Accions

Esfera Social

De teixidora

Esfera Social

Projecte social sense ànim de lucre que parteix de la idea que algun dia tots serem persones dependents i que la solució pot trobar-se en la proximitat. És un model d'economia col·laborativa que, mitjançant una web/app amb geolocalització, apropa solucions de proximitat a les persones amb dependència, utilitzant els recursos humans i socials que ofereix la comunitat i el microentorn. El nucli o eix principal del projecte és la persona amb dependència. La missió de la comunitat és crear sinergies i fer accions socials que garanteixin el seu benestar. Aquesta comunitat ha d’estar formada per les persones amb dependència, les seves famílies i entorns propers, els centres residencials, els proveïdors de serveis socials, els professionals de la salut, entitats socials, voluntaris, i altres proveïdors de serveis locals, siguin persones físiques o jurídiques.

Paraules clau:
Steel Fire.svg

Esdeveniments relacionats amb Esfera Social