzen.svg Diagnòstic

Diagnòstic i/o avaluació que s'ha fet a l'esdeveniment.

Riscos / debilitats / mancances


Oportunitats / fortaleses

PropostesSteel Fire.svg

Aufgabe-ankreuzen.svg Resultats

Resultats extrets del que s'ha tractat a l'esdeveniment.
el taller Noun 21753 cc.svg

Col·labora estructurant els resultats a partir de la documentació existent

Teixidora Rĕzboiul saŭ stativele 1898 PD.svg

A més dels resultats mostrats en aquesta pàgina, Teixidora permet mostrar de forma estructurada els següents resultats:

 • Cites (què s'ha dit)
 • Conclusions
 • Acords
 • Tasques a fer
 • Temes pendents
 • Preguntes obertes
 • Alternatives

Si creus que d'aquesta sessió se'n poden extreure alguns d'aquests resultats edita la pàgina i posa-ho a les caselles previstes a la secció "resultats".

Hakka migration map (c).svg


Steel Fire.svg

Lloc

Steel Fire.svg

Mapa d'ubicació

Breathe-network-workgroup.svg

Localització: Espai biblioteca, CooperaSec · carrer Blai 34, Baixos, Barcelona

Loading map...

Teixidora Rĕzboiul saŭ stativele 1898 PD.svg

el taller Noun 21753 cc.svg

Noun project - plus round.svg Afegir a teixidora esdeveniments similars a aquest

(es copiaran els continguts principals però no el títol ni el buidat)

Afegir esdeveniment que sigui... Noun project - plus round.svg amb mateixos organitzadors i lloc Noun project - plus round.svg al mateix lloc


Recycling symbol.svg Reutilizació de continguts : els continguts de teixidora es poden re-publicar en viu a altres webs.

Rss Shiny Icon.svg sindicació Atom d'aquesta pàgina Rss Shiny Icon.svg sindicació RSS d'aquesta pàgina Calendar Icon v1.svg Afegir a un calendari amb iCal