Accions

COVID-19-Solutions

De teixidora

COVID-19-Solutions

Llista d'iniciatives procomunes contra la pandèmia de la COVID-19 documentades per persones voluntàries

Descripció en altres llengües

Descripció en anglès

List of commons-based initiatives against the ongoing pandemic documented by volunteers. (en)

Paraules clau:


  • Oxygen480-actions-media-playback-start.svg Inici: 2020

  • link Xarxes socials:Steel Fire.svg

Esdeveniments relacionats amb COVID-19-Solutions