Accions

Amazon Mechanical Turk

De teixidora

Amazon Mechanical Turk

Amazon Mechanical Turk (MTurk) és una plataforma que ofereix als usuaris (anomenats Turkers) tasques o feines difícils de mecanitzar (anomenades HIT, "Human Intelligence Tasks" o "Tasques d'Intel·ligència Humana") a canvi d'una remuneració econòmica. Amazon la considera artificial artificial intelligence, perquè està orientada a resoldre problemes que la intel·ligència artificial no pot resoldre i al mateix temps, generar patrons per millorar-la. També se l'ha anomenat intel·ligència artificial de baix cost i ha estat durament criticada per precaritzar les relacions laborals.

Sinnbild Wasser.svg Descripció en altres fonts: Viquipèdia (ca),, ·

Paraules clau: Precarització, capital, intel·ligència artificial, big data
Steel Fire.svg

Esdeveniments relacionats amb Amazon Mechanical Turk

Steel Fire.svg

Mapa d'esdeveniments relacionats amb Amazon Mechanical Turk.

Localització geogràfica dels esdeveniments on s'han fet activitats pròpies del projecte o bé on ha estat presentat o se l'ha mencionat.

Loading map...