Accions

Parlement & Citoyens

De teixidora

Parlement & Citoyens

Una plataforma en línia que reuneix representants i ciutadans per discutir temes polítics i projectes de llei en col·laboració. Al final del procés, un informe de conclusió explica si, quan i com es va incorporar la proposta ciutadana en el projecte de llei resultant.


Paraules clau: plataforma de participació

Organitzacions impulsores: Cap CollectifXarxes socials:


Steel Fire.svg


Esdeveniments relacionats amb Parlement & Citoyens


el taller Noun 21753 cc.svg

Afegeix una pàgina per fer aportacions al projecte
Per a projectes que fan servir Teixidora per relacionar-se amb col·laboradors i comunitat potencial.