Accions

Nest&Fun

De teixidora

Nest&Fun

Una aplicació mòbil com a eina per facilitar el dia a dia de les mares a través de la creació de cercles de confiança en les seves zones o barris on poder deixar i/o acollir els fills per disposar de temps per a una mateixa. La nostra missió és contribuir al fet que les mares trobin els seus espais d'oci, diversió i benestar de manera interdependent, perquè d'aquesta manera, a poc a poc i basant-se en la confiança mútua, es puguin trencar molts estereotips que limiten les seves habilitats i potenciar-les . A través d'una subscripció mensual les usuàries podran disposar d'una sèrie de serveis, i l'acompanyament d'un equip de persones.

Paraules clau: La Comunificadora 2018-19 se documenta, libertad, confianza, comunidad
Steel Fire.svg

Esdeveniments relacionats amb Nest&Fun
Steel Fire.svg

Documentació escrita o audiovisual sobre aquest projecte

link-3D#Documentació

link-3D link-3D Imatges

Imatges del projecte. Fotografies, relatoria gràfica, esquemes, etc.

Dafo nestandfun.pdf, Marca nest.jpg, Keywords Nest.jpg, Manifiesto nest fun.png


Steel Fire.svg

Presentation icon BLACK-01.png Presentacions

Presentacions de "diapositives" relacionades amb el projecte.

Presentación de nuestro proyecto de NEST & Fun'