Accions

Parlement & Citoyens

De teixidora

Parlement & Citoyens

Una plataforma en línia que reuneix representants i ciutadans per discutir temes polítics i projectes de llei en col·laboració. Al final del procés, un informe de conclusió explica si, quan i com es va incorporar la proposta ciutadana en el projecte de llei resultant.

Paraules clau: plataforma de participació
Steel Fire.svg

Esdeveniments relacionats amb Parlement & Citoyens