Accions

TèxtilESS

De teixidora

TèxtilESS.

plataforma triangular que relaciona,en clau de ESS, a clients, productores i dissenyadores dins del àmbit del tèxtil a Catalunya. La plataforma és el ben comú que permet: a les usuàries tenir garantia de que allò que consumeixen és ESS. que les usuàries puguin escollir la productora del disseny que van escollir. a les dissenyadores tenir un espai per vendre els seus dissenys. a les productores treballar plegades per aconseguir comandes grans. Que les productores es coneguin per fer compres conjuntes Que les productores emergents tinguis les mateixes oportunitats de mercat que les mes grans. És un projecte de la Fundació Pare Manel que a través del seu projecte d’inserció laboral en l’àmbit tèxtil ha detectat la falta de sinergies entre els diferents actors del sector tèxtil que volen treballar amb codi d'ESS

Paraules clau:
Steel Fire.svg

Esdeveniments relacionats amb TèxtilESS.
Steel Fire.svg

Documentació escrita o audiovisual sobre aquest projecte

link-3D#Documentació

link-3D link-3D Imatges

Imatges del projecte. Fotografies, relatoria gràfica, esquemes, etc.

TextilESS Amenaces Percebudes.jpg