Accions

Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19.

De teixidora

Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19.

El Govern espanyol va decretar, el 14/03/20 l'estat d'alarma per limitar els moviments dels ciutadans amb algunes excepcions: adquisició d'aliments, productes farmacèutics i de primera necessitat; assistència a centres sanitaris, desplaçament a el lloc de treball per efectuar la seva prestació laboral, professional o empresarial; retorn a el lloc de residència habitual; assistència i cura a majors, menors, dependents, persones amb discapacitat o persones especialment vulnerables; desplaçament a entitats financeres; per causa de força major o situació de necessitat; i qualsevol altra activitat de naturalesa anàloga degudament justificada. Els vehicles privats es podrien utilitzar per a aquestes tasques i "per al proveïment en gasolineres o estacions de servei". Es va aprovar en Consell de Ministres extraordinari i les mesures podien durar un mínim de 15 dies, per ampliar el termini el govern necessitava l’aval del Congrés. El decret no establia un règim sancionador propi, sinó que es remetia al que estableix la llei que regula l'estat d'alarma: Ley Orgánica 4/1981, de 1 de junio, de los estados de alarma, excepción y sitio

Paraules clau: COVID19, regulació, decret, estat d'alarma, dret de circulació, llibertat de moviment, drets fonamentals


  • link Xarxes socials:


Steel Fire.svg

Localització del projecte

  • World (89066) - The Noun Project.svg Lloc o regió La Moncloa Pin point location SVG black.svg Adreça o seu social Av. Puerta de Hierro, s/n, 28071 Madrid
  • Loading map...


Steel Fire.svg

Esdeveniments relacionats amb Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19.