Accions

OxyGEN respirador d'emergència

De teixidora

OxyGEN respirador d'emergència

L'Equip de Protofy.xyz va desenvolupar en poc temps un respirador d'emergència de Hardware obert que es va posar a prova a l'Hospital Clínic de Barcelona i que és produït de forma industrial per SEAT.

Sinnbild Wasser.svg Descripció en altres fonts: LinkedIN ·

Paraules clau: COVID19, makers, respirador, OxyGEN, prototipat, emergència, hardware lliure, disseny obert
Steel Fire.svg

Esdeveniments relacionats amb OxyGEN respirador d'emergència

Steel Fire.svg

Mapa d'esdeveniments relacionats amb OxyGEN respirador d'emergència.

Localització geogràfica dels esdeveniments on s'han fet activitats pròpies del projecte o bé on ha estat presentat o se l'ha mencionat.Steel Fire.svg

Documentació escrita o audiovisual sobre aquest projecte

Steel Fire.svg

Android Emoji 1f3ac.svg Vídeo

Enregistraments audiovisuals sobre el projecte o continguts audiovisuals relacionats.


Versió 5 ja operativa del respirador