Accions

La Mar de Bits

De teixidora

La Mar de Bits

La Mar de Bits és un grup de 3 administradors i administradores de sistemes i de xarxes que, gràcies a la xarxa (física i virtual), s'han agrupat per portar a terme aquest projecte com una alternativa confiable per a les entitats amb consciència i ètica social, les quals requereixen d'uns serveis telemàtics amb un equip tècnic de proximitat i que parli el seu mateix llenguatge, el del procomú.

Cadascuna de les persones que integren aquest projecte, estan o han estat treballant en el sector de les TIC (empreses tecnològiques): tan en petites o mitjanes empreses, multinacionals, consultores, projectes cooperatius, organitzacions no lucratives i/o iniciatives d'emprenedoria social i tècnica. Consideren que aquesta trajectòria els ha donat la visió tècnica i experiència necessària per ser conscients de les necessitats, dificultats, possibilitats i costos tècnics d'aquest projecte, a més d'oferir un servei de qualitat professional a l'entorn dels moviments socials i cooperatius. La seva forma organitzativa pretén ser oberta, aprofitant els canals habituals en el món del programari lliure.

Paraules clau: lamardebits, programari lliure, servidors autogestionats
Steel Fire.svg

Esdeveniments relacionats amb La Mar de Bits