Accions

Masies x viure

De teixidora

Masies x viure

App per crear cooperatives d'habitatge. Masies x Viure és una eina d’empoderament i d’autoorganització clau amb la finalitat d’ajudar a les famílies a accedir a un habitatge al món rural amb el model de cooperativa d’habitatge. És una plataforma per a què les famílies puguin reunir-se i conèixe’s amb l’objectiu de recuperar del mercat immobiliari el patrimoni que ens aferra a la terra i al seu coneixement: Masies, Bordes, i cases ubicades al món rural. Masies x Viure vol ser un espai on poder trobar tots els recursos per al cooperativisme en forma de cohabitatge i ajudar a tots als que cerquen viure de manera allunyada del capitalisme voraç a redirigir el seu futur a través d’un camí menys individualista i així aprendre a cohabitar per a compartir espais i/o projectes, fent possible així, una re-ruralització conscient i respectuosa.

Paraules clau:
Steel Fire.svg

Esdeveniments relacionats amb Masies x viure

Steel Fire.svg

Mapa d'esdeveniments relacionats amb Masies x viure.

Localització geogràfica dels esdeveniments on s'han fet activitats pròpies del projecte o bé on ha estat presentat o se l'ha mencionat.