Accions

GlocalShare

De teixidora

GlocalShare

Plataforma col·laborativa digital i presencial on els participants comparteixen recursos particulars (espais, maquinàries, coneixements, temps, etc.) a fi de realitzar projectes participatius amb els que cobreixen les seves pròpies necessitats bàsiques (alimentació, llar, salut, educació, etc.), de manera que la creació generada es reparteix entre els participants de forma proporcional a la valoració ètica dels recursos aportats per cadascú. La proposta vol donar valor a l'enorme potencial de recursos particulars que no fem servir, per generar prosperitat i empoderament socioeconòmic, tot coordinant en el territori una xarxa multinivell i reduint la dependència dels diners i els mercats competitius.


A l’essència de GlocalShare hi ha el poder fer créixer una comunitat forta, cohesionada i diversa que sigui la que decideixi sobre el seu propi futur. Per formar part de la comunitat es pot fer sota diversos rols: a) com a PARTICIPANT dels projectes de "glocalsharing" on es comparteixen els recursos personals; b) com a COL·LABORADOR en tasques de dissenyador per a la definició conceptual-organitzativa de la plataforma (grups de treball), d'ambaixador per a la difusió a noves zones o de benefactor per ajudar a sostenir la plataforma; i finalment c) com a part de l'EQUIP PROMOTOR, especialment en tasques d'informàtica, comunicació i de dinamització de grups.

Paraules clau: compartir, empoderament, autoorganització, necessitats bàsiques, recursos particulars, plataforma col·laborativa